Doorwerken als zelfstandige na mijn 65ste. Is dat een goed idee?

Wetgeving

Door de verhoging van de pensioenleeftijd moeten we allemaal langer werken. Maar wat als je dat ook écht wíl? KMOinsider onderzocht of doorwerken als zelfstandige na je 65ste een goed idee is.

Wie als zelfstandige werkt, weet dat hij zijn pensioen niet moet aanvragen. Hiervoor krijg je automatisch een voorstel van je pensioenadministratie wanneer je de pensioenleeftijd nadert. Je kan vanaf je 65ste onbeperkt bijverdienen zonder dat dat een invloed heeft op je uitkering. Met andere woorden: je kan gerust een pensioen combineren met de (verdere) uitoefening van je zelfstandige activiteit.

Vóór je 65ste

Ga je vóór de wettelijke pensioenleeftijd - dat is 65 jaar tot en met 2024 - met pensioen, moet je ervoor zorgen dat je niet méér verdiend dan het opgelegde maximum aan toegelaten inkomsten. Indien je die toch overschrijdt, moet je een deel van je pensioen terugbetalen. Voor ieder procent dat je overschrijdt, moet je één procent inleveren. In geval van een overschrijving van 100% of meer, moet je het hele pensioen terugstorten.

Grens netto-bedrijfsinkomen

Ben je gepensioneerde en nog geen 65 jaar? Heb je evenmin een lange loopbaan gehad? Dan ligt de grens op 6.797 euro netto-bedrijfsinkomsten als zelfstandige (noot: dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Als je bv. nog kinderen ten laste hebt, een overlevingspensioen krijgt of als werknemer werkt, gelden er andere bedragen.

Uitzonderingen

  • Als je nog geen 65 jaar oud bent en je loopbaan tot aan je pensioen 45 jaar telt, mag je toch onbeperkt bijverdienen. Contacteer eerst de pensioendiensten.
  • Tussen 1 januari van het jaar van je 65ste verjaardag en je 65ste verjaardag mag je onbeperkt bijverdienen.

Na je 65ste

Je hebt een loopbaan van 30 jaar nodig om recht te hebben op het wettelijke minimumpensioen. Als je daar niet aan komt, krijg je een uitkering op basis van je inkomsten. Die zijn vaak erg beperkt. In zulke gevallen kan het interessant zijn om door te werken, in plaats van met pensioen te gaan en bij te verdienen. Let er wel op dat je inkomsten voldoende hoog zijn. Als 65-plusser ben je immers niet verplicht om de minimumbijdrage in hoofdberoep te betalen. Wie een bescheiden inkomen heeft en dus geen minimumbijdrage betaalt, bouwt geen extra pensioenrechten op.

Wanneer je je wettelijk pensioen opneemt, wordt ook je aanvullend pensioen verplicht uitbetaald. Wil je dat aanvullend pensioen verder opbouwen, dan stel je het pensioen best nog even uit.

Heb je al recht op je volledige pensioen en werk je toch verder, bouw je nog extra pensioenrechten op. Behalve als je een minimumpensioen geniet. In dit geval is met pensioen gaan en bijverdienen interessanter.

Lees verder onder de foto

Photographer: Fuu J | Source: Unsplash

Gepensioneerd, wat nu?

Sociale bijdragen als gepensioneerde

Je betaalt meestal 14,70% van je netto belastbaar beroepsinkomen als sociale bijdrage. Bij bepaalde pensioenen is een hoger bijdragepercentage alsnog van toepassing.

Rechten als actief gepensioneerde

We onderscheiden de gepensioneerde zonder pensioen en de gepensioneerde met pensioen. Ontvang je een pensioen, dan bouw je geen sociale rechten meer op, ook al betaal je nog sociale bijdragen. Wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, maar dat nog niet opneemt, bouw je sociale rechten op indien je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens 14.042,57 euro bedraagt.

Uitzonderingen

  1. Buitenlands pensioen
  2. Zelfstandige activiteit tijdens brugpensioen
  3. Pensioen en onbezoldigd mandaat

Klik hier voor meer info over voornoemde uitzonderingen.

Voor advies en vragen kan je terecht bij Unizo of Liantis.

Lees ook:

Het VAPZ en waarom je dit als zelfstandige zéker moet nemen

De POZ (Pensioensovereenkomst voor Zelfstandigen)

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials