Wat is WCO en hoe vraag ik het aan?

Wetgeving

Wanneer je onderneming zich in woelige vaarwateren bevindt, kan het slim zijn om een WCO aan te vragen. Deze ‘wet op de continuïteit van de onderneming’ kan de continuïteit van je activiteiten blijvend garanderen en behoedt je voor een eventueel faillissement.

Wat is WCO? Uitgelicht

Een bedrijf in moeilijkheden kan zich beroepen op de wet op de continuïteit van de onderneming. Zo kan het bedrijf zich indekken tegen mogelijke schuldeisers. Die schuldeisers oordelen of ze (partieel) van hun schulden willen afzien en al dan niet willen meestappen in een reorganisatieplan.

Heeft de onderneming nog toekomst, dan zullen ze de reorganisatie steunen. Overigens zullen de meeste schuldeisers steeds - zij het schoorvoetend - voor deze optie kiezen. Als ze dat niet doen en het herstelplan verwerpen, gaat de onderneming immers failliet en zijn ze sowieso hun geld kwijt.

Waarom doe je er een beroep op?

Je doet een beroep op de WCO wanneer je bescherming zoekt tegen je schuldeisers. In eerste instantie doet een onderneming dit om tijd te winnen en via een herstelplan de onderneming weer vlot te trekken.

Het grote voordeel is dat je oude schulden niet langer opeisbaar zijn, noch gevorderd kunnen worden voor de rechtbank. Bovendien geniet je het voordeel van de leveringsplicht, ook al zijn je oude facturen onbetaald gebleven.

Wie kan er een beroep op doen?

In theorie kunnen alle ondernemingen die tijdelijk problemen ervaren zich beroepen op de WCO. Toch zijn er enkele uitzonderingen, waaronder: vrije beroepen (bv. advocaten, apothekers en dokters). Zij kunnen - voor zover zij hun activiteit niet in een vennootschap hebben ondergebracht - geen beroep doen op de wet op de continuïteit van ondernemingen.

Zij zijn eveneens uitgesloten van de WCO:

  • beheersmaatschappijen,
  • beleggingsvennootschappen,
  • kredietinstellingen,
  • verenigingen,
  • verzekeringsondernemingen, enz.

WCO-procedures uitgelicht

De procedure om de WCO te verkrijgen is een procedure voor de Rechtbank van Koophandel. Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift op de griffie, geniet je bescherming van je schuldeisers.

Hierdoor krijg je de nodige ademruimte om een oplossing te vinden die niet alleen structureel, maar ook duurzaam is. Deze oplossing is in de vorm van:

  • een minnelijk akkoord: een akkoord met minstens twee schuldeisers (WCO type 1); of
  • een collectief akkoord: een akkoord over een reorganisatieplan dat aan alle schuldeisers wordt voorgelegd en waarover wordt gestemd (WCO type 2); of
  • een overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten (WCO type 3 of GROGG).

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials