Herziene Wet Laruelle vergemakkelijkt toegang tot financiering

Financiering & crowdfunding

Eind 2017 werd de zogenaamde Wet Laruelle herzien. Dit is een wet uit 2013 die de toegang voor kmo's tot financiering moest vergemakkelijken. Deze wet werd recent hervormd. Enkele nieuwigheden.

Informatieplicht van de bank

In de nieuwe wet wordt verduidelijkt dat de bank niet enkel schriftelijke toelichting moet geven bij één bepaalde kredietvorm, maar ook bij verschillende kredietvormen die mogelijk gepast zijn voor de kmo. Bovendien zal de bank de kmo zo veel mogelijk moeten informeren over mogelijke ondersteunende maatregelen van de overheid (zoals subsidies, premies en borgstellingen door de overheid).

Wederbeleggingsvergoedingen

Sinds de Wet Laruelle kon de bank voor ondernemingskredieten tot 1 miljoen euro enkel een wederbeleggingsvergoeding bedingen van zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet. Deze beperking van de door de bank te bedingen wederbeleggingsvergoeding wordt nu van toepassing op kredieten tot 2 miljoen euro.

Eenzijdige wijziging kredietovereenkomst verboden

De mag niet lange eenzijdig de daadwerkelijk toegepaste intresten, kosten, provisies of andere vergoedingen, anders dan o.b.v. specifieke of objectieve criteria die uitdrukkelijk in de kredietovereenkomst opgenomen zijn, en mits een redelijke opzegtermijn, wijzigen.

Microkredieten

Tot slot is er ook een aanpassing voor alles wat microkredieten tot 25.000 euro betreft. Voor deze kleinere kredieten wordt de administratie beperkt, tenminste voor zover er geen zekerheden of waarborgen worden gesteld of niet in een contractueel bepaalde wederbeleggingsvergoeding wordt voorzien.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant