Vincent Van Peteghem, vicepremier en federaal minister van financiën

Finance

Vincent Van Peteghem voerde van bij de start als minister tijdens de coronacrisis enkele hervormingen door. Hervormingen zoals de vergroening van de bedrijfswagens, de herinvoering van een aangepaste effectentaks en een oplossing voor buitenlands vastgoed. Zijn grote test is de voorbereiding van de grote fiscale hervorming. KMOinsider had eind 2021 een gesprek met de minister.

De appel valt niet ver van de boom

KMOinsider: U bent geboren in getogen in het Oost-Vlaamse De Pinte, dicht bij Gent.

Vincent Van Peteghem (VVP): “Inderdaad, ik kom uit een klassiek, katholiek Vlaams gezin met twee zussen. Mijn ouders waren geëngageerd in het politieke en gemeentelijke leven. Zo ben ik zelf lokaal actief geworden in het culturele leven, in de harmonie…

Mijn grote inspirator is van jongs af aan mijn vader geweest, zeker in zijn functie als burgemeester. Wat kan je realiseren, wat kan je betekenen? Het is in de politiek goed om dingen te realiseren, maar je moet ook goed weten voor wie je ze realiseert. Als burgemeester sta je veel dichter bij het lokale ondernemingsgebeuren en kan je sneller op lokale noden inspelen.

(Met klemtoon) Het gaat om verantwoordelijkheid opnemen, ingrepen verdedigen, structurele hervormingen doorvoeren die de korte termijn overstijgen. Dankzij mijn vader werd ik politicus en geen tandarts, wat ik als kind ambieerde.”

Rechtszekerheid

KMOinsider:  Wat mogen kmo’s van u als minister van financiën verwachten?

VVP: “Ik besef maar al te goed hoe cruciaal kmo’s in ons economische en sociaal weefsel zijn. Ze vormen 95% of meer van alle bedrijven. Daarom ook dat we ze tijdens de coronacrisis zo sterk ondersteund hebben. Nu komt het eropaan de groei, de consumptie en de stimulansen om te investeren – ook door de overheid – aan te wakkeren en de solvabiliteit van de ondernemingen te versterken. Ook duurzaamheid en digitalisering verdienen alle aandacht. Dat gebeurt onder andere via de investeringsaftrek tot 25%, taxshelters voor start-ups, scale-ups enzovoort.” Het opzetten van initiatieven zoals het Belgian Recovery Fund en het Vlaamse Welvaartsfonds kadert eveneens in die ambitie.”

“Uiterst belangrijk vind ik het scheppen van een vertrouwenwekkend ondernemingsklimaat, met een betrouwbare overheid én vaststaande rechtszekerheid. Een hervorming van de rulingdienst kan daar bijvoorbeeld in kaderen. Ik streef steeds naar in de tijd gespreide hervormingen die niemand voor een voldongen feit stellen. Geen sprint dus, eerder een marathonaanpak zoals met de vergroening van het bedrijfswagenwagenpark. En met een evenwicht tussen gezonde openbare financiën en investeringen die dringend noodzakelijk zijn in het achterhoofd,” vult Vincent Van Peteghem aan.

Fraudebestrijding en milieufiscaliteit

KMOinsider: Zal dat gepaard gaan met belastingverhogingen?

VVP: “Bijkomende inspanningen verdelen we tussen een derde inkomsten, een derde uitgaven en een derde andere maatregelen. Om werken en vooral méér werken aantrekkelijker te maken, werd het minimumloon verhoogd, maar dat creëerde dan weer een promotieval. Daarom hebben we besloten de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid uit 1994 gefaseerd te laten uitdoven.”

Vincent Van Peteghem voegt toe: “Fraudebestrijding zal ook deel uitmaken van die grote fiscale hervorming, onder meer door de mazen van het net voor fraudeurs te verkleinen. Daartoe hebben we een samenwerkend college voor fraudebestrijding opgezet met de FOD Financiën, de economische inspectie, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en juridische instanties zoals het parket. Onze fiscaliteit moet tevens moderner, eenvoudiger én groener worden. Zonder het ondernemerschap te ontmoedigen en zonder de totale fiscale druk op te voeren.” Van Peteghem wijst erop dat de milieufiscaliteit nog opties biedt, aangezien die laag is in vergelijking met andere landen, zodat men de vervuiler meer kan laten betalen.”


Over Vincent Van Peteghem

De net 41 jaar geworden Vincent Van Peteghem en vader van twee peuters, is geboren en getogen in De Pinte, waar vader Martin jarenlang burgemeester was. Hij werd er fractieleider in de gemeenteraad in 2012 en burgemeester in 2019.  Vincent Van Peteghem behaalde 40% van de stemmen, terwijl CD&V nationaal net boven de 10% zweeft. Van 2016 tot 2019 was hij federaal kamerlid voor CD&V en daarna Vlaams parlementslid, om vervolgens federaal vicepremier en minister van financiën te worden op 1 oktober 2020.

Lees hier het volledig artikel in KMOinsider Magazine (december 2021).

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials