Hoe kun je succesvol samenwerken als vrijeberoeper?

Wil je als vrijeberoeper beginnen samenwerken met collega’s? Wil je jullie groepspraktijk, bureau of associatie laten doorgroeien en wil je de neuzen in dezelfde richting krijgen? Of zijn er spanningen tussen collega’s? Dan loont het om samen te werken met een externe specialist die ieders visie én de belangen en behoeften in kaart brengt en de dialoog daarover faciliteert. Zo kun je komen tot een krachtige samenwerking die, gestoeld op een gemeenschappelijke visie, één doel nastreeft.

Vrijeberoepers en zelfstandigen verenigen zich in groepspraktijken of associaties

Medische professionals zoals artsen, kinesisten en psychologen. Advocaten, boekhouders en juristen. Architecten. Beoefenaars van al deze vrije beroepen, maar evenzeer andere zelfstandigen, verenigen zich vaak in een groepspraktijk of associatie. Soms is dat puur om kosten (voor gebouw, infrastructuur, marketing …) te delen, maar evenzeer kan het de intentie zijn om een geïntegreerde samenwerking op te zetten. Je kan je associëren om elkaars expertise in complementariteit aan te vullen en zo een meer integrale aanpak of holistische zorgaanpak (wat medische vrije beroepers betreft) te kunnen bieden voor de cliënt. Een andere motivatie is bijvoorbeeld schaalgrootte te creëren (waardoor men onder meer kan meedingen met openbare aanbestedingen). Nog een andere reden kan zijn om de continuïteit van de praktijk of zaak te garanderen (zie ook dit artikel met 10 tips voor associaties).

Een gezamenlijke visie bij de opstart

Als expert in dialoog in organisaties helpt Ingrid Larik om de krijtlijnen van een succesvolle samenwerking mee uit te zetten tijdens de opstartfase van een samenwerkingsverband tussen zelfstandigen. “Het begint met een individuele oefening waarbij we onder andere onderzoeken wat je nodig hebt om goed te werken, wat je wilt inbrengen in de samenwerking en wat je afknappers zijn in een samenwerkingsverband. Na die individuele oefening zoeken we in groep naar een gezamenlijke visie, een common ground (een meta-doelstelling waarop iedereen zich engageert) en een gedeelde identiteit” Het is mogelijk dat er op twee snelheden gewerkt wordt, maar uiteindelijk is een duidelijk uitgesproken common ground wel belangrijk voor een geslaagde samenwerking.  Pas dan kun je beginnen praten over rollen en verantwoordelijkheden en verder processen uitwerken. 

Doorgroeien in lijn met jullie visie

Het adviserende en coachende werk van Ingrid beperkt zich echter niet tot de opstartfase. Ook wanneer jullie je praktijk willen laten doorgroeien, staat ze jullie bij om die overgang succesvol te laten verlopen. Dat geldt zelfs (of misschien in het bijzonder) wanneer niet iedereen het eens is over de weg die jullie verder willen inslaan. Het komt erop aan om ieders visie duidelijk te horen en begrijpen en ieders belangen en behoeften opnieuw tegen het licht te houden. Ingrid helpt jullie bij het verhelderen van de nieuwe groeistrategie en onderzoekt of die klopt voor iedereen en of die nog steeds in lijn ligt met wat eerder afgesproken was, de common ground. Op die manier – en als de plannen aansluiten bij jullie initiële visie – kunnen de neuzen in dezelfde richting komen te staan. Zo kan jullie samenwerkingsverband een succesvolle doorstart in een nieuwe richting maken.

Bemiddelen bij conflicten en scheidingsscenario’s

Wanneer mensen samenwerken, kunnen er vroeg of laat spanningen of conflicten ontstaan. Dat geldt ook voor groepspraktijken of associaties. Ook dan kan je beroep doen op de diensten van Ingrid, die erkend bemiddelaar of mediator is. “In zulke gevallen vertrekken we vanuit het conflict,” verklaart Ingrid. “We kijken eerst naar hoe iedereen kijkt naar het conflict, hoe de spanningen ervaren worden, waar het fout is beginnen lopen of waar de misverstanden zijn ontstaan. Na alle partijen individueel gehoord te hebben, teken ik een initiële conflictmap uit. Die conflictmap wordt verder gebruikt om inzichten te verscherpen. Via de gefaciliteerde dialoog – waarbij iedere partij gehoord wordt en concreet op bepaalde punten gewerkt wordt – werken we zo naar oplossingen of alternatieven toeOok als dat betekent dat er afscheid moet genomen worden van één of meerdere partners.” Wanneer de visies niet langer te verzoenen zijn, is het beter dat partijen besluiten hun eigen weg te gaan en een doorstart maken in een andere richting. De vraag is dan hoe dit het beste gebeurt. Daarbij worden verschillende scheidingscenario’s bekeken.

Wil je gaan samenwerken met partners? Wil je een groepspraktijk of associatie uitbouwen? Of zit er een haar in de boter? Ingrid Larik van Flexvia helpt jullie van opstart naar doorstart! Met een duidelijk afgelijnde visie waar iedereen achterstaat, kom je beslagen op het ijs en rij je zo richting succes!

Lees ook

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Flexvia

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Flexvia

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • Horecaforces

  • Gephyra

  • Wise Holding - Otherways

Bekijk de socials