Wat zijn jouw rechten bij kredietaanvragen als kmo?

Finance
man writing on paper

Financiering vinden is essentieel voor ondernemingen die willen investeren in innovatie en groei. Maar lang niet alle kmo’s hebben de financiële expertise in huis om op gelijke voet te kunnen onderhandelen met kredietverstrekkers. In dit artikel verneem je meer over je rechten bij kredietaanvragen.

De FOD Economie stimuleert het ondernemerschap. De overheidsdienst ondersteunt en begeleidt kmo’s aan de hand van gerichte informatie en onmiddellijk bruikbare tools. Ook in hun zoektocht naar financiering. Zo verankert de wet over kmo-financiering hun rechten bij kredietaanvragen.

Waarom een wet over kmo-financiering?

Kleinschalige ondernemingen ondervinden soms moeilijkheden om een professioneel krediet te verkrijgen. In onderhandelingen met een bank of kredietbemiddelaar zijn ze vaak kwetsbaarder dan grote bedrijven. Dat kan te maken hebben met hun beperktere financiële knowhow, een gebrek aan kennis en/of tijd om een stevig onderbouwde aanvraag voor te bereiden, een zwakke onderhandelingspositie omdat ze over minder eigen vermogen beschikken, onvoldoende kennis van alternatieve financieringsmogelijkheden enz. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van jouw rechten bij kredietaanvragen zo sta je sterker in je schoenen tijdens je kredietaanvraag. De federale overheid heeft jouw rechten verankerd in een wettelijk kader. Hiervoor reikt de FOD Economie je ook tools aan die je ondersteunen bij je financieringsaanvragen.

Wat betekent de wet voor jouw rechten bij kredietaanvragen?

De wet over kmo-financiering biedt je bescherming bij alle facetten van het traject: de kredietaanvraag, de offerte, de contractvoorwaarden, kredietweigering enz. Op de website van de FOD Economie wordt dit gedetailleerd en in menselijke taal toegelicht. Voor de meeste ondernemers behoort de wereld van bedrijfskredieten niet meteen tot hun corebusiness. Om dit onevenwicht te verhelpen moet de kredietverstrekker aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. Om te beginnen zal hij schriftelijke informatie verstrekken over de verschillende geschikte kredietvormen. Ook toelichtingen bij de bestaande overheidsregelingen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken en de mogelijkheden om overheidsgaranties te verkrijgen, maken deel uit van de verplichtingen in het kader van jouw rechten bij kredietaanvragen. Ten slotte moet de kredietverstrekker op zoek gaan naar de kredietformule die het beste aansluit bij de financiële situatie of het investeringsproject van jouw kmo.

Andere verplichtingen voor kredietverstrekkers

Niet onbelangrijk: de kredietverstrekker mag je niets aanrekenen voor het verstrekken van een kredietvoorstel. Dat betekent dat je bij verschillende verstrekkers een kredietaanvraag kan indienen en hun voorstellen vergelijken, om ten slotte het voordeligste te kiezen. Levert jouw investering snel positieve resultaten op, dan heb je het recht om de lening vervroegd (dus voor de vervaldatum) terug te betalen. De wetgever bepaalt hiervoor een maximale terugbetalingsvergoeding (de wederbeleggingsvergoeding). We stelden al dat kmo’s niet altijd vlot de nodige financiering voor hun investeringen vinden. Indien de verstrekker het krediet weigert, moet hij de redenen mondeling of schriftelijk verduidelijken. Doet hij dit niet spontaan, dan kan je toelichtingen vragen. Die verplichte motivatie maakt deel uit van jouw rechten bij kredietaanvragen.

Is jouw kmo op zoek naar financiering en wil je op de hoogte zijn van jouw rechten bij kredietaanvragen? Raadpleeg dan zeker info van de FOD Economie. Onze infographic toont alvast je rechten als kmo in de verschillende stappen van een kredietaanvraag.

Lees meer over kmo-kredieten en jouw rechten bij kredietaanvragen:

Wat is de toegevoegde waarde van crowdfunding of business angels voor kmo’s?
Welke financieringsmogelijkheden bestaan er voor kmo’s?

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials