leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

De prestaties van leveranciers meten, hoe doe je dat?

In een ideale wereld beschikken bedrijven op elk moment over precies de gewenste voorraad. In de praktijk weten slechts weinig groothandels of productiebedrijven hoe stipt en nauwkeurig de belevering gebeurt. De prestaties van leveranciers meten is belangrijk om de juiste actie te ondernemen. Je kan hun performantie bepalen met behulp van de OTIF-methode.

Al ruim drie decennia legt Slimstock zich toe op de optimalisering van de supplychain en het voorraadbeheer van bedrijven. Het doel? De rendabiliteit en de efficiëntie verbeteren. Dat de leveranciersperformantie een doorslaggevende factor is in dit verhaal, lijkt evident. En toch zijn veel bedrijven daar niet goed van op de hoogte. Prestaties van leveranciers meten is echter relatief eenvoudig met de OTIF-methode. Lees even verder mee.

Waarom prestaties van leveranciers meten?

Het letterwoord OTIF staat voor On Time, In Full. We kunnen het positieve effect van deze methode op je bedrijfsvoering verduidelijken aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De Amerikaanse supermarktketen Walmart is goed vertrouwd met supplychain-management. Het bedrijf stelde 2 doelstellingen voorop: de prestaties van leveranciers meten en de klanttevredenheid verbeteren. Oprichter Sam Walton: “De klant is de enige baas. Hij kan iedereen binnen de organisatie op elk niveau ontslaan, door zaken gewoon elders aan te kopen.” Daarmee raakt hij de essentie van OTIF aan. Bedrijven die hun supplychain willen verbeteren, komen dankzij een OTIF-meting tal van details te weten over de leveranciersperformantie en de klanttevredenheid. Je kan OTIF namelijk toepassen op zowel je leveranciers als voor je eigen uitleverperformantie. Op basis van deze inzichten kan je in gesprek gaan met je leveranciers. Samen bekijk je hoe je een stiptere belevering tot stand brengt. Zo kan je de veiligheidsvoorraad beperken en zelf stipter uitleveren aan je klanten.

Hoe bereken je de OTIF-score?

Je ontvangt minder of juist meer dan je bestelde. Een zending komt (veel) te vroeg binnen en je magazijn staat al bijna vol. Een zending loopt vertraging op en het geduld van jouw klanten raakt op. Klinkt bekend? De prestaties van leveranciers meten met de OTIF-methode kan helpen. Want zo spoor je problemen met laattijdige of niet geleverde bestellingen vrijwel onmiddellijk op. De methodiek focust op twee cruciale elementen: tijd en aantallen. In de meest eenvoudige betekenis bereken je de inbound OTIF door alle tijdig ontvangen en complete orders te delen door het totale aantal orders. Je kan in diezelfde oefening vertrekken vanuit je eigen verkooporders om de tevredenheid van je klanten analyseren.

Benchmark om prestaties van leveranciers te meten

Een OTIF-meting levert inzichten op, die je moeilijk op een andere manier verkrijgt. Je kan bijvoorbeeld nagaan of en hoe leveranciers afspraken nakomen en of ze al dan niet bijdragen aan je bedrijfsreputatie. Je beschikt meteen ook over data om hun prestaties te evalueren. Op basis daarvan kan je ingrijpen en bijsturen waar nodig. Of hoe leveranciersevaluatie een onmiddellijke impact heeft op de prestaties van je bedrijf. Om alle voordelen en opportuniteiten van de OTIF-methode uit de doeken te doen verwijzen we graag naar de uitgebreide paper van Slimstock.

De OTIF-meting in de praktijk

We vertelden reeds dat betrouwbare leveringen een impact hebben op je service en je (veiligheids)voorraden. De onzekerheid die je ervaart, en dus neerlegt in veiligheidsvoorraden, groeit namelijk sterk als je leverancier niet tijdig levert. Maar ook de andere kant op: als je deze onzekerheid niet vastlegt in voorraden, zal je service sterk dalen. En deze impact valt niet te onderschatten. Zo heeft het reduceren van leveronbetrouwbaarheid een grotere impact dan het verbeteren van je voorspellingen aan de vraagkant. In plaats van het zoeken naar moeilijke voorspelmethodieken, maak je je leveranciers dus maar beter betrouwbaarder. In de OTIF-meting breng je liefst ook een nuance aan, want het on time leveren is vele malen belangrijker dan het in full leveren. Zoek bij voorkeur naar leveranciers die te laat leveren en niet naar de leveranciers die te vroeg leveren. Voorraadtechnisch geeft dit laatste je een servicevoordeel. Zo zoek je iets gerichter naar leveranciers waarvan de onbetrouwbaarheid de meeste impact op je voorraad en/of service heeft.

De prestaties van leveranciers meten kan een positieve impact hebben op de resultaten van je bedrijf. Interesse? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met de experts van Slimstock.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Slimstock

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Slimstock

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials