Versie 3 B-Close.gif

Waarom ook jouw bedrijf alles te winnen heeft bij voorraadoptimalisatie

In een markt die tegen sneltreinvaart evolueert en heel wat onzekerheden vertoont, stijgt de voorraadkost en komen de marges in het gedrang. De Europese marktleider in voorraadoptimalisatie Slimstock biedt een modulaire oplossing, die zichzelf binnen het jaar terugverdient. Naast performante software omvat het aanbod ook een breed pakket aan opleidingen. Verneem hier alles over de voordelen van voorraadoptimalisatie.

Slimstock werd in 1993 opgericht in Deventer (Nederland). Alles begon met de ontwikkeling van basic software voor voorraadbeheer. Ruim drie decennia later is het pakket uitgegroeid tot een complete tool voor supplychain- en voorraadoptimalisatie. Slimstock voegt daar nog kennisdeling en voortdurende software-upgrades aan toe. Kleine en grote bedrijven uit alle denkbare sectoren maken gebruik van de oplossing voor forecasting & demandplanning en voorraadbeheer.

De pijlers van een klantgerichte werking

“De Slim4-software, die bedrijven ondersteunt en helpt bij hun voorraadoptimalisatiesprojecten, vormt slechts de eerste pijler van Slimstocks uitgesproken klantgerichte service,” zo vertelt Steven Pauly, Inventory Contol & Forecasting Expert. “Wij zien onszelf vooral als een kennispartner van bedrijven. Met 31 jaar ervaring op de teller is voorraadoptimalisatie het domein waarin we ons onderscheiden. Olivier Garmyn, Business Development Manager, vult aan “Voorraadoptimalisatie levert bedrijven evenwel heel wat voordelen op. Daarom delen we onze kennis terzake in ons opleidingsplatform Slimstock Academy. Het besef dat bedrijven er heel wat bij te winnen hebben is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Sommigen zien voorraadbeheer nog te veel als een administratief proces. De term voorraadbeheer dekt trouwens niet langer de lading. Eigenlijk gaat het om supplychainplanning. Net daarom is het van belang voor groothandels en retailers, maar ook voor productiebedrijven die hun productoutput moeten managen.”

“Wij zien onszelf vooral als een kennispartner van bedrijven. Met 31 jaar ervaring op de teller is voorraadoptimalisatie het domein waarin Slimstock zich onderscheidt.”
Steven Pauly

Slimstock als ideale partner voor voorraadoptimalisatie

De gebruiksvriendelijkheid van onze Slim4-tool maakt het verschil,” aldus Olivier.Bovendien slagen we er beter in de technologie te vertalen naar concrete resultaten. Onze service houdt niet op bij de implementatie van de software tot het systeem operationeel is. We gaan met elke klant een langetermijnrelatie aan.” Steven vergelijkt de Slimstock-software met een mooie sportwagen: “Om ermee te rijden heb je een specifieke rijbewijs nodig, anders loopt het fout. In de Slimstock Academy leren de gebruikers wat er onder de motorkap van de tool zit en alle inzichten om er het maximum uit te halen. In de Benelux is onze Academy het grootste opleidingsinstituut voor voorraadbeheer-forecasting. Duizenden planners, medewerkers van klanten en externe supplychainprofessionals, spijkeren er hun knowhow over heel Slimstock bij tijdens meer dan 200 lesdagen per jaar. En het mooiste: bij ons kan iedereen zijn rijbewijs halen dankzij de transparantie en gebruiksvriendelijkheid van de tool. Ook wie geen ingenieursstudies achter de rug heeft.”

Hoe maakt de Slimstock-software het verschil?

Steven Pauly

De software onderscheidt zich op twee niveaus: gebruiksvriendelijkheid en modulariteit. Steven: “We ontwikkelden het programma vanuit een academisch perspectief. We maken ook steeds meer gebruik van innovatieve technologie, zoals machine learning, om voorspellingen te doen aan de hand van historische data. Bij elke technologische vernieuwing bekijken we hoe we die het beste kunnen inzetten om het product nóg beter te maken. Vervolgens integreren we de oplossingen met de grootste positieve impact. Maar de focus ligt hoe dan ook steevast op eenvoud en praktische bruikbaarheid. De software vertrekt van de ervaringen, bekommernissen, wensen en behoeften van de kanten en de rijke praktijkervaring van de medewerkers. We hebben alles in eigen handen. Zo kunnen we snel, en vaak proactief, bijsturen aan de hand van automatische updates. Ook dat kadert in ons streven naar gebruiksgemak, net als onze mensgerichte aanpak, die zich uit in het uitbouwen van een community rond voorraadbeheer.”

Waarom is voorraadoptimalisatie nodig en nuttig?

“Veel bedrijven onderschatten de impact van goed voorraadbeheer,” vervolgt Steven. “Zeker in vergelijking met enkele jaren geleden is de voorraadkost sterk gestegen. Het probleem is dat er zoveel uiteenlopende factoren die voorraadkost bepalen. Het houden van voorraad op zich kost geld. Hoeveel hangt af van de financieringsmethode, de opslagkosten, het soort voorraad enz. Anderzijds heb je als bedrijf natuurlijk een voorraad nodig om je klanten te bedienen. Zeker sinds de opkomst van de e-commerce een belangrijk gegeven. Elke klant kan online op zoek gaan naar de leverancier die het snelst en tegen de beste voorwaarden kan leveren. Als je dit alles tegenover elkaar afweegt is de boodschap helder: een duidelijke voorraadstrategie en -beheermethode zijn cruciaal om de nodige marges te vrijwaren. Voorraadoptimalisatie helpt om kapitaal, logistiek en service in balans te houden. Dat geldt vooral voor bedrijven die moeten concurreren met grootschalige organisaties. En dat is nu net het punt waar Slimstock zijn meerwaarde bewijst.”

“We bieden een flexibele oplossing, ongeacht de aanwezige infrastructuur. Bedrijven huren een full SaaS-model (software as a service), of opteren voor een on-premise-installatie.’
Olivier Garmyn

Wat is nu eigenlijk het probleem met voorraadbeheer?

“Vandaag werken nog veel bedrijven met Excel-files,” merkt Olivier op. “Maar uiteindelijk stel je vast dat je te veel variabelen en processen voortdurend moet herberekenen. Een tabel halfjaarlijks bijwerken lukt misschien nog. Maar als je een tiental processen gelijktijdig moet opvolgen, is dat al snel onbegonnen werk. Vergelijk die manier van werken nu eens met een tool die alle processen elke nacht en ‘on demand’ doorrekent, dan treedt je bedrijf als het ware een nieuwe werkelijkheid binnen. In deze tijden, die gepaard gaan met veel veranderingen en onzekerheid, is die transitie onbetaalbaar. Je hoort in die zin weleens de term VUCA vallen als beschrijving van de hedendaagse context: Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous. Begrijp: de markt en je bedrijfsdata zijn constant in beweging. Ook al krijg je het vandaag allemaal nog uitgerekend, morgen ontwaak je in een andere wereld. Onze software geeft je inzicht in die complexe realiteit.”

Waarom investeren in een performante tool?

Steven haalt aan dat alles mooi in elkaar past: “Binnen voorraadbeheer krijg je zoals gezegd te maken met veel verschillende aspecten en belangen. Denk maar aan de berekening van de optimale bestelhoeveelheden, het assortimentsbeheer, de talloze SKU’s om in te plannen enz. Vroeg of laat merk je als bedrijf dat je planners het niet meer kunnen behappen met behulp van Excel-files. Onze oplossing linkt alle voorraadelementen aan elkaar. Dat vertaalt zich in een 360°-overzicht en onderbouwde beslissingen met snel resultaat. Efficiëntie, daar is het allemaal om te doen. Waarom nog wachten? De positieve impact is vanaf dag 1 merkbaar. En zo betaalt de investering in de tool voor voorraadoptimalisatie zichzelf terug.” Volgens Olivier kan elk bedrijf de modulaire tool voor voorraadoptimalisatie implementeren: “Je kunt Slim4 aan elk denkbaar ERP-systeem en aan verschillende WMS-systemen koppelen. Bedrijven huren een full SaaS-model (software as a service), of opteren voor een on-premise-installatie. We bieden een flexibele oplossing, ongeacht de aanwezige infrastructuur.”

Een wapen in de war for talent

Olivier Garmyn

“Een element dat men misschien over het hoofd, ziet is het belang van technologie om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever,” haalt Olivier aan. “Uit alle onderzoeken blijkt dat talent bij voorkeur kiest voor bedrijven die innoveren. Wanneer ze terechtkomen bij een werkgever die al 30 jaar dezelfde werkmethodes hanteert, haken ze meteen af. Kan je evenwel aantonen dat je investeert in tools om hun werk gemakkelijker en efficiënter te maken, dan scoor je punten. We horen zelfs verhalen van bedrijven waar de arbeidsvreugde merkbaar toenam nadat ze onze software in gebruik namen. In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt een zeer belangrijk argument.”

“Een duidelijke voorraadstrategie en voorraadoptimalisatie zijn vandaag cruciaal om de nodige marges te vrijwaren.”
Steven Pauly

De indrukwekkende Return on Investment (RoI) van voorraadoptimalisatie

Dankzij de modulaire structuur, groeit het pakket mee met je behoeften. Je investeert enkel in wat je daadwerkelijk gebruikt. De software levert van meet af aan efficiëntiewinst, besparingen en een omzetstijging op. Slimstock werkt bovendien volgens het ‘no cure, no pay’-principe. Het servicebedrijf maakt zich sterk dat de software-oplossing zichzelf binnen het jaar terugverdient. Een RoI die kan tellen voor wie kan tellen! Beschikken over een performante tool is een zaak, er het maximum uithalen een andere. “Daarom is de Slimstock Academy gratis voor klanten,” vult Olivier nog aan. “Alle trainingen die we bij ons op kantoor organiseren, zijn vrij toegankelijk. We hechten er veel belang aan dat alle klanten de tool optimaal inzetten en er de vruchten van plukken. Dit kadert in onze filosofie van community-building. We bouwen een netwerk uit, waarin onze klanten kunnen samenwerken en elkaar versterken.”

Verneem je graag meer over hoe Slimstock jouw bedrijf op weg kan zetten naar Voorraadoptimalisatie met resultaat? Vraag dan een persoonlijke afspraak aan. Of stel je vraag via het formulier hieronder.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Slimstock

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Slimstock

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials