“Tijd voor actie: breng de digitale relance op gang”

Bedrijfsbeheer

De IT-community Beltug stelt de Belgische overheid een actieplan voor om de relance van onze economie vorm te geven. Het plan bevat 11 acties die de digitale transformatie van bedrijven en overheidsinstellingen moet versnellen. Danielle Jacobs, CEO van Beltug, pleit voor een aangepaste wetgeving rond thuiswerk, het stimuleren van digitale handel en het opzetten van een werkbaar kader voor privacy en security.

Door de coronapandemie voelt iedereen de noodzaak om anders en meer digitaal te werken. Alle organisaties hebben nood aan zo’n digitale transformatie, om beter in te spelen op de veranderende verwachtingen van klanten en medewerkers, om efficiënter te werken en concurrentieel te zijn.

Een doorgedreven digitalisering is dus onontbeerlijk voor elke organisatie. “Om echt het verschil te kunnen maken, is een beleid met visie en goede omkadering nodig,” zegt Danielle Jacobs van Beltug, de Belgische community van CIO's en leiders in digitale technologie.

“Wij vragen al langer om digitalisering hoog op de politieke agenda te zetten.”

Tijd voor de Digitale Actie!
Danielle Jacobs: “Meer dan ooit zijn onze beleidsmakers mee verantwoordelijk voor het laten slagen van de digitale transformatie en van de economische heropleving. Beltug heeft een memorandum over digitale transformatie uitgewerkt, waarin elf acties naar voor worden geschoven. Deze acties vragen geen eigen investering van de overheden, maar wel een faciliterend beleid of beslissingen. Indien men op alle niveaus, over alle departementen heen, digitalisering tot topprioriteit maakt, zullen we de basis leggen voor een geslaagde relance. Het is tijd voor Digitale Actie!”

11 acties voor de digitale relance

 1. Een thuiswerkbeleid met visie
 2. Nood aan sterke telecomnetwerken
 3. Stimuleer duurzame, digitale handel
 4. Gebruik de digitale transformatie van de overheid als hefboom
 5. Zorg voor een werkbaar kader m.b.t. privacy en security
 6. Naar meer evenwicht in de relatie tussen cloud providers en zakelijke cloud gebruikers
 7. De data-economie – Werk mee aan de Europese datastrategie
 8. Denk na over de samenwerking en bevoegdheden van de regulatoren
 9. Ontwikkel een beleid dat voor voldoende talent zorgt
 10. Stimuleer digitale innovatie
 11. Internationale dimensie

Thuiswerkbeleid met visie

Ook in het post-Covid-tijdperk zal thuiswerk voor heel wat bedrijven een belangrijk gegeven blijven. Maar onze wetgeving en de hele omkadering van de relatie werknemer-werkgever zijn niet aangepast aan deze situatie. Een goed regelgevend kader dringt zich op.

Stimuleer duurzame, digitale handel

Hoewel steeds meer zaken digitaal of elektronisch worden geregeld, wordt voor veel handelsdaden nog papier gebruikt. Handelsdaden moeten maximaal digitaal geregeld kunnen worden, vindt Beltug. Het stimuleren van elektronische authenticatiediensten, elektronische archivering en het gebruik van elektronische handtekeningen zijn noodzakelijk.

Zorg voor een werkbaar kader voor privacy en security

De digitale wereld staat of valt immers met vertrouwen, niet in het minst over het zorgvuldig gebruik met gedeelde data. Beltug vraagt dat de overheid zich niet louter beperkt tot het uitvaardigen van regels zoals de GDPR, maar meer aandacht heeft voor de concrete implementatie.

IT-security: samen strijden tegen cyberaanvallen

Door het verplichte telewerk is er een sterke toename van cyberaanvallen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van elke gebruiker, elke organisatie en elke overheid om te strijden tegen cyberaanvallen en ze te voorkomen. Ook hier is er meer nodig dan wetgeving.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials