Hoe bezwaar aantekenen tegen een belastingaanslag?

Fiscaal recht

Niet blij met je belastingbrief?

Ben je niet akkoord met het bedrag op je aanslagbiljet? Heb je je vergist bij de aangifte van je inkomsten? In het eerste geval kan je bezwaar aantekenen in een bezwaarschrift. In het tweede geval kan een telefoontje naar de fiscus, of een eenvoudige brief volstaan.

Een bezwaarschrift indienen

Je kan je verzetten tegen een aanslag door de indiening van een bezwaarschrift. In een aantal gevallen is dat door een ambtshalve ontheffing. Je dient je bezwaar te formuleren in een aangetekende brief, die je richt aan de bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting. Zijn adres staat rechts bovenaan, op de achterkant van de eerste pagina van je aanslagbiljet. Vergeet je bezwaarschrift niet te ondertekenen anders verliest het zijn rechtsgeldigheid. Ben je gehuwd of woon je wettelijk samen, laat je partner dan ook zijn of haar handtekening zetten.

Een bezwaarschrift opmaken

Vermeld op je bezwaarschrift zeker je naam en adres, het artikelnummer van de rol en het aanslagjaar. Je kan ook een kopie van het aanslagbiljet bijvoegen. Geef de redenen op waarom je van mening bent dat de aanslag niet juist is. Dring erop aan dat je gehoord wordt vóór de adviseur-generaal een beslissing neemt. Mogelijk kan je je zaak nog extra staven of een bijkomend bezwaarschrift indienen. De ontvanger kan je vragen te wachten tot het juiste bedrag gekend is. Stuur hem een kopie van je bezwaarschrift. Betaal je toch en volgt een gunstige beslissing, dan krijg je het teveel betaalde terug, met een intrest van 7%.

Een bezwaarschrift insturen

Uiterlijk binnen de zes maanden dient je bezwaarschrift bij de adviseur-generaal te zijn, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum vermeld op je aanslagbiljet. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Zolang de adviseur-generaal nog geen uitspraak gedaan heeft, mag je je bezwaarschrift nog aanvullen. Bij overmacht, b.v. een ziekenhuisopname, kan de bezwaartermijn verlengd worden.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Bekijk de socials