Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Aantal werknemers met telewerkvergoeding stijgt

HR

Volgens recente cijfers van Partena Professional ontving 4,6% van de werknemers tussen juli 2019 en november 2021 een maandelijkse forfaitaire telewerkvergoeding. Deze vergoeding bedraagt gemiddeld 67 euro per maand.

Een analyse van de gegevens van 260.000 werknemers leert dat het aantal Belgische werknemers dat een telewerkvergoeding krijgt, licht is toegenomen door de gedeeltelijke terugkeer van het verplichte telewerk. In november 2021, toen strengere coronamaatregelen van kracht werden voor werknemers, steeg het aantal begunstigden van deze vergoeding met 10%. Gemiddeld kregen zij 67 euro per maand uitbetaald, wat iets minder is dan de 73 euro die werknemers gemiddeld ontvingen tussen juli 2019 en juli 2021.

Na enkele maanden van terugval tussen juli en oktober bereikte het aantal werknemers met een telewerkvergoeding zijn hoogste peil: 4,9% van de onderzoeksgroep ontving een telewerkvergoeding, wat 29 keer zoveel is als het beginpercentage vóór de pandemie.

“Ondanks de sterke – deels verplichte – terugkeer van het telewerk blijft de toename van het aantal werknemers dat een telewerkvergoeding ontvangt, veeleer gering. Na een terugval gedurende enkele maanden als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen, kon bij de terugkeer naar veralgemeend telewerk een verhoging worden verwacht van zowel het bedrag van de telewerkvergoedingen als het aantal begunstigden. Dat is vooralsnog duidelijk niet het geval”, aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

129,48 euro per maand

Ter herinnering: een werkgever kan een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand toekennen aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd telewerken. Deze vergoeding wordt geacht de kantoorkosten van telewerkers te dekken en is in principe vrijgesteld van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Furbo-Rectangle_Updated.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • Nexus Pursuit

  • ibizz

  • JOULE NV

Bekijk de socials