LINDNER_Leaderboard.gif

Vlakwa helpt je efficiënt omspringen met water in je bedrijf

Facility

Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) helpt ondernemers, onderzoekers en overheden bij de zoektocht naar het oplossen van problemen rond waterbeheer en was een belangrijke speler in de Blue Deal, het actieplan van de Vlaamse Regering tegen droogte en waterschaarste dat in de zomer 2021 werd gelanceerd.

Drinkwater is een luxeproduct

Water heeft een almaar groter strategisch, industrieel en maatschappelijk belang in Vlaanderen. Dat de Vlaamse Regering de situatie ernstig neemt, wordt duidelijk met haar Blue Deal. “Om de versnippering van waterbeheer tegen te gaan en droogte aan te pakken, trekt Vlaanderen 500 miljoen euro uit en neemt het zo’n 70 maatregelen. Vlakwa is als onafhankelijke en neutrale intermediair die kennis over waterbeheer dissemineert, een belangrijke stakeholder in de Blue Deal. Vlakwa werkt samen met ondernemers, onderzoekers en overheden en helpt hen bij de zoektocht naar duurzame en innovatieve wateroplossingen en de implementatie ervan”, benadrukt Dirk Halet, strategisch coördinator van Vlakwa.

LED H2O: eerste aanspreekpunt voor watervragen

“Met ons LED H2O (Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentrum Water) geven we kmo’s gratis eerstelijnsadvies. We begeleiden bedrijven om aan rationeel waterbeheer te doen door de juiste keuze te maken in waterbronnen, waterzuivering en waterhergebruik. Vaak krijgen we ook meer vragen van technische aard of rond een wetgevend kader. Onze provinciale LED H20-adviseurs doen ook basiswaterscans”, zegt Veerle Depuydt, waterinnovator bij Vlakwa.

VLAKWA
iov VITO
Veerle Depuydt, waterinnovator bij Vlakwa

Een waterscan brengt de waterbehoefte bij bedrijven en particulieren in kaart. Hierbij kijkt men naar mogelijke waterbesparingsmaatregelen. Ook kijkt men in hoeverre de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur kan worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen.

“Onze adviseurs inventariseren waterverbruikers, waterbronnen en afvalwaterstromen, berekenen het beschikbare volume hemelwater, enz. Met die scan kunnen we gerichter verwijzen naar de juiste gespecialiseerde dienstverleners. Door de jaren heen hebben we verschillende databanken opgebouwd rond een niet-limitatief overzicht van dienstverleners die watertechnologie en gedetailleerde wateraudits tegen betaling aanbieden.”

Door kleine ingrepen kan elke onderneming op korte termijn honderden tot duizenden euro’s besparen op de waterfactuur. Bedrijven kunnen aan de hand van de checklist en inventaris die Vlakwa met de werkgroep ‘Rationeel watergebruik binnen het patrimonium van steden en gemeenten’ samenstelde, al eens nagaan welke de aandachtspunten zijn. Want wat voor gemeentegebouwen van toepassing is, geldt ook voor bedrijfsgebouwen en andere sectoren zoals de horeca, zorgsector en kapsalons.

De afvalkringloop sluiten

Dirk Halet: “Wij hebben een brugfunctie: we proberen gericht door te verwijzen en leggen linken met partners om samen projecten op te zetten. Vlakwa helpt niet alleen individuele bedrijven. We pakken de problemen ook grootschaliger aan.”

“Met de federaties van o.m. de schrootsector, de landbouw en de wasserijsector hebben we al initiatieven genomen om aan hun waterproblematiek een oplossing te geven”, gaat Veerle Depuydt verder. “Ik denk bijvoorbeeld aan een project voor de schrootverwerkende industrie die af te rekenen heeft met afstromend hemelwater.”

Kijken naar het water van de buren

Meer en meer ontstaan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven om regenwater op te vangen voor een productieproces.

“Sinds begin dit jaar besloten enkele bedrijven met grote daken in Ninove de handen in elkaar te slaan. Voor een wasserij die hun nieuwe buur wordt, gaan ze samen hemelwater opvangen dat als waswater kan worden gebruikt. Hun daken zijn samen goed voor ongeveer 11.000 m3 regenwater per jaar waarvan de wasserij 80 m3 per week zal gebruiken”, zegt Dirk Halet.

Over vijf jaar zou de gezamenlijke opvang en het hergebruik van regenwater voor de wasserij een feit moeten zijn. Men gaat ook na of het mogelijk is in natte periodes nog overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen. Ook wordt bekeken of overtollig water door de stad Ninove kan ingezet worden om stadsplantsoenen te begieten en rioolputten te reinigen.

“Met dit project willen we aantonen dat ook initiatieven op kleinere schaal wel degelijk lonen”, stelt Veerle Depuydt.

Vlaamse kennis over waterbeheer uitdragen

Vlakwa ondersteunt bedrijven met een internationale focus. “Op de internationale vakbeurs die IWA (International Water Association) jaarlijks organiseert, neemt Vlakwa om de twee jaar een stand i.s.m. FIT (Flanders Investment and Trade) om onze Vlaamse kennis en kunde over water uit te dragen. Recent bracht FIT ons in contact met de Poolse overheid die kampt met waterschaarste in de regio. Zij tonen grote interesse in onze bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalwaterzuivering en circulair watergebruik.” zegt Dirk Halet.

Voor advies en/of meer informatie kan je terecht op de website van Vlakwa.
Lees het volledige artikel hier.

banner-2.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials