LINDNER_Leaderboard.gif

Heeft corona onze werkplekcultuur blijvend veranderd?

Facility

Door corona moesten we onze werkplek op kantoor inruilen voor de thuiswerkplek. Is die inwisseling een tijdelijk of blijvend fenomeen? Het lijkt erop dat bedrijven zullen evolueren naar een hybride model. Het (hoofd)kantoor dient als ontmoetingsplek, satellietkantoren om te telewerken en de thuiswerkplek blijft. Deze evolutie heeft impact op facility.

Werkgevers hebben intussen begrepen dat de productiviteit niet in het gedrang komt als er geen gedeelde kantoorruimte is en dat een kleinere voetafdruk op kantoor en een soepeler thuiswerkbeleid economisch zinvol kunnen zijn.

Voor- en nadelen van thuiswerken

Thuiswerken kan een aantal voordelen inhouden. Omdat we weinig of geen verplaatsingen maken, winnen we tijd. Meetings via Zoom en Teams beginnen stipt en duren minder lang. Maar die tijdwinst kan onze work-life balans behoorlijk vervagen. Heel wat werknemers die nu moeten thuiswerken, beschikken vaak niet over de aangepaste werkmiddelen. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten: hoofdpijn en stramme spieren bij gebrek aan een ergonomische bureaustoel en voldoende beweging.

Maar ook psychosociale klachten kunnen de kop opsteken. In coronatijd werken we thuis geïsoleerd tussen vier muren en hebben we quasi alleen online contact met professionele relaties. Andere werknemers stellen dat door thuiswerken tijdens de lockdown de balans arbeid-gezin beter is geworden en hun productiviteit zelfs toenam.

Aan thuiswerken zijn kosten verbonden

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis vrijblijvend een bureauvergoeding van 129,48 euro per maand (vrij van belasting en RSZ) uitkeren aan de werknemer. Deze vergoeding dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en het schoonmaken van de thuiswerkplek, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming...

Als de werknemer niet over een eigen pc of laptop en internetconnectie beschikt, moet de werkgever die ter beschikking stellen. Als de werknemer eigen basisapparatuur gebruikt, kan de werkgever een compensatievergoeding betalen tot 40 euro per maand.
Lees hier meer over thuiswerkvergoedingen.

Thuiswerkvergoedingen

Thuiswerken mag dan alsmaar meer ingeburgerd geraken, een enquête die IFMA (Belgische vakvereniging voor Facility Management) uitvoerde, wijst uit dat dit niet het geval is voor de thuiswerkvergoeding. 51% is actief in een bedrijf dat meer dan 1.000 personen telt. De meeste antwoorden komen van ondernemingen in de soft en/of hard facilities, gevolgd door overheidsbedrijven.

De cijfers zijn duidelijk: 73% voorziet momenteel geen thuiswerkvergoeding en 87% overweegt dit zelfs niet in de toekomst. Van de bedrijven die wel een thuiswerkvergoeding voorzien, geeft 12% een eenmalige vergoeding voor de aankoop van ergonomische hulpmiddelen en tools. Wel geeft 82% een maandelijkse tegemoetkoming voor continue kosten, waaronder het internet en de nutsvoorzieningen. (Bron: IFMA Enquête Thuiswerkvergoeding juni 2020)

Zal thuiswerken zich ‘normaliseren’ post-corona?

Uit recent onderzoek van Acerta is gebleken dat 45% van de bevraagde werkgevers thuiswerk wil blijven toepassen. Tijdens de lockdown hebben we ervaren dat we veel online kunnen doen. Maar fysieke interactie, creativiteit en teamwork zijn onontbeerlijk voor de groei van een bedrijf.

Voor een startende werknemer is het moeilijk om het DNA van een bedrijf te ontdekken via thuiswerken. Connectiviteit tussen medewerkers moet dan ook gestimuleerd worden. Werknemers zullen in de nabije toekomst gedeeltelijk blijven thuiswerken. Maar werknemers die op kantoor zijn, zullen verwachten dat bedrijven flexibel inspelen op de hun noden en agenda. Satellietkantoren met een vlotte bereikbaarheid, parking, toegangscontrole, goede ventilatie, schoonmaak, enz. zullen nog meer in trek zijn.

Het bedrijfsleven zal nooit ‘officeless’ zijn

Genoodzaakt door corona, hebben bedrijven aangetoond dat ze zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe manier van werken en bewezen dat ‘thuiswerken’ werkt. 0ok al beschikten heel wat bedrijven niet over de vereiste infrastructuur om mensen te laten thuiswerken, ze deden de nodige investeringen om dit mogelijk te maken.


Start-ups kunnen misschien zeggen dat ze geen kantoor nodig hebben, maar het bedrijfsleven zal nooit ‘officeless’ zijn. Afhankelijk van het type bedrijf, activiteit en werknemer zullen bedrijven het hybride model toepassen. Goed bereikbare coworking spaces in de buurt van treinstations of aan de stadsrand in een groenere omgeving zijn erg in trek om een satellietkantoor in onder te brengen. Dit betekent niet noodzakelijk dat (hoofd)kantoren in oppervlakte zullen krimpen omdat er minder werknemers tegelijk aanwezig zijn.

Uitdaging voor facility

Deze omwenteling betekent vanuit logistiek oogpunt een hele uitdaging voor facility. De focus van facility is van ‘visueel proper’ naar ‘in veilige en hygiënische omstandigheden werken’ verlegd. Schoonmakers zijn intussen bedreven in het omgaan met nieuwe technieken, producten en meetinstrumenten, om een werkomgeving gegarandeerd ‘veilig’ te maken. Schoonmaken zal in de toekomst meer overdag gebeuren om tussentijdse interventies mogelijk te maken.

Lees het volledig artikel hier.


banner-2.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials