Maarten Dom, verzekeringsmakelaar

Aan welke voorwaarden moeten drones en dronebestuurders voldoen?

Normering & Certificaten

Drones zitten ‘sky high’ in de lift. Momenteel vliegen er reeds 3 miljoen wereldwijd rond en dat aantal neemt razendsnel toe, want drones kom je steeds vaker in de meest uiteenlopende contexten tegen. Hoe staat het met het wettelijk kader, met rechten en ... plichten?

Sinds de lente van 2016 bestaat er wetgeving die de verdere ontwikkeling van dronetechnologie faciliteert en de veiligheid ‘in het luchtruim’ garandeert. Deze wetgeving schept duidelijkheid in de rechten en plichten. Met de hulp van Maarten Dom van Verzekeringskantoor Dom zetten we een en ander op een rijtje.

Welke risico’s houden drones in?

 • Risico’s t.o.v. derden en goederen op de grond

Door een besturingsfout kan een drone iemand lichamelijke letsels bezorgen of schade berokkenen aan b.v. een huis.

 • Risico’s t.o.v. bemande toestellen in vlucht

De impact van een drone op een vliegtuig(motor) of een helikopter in volle vlucht kan desastreus zijn.

3 Soorten gebruik

De wetgever heeft het gebruik van drones in drie klasses onderverdeeld, van recreatief gebruik met weinig risico’s, over matig tot uiterst professioneel gebruik met een hoog risico.

De belangrijkste spelregels worden hieronder gevisualiseerd in een handige infographic:  

4 Basisregels die altijd gelden, ongeacht de risicoklasse

 1. Volgende dronevluchten zijn verboden:
  1. in gecontroleerde en gereglementeerde zones, in de buurt van luchthavens of heliports
  2. boven gevoelige industriële installaties zoals kerncentrales, raffinaderijen,…
  3. boven gevangenissen;
 2. Je dient steeds zicht te houden op je drone;
 3. Je respecteert op ieder moment de persoonlijke levenssfeer van anderen;
 4. Je beschikt over de vereiste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Recreatief gebruik

Als je de drone zuiver recreatief gebruikt, gelden volgende verplichtingen bovenop de algemene spelregels:

 • De drone heeft een maximale massa kleiner dan 1 kg;
 • Je gebruikt de drone uitsluitend voor privé doeleinden en boven je private eigendom;
 • De vlieghoogte is beperkt tot max 10 meter.

Laag risico (Klasse 2)

Als je een recreatieve drone iets te licht vindt of je wil iets hoger vliegen, dan gelden bovenop de algemene regels volgende bepalingen:

 • De drone heeft een maximale massa kleiner dan 5 kg;
 • De drone vliegt minstens 50 meter buiten bevolkte zones;
 • De vlieghoogte is beperkt tot maximum 45 meter;
 • De drone werd officieel geregistreerd bij het DGKL (Directoraat Generaal voor LuchtVaart);
 • Dronebestuurders zijn minstens 16 jaar en in het bezit van een geldig bevoegdheidsattest. Dit attest wordt uitgereikt door het DGLV als men geslaagd is voor een theoretische opleiding met praktijktest die wordt afgenomen door een erkend examinator. De opleiding kost ongeveer € 750.

Matig (Klasse 1B) of verhoogd risico (Klasse 1A)

Als de drone zwaarder is dan 5 kg, of hoger kan vliegen dan 45 meter, of eventueel lager maar wel boven bevolkte zones, dan moet je naast de algemene bepalingen ook volgende regels van klasse 1 in acht nemen:

 • De drone heeft een maximale massa kleiner dan 150 kg;
 • De vlieghoogte is beperkt tot max 90 meter;
 • De drone werd officieel geregistreerd bij het DGKL;

De dronebestuurder is minstens 18 jaar en in het bezit van een medisch certificaat LAPL en een geldig bevoegdheidsattest van het DGKL dat hij behaalt na geslaagd te zijn voor een theoretische opleiding met praktijktest afgenomen door een erkend examinator. De kost van zo’n opleiding wordt geschat op zo’n € 2.500.

 • Elke dronevlucht wordt geregistreerd. Voor vluchten met een ‘matig risico’ is een aanmelding bij het DGVL vereist. Vluchten met een ‘verhoogd risico’ moeten de expliciete toestemming krijgen van het GDVL en hiervoor is een conformiteitsattest van de drone vereist.

Meer info over drones en de reglementering :

Lees ook

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

 • logo ocb

  OCB