banner-horitzontal.jpg

Bedrijfsrevisor: vriend of vijand?

Finance

Een bedrijfsrevisor is een belangrijke factor in het economisch leven. Hij is een economische expert die duidelijkheid schept in de financiële cijfers van een onderneming. Zijn takenpakket verschilt sterk van dat van de accountant of boekhouder.

Wat is een bedrijfsrevisor?

Een bedrijfsrevisor is een economische expert die een aantal onafhankelijke wettelijke taken vervult. Daarnaast treedt hij ook op voor bedrijven. Zijn neutraal of onafhankelijk karakter staat centraal en wordt door de wetgever gegarandeerd. Bijgevolg mag de bedrijfsrevisor geen revisorale taken uitvoeren in bedrijven waarin hij zelf belang heeft.

Wat doet een bedrijfsrevisor?

Oprichting van een vennootschap

Als het bij de oprichting van de vennootschap gaat over een inbreng in natura, wordt de waarde van die goederen door een onpartijdige deskundige (bedrijfsrevisor) vastgesteld.

Betrouwbaarheid jaarrekeningen

Hij waakt over de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Hij gaat na of de boekhouding juist werd gevoerd en of de jaarrekeningen een getrouw beeld geven over de financiële toestand en het vermogen van de vennootschap.

Meer dan de jaarrekening

Maar een bedrijfsrevisor doet meer dan enkel jaarrekeningen controleren. Zo voorziet de wet in de tussenkomst van een bedrijfsrevisor om de cijfergegevens die aan de aandeelhouders werden voorgelegd, te bevestigen. Dat in volgende gevallen:

  • Bij de oprichting van de vennootschap,
  • bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura,
  • bij de omzetting van de rechtsvorm,
  • bij een fusie of splitsing en aan het einde,
  • bij de vereffening van de vennootschap.

Didactische rol

Het is de taak van de bedrijfsrevisor om op een heldere manier uitleg te geven bij de economische situatie, alsook de werknemersafgevaardigden hierover in te lichten. Opnieuw speelt zijn onpartijdige karakter een belangrijke rol.

Tegenover de werknemersafgevaardigden

Hij mag nooit aangeven dat het beheer van de vennootschap de verkeerde richting uitgaat. Dat is een conclusie die ze zelf moeten trekken op basis van zijn inlichtingen.

Tegenover de ondernemingsraad

Hij mag inlichtingen geven over de nalatigheid van het ondernemingshoofd om passende maatregelen te treffen, zonder dat hij er verdere conclusies aan vasthangt.

Gerechtsdeskundige

Bij gelegenheid kunnen rechters een beroep doen op de onpartijdigheid van een bedrijfsrevisor. Daarvan is het voornaamste doel om inzicht te krijgen in de boeken van de partij(en). Hij staat de rechter bij bij het nagaan of de oprichtersaansprakelijkheid van de gefailleerde in het gedrang komt.

Contractuele basis

De bedrijfsrevisor kan op contractuele basis worden ingeschakeld om een onafhankelijk oordeel te vellen. Zo kan een overnemende vennootschap aan hem vragen om een grondig onderzoek uit te voeren naar de jaarrekeningen en hieruit neutrale (economische) conclusies te vormen. Daarbij zal hij verder gaan dan een financieel onderzoek en oog hebben voor de fiscale, juridische en sociale aspecten. Voorts schakel je hem ook in voor waardebepalingen. Denk hierbij aan minnelijke schikkingen.

Verschil met accountant en boekhouder

Tout court heeft een boekhouder voornamelijk een uitvoerende job. Zijn taak is om de boekhouding, balans en/of jaarrekening op te stellen en daarbij een ethische code te respecteren.

Een accountant heeft hoofdzakelijk een controlerende functie. Hij controleert de jaarrekening die de boekhouder samenstelt en heeft over het algemeen een ruimere kennis van fiscaliteit.

De bedrijfsrevisor is op zijn beurt degene die de boekhouding van een onderneming nakijkt. Dat doet hij als onpartijdige deskundige. Hij waarborgt de betrouwbaarheid van de jaarrekening, zorgt voor een foutloos beeld van het vermogen, de financiële toestand en resultaten van de onderneming.

Lees ook:

Accountant en boekhouder, is dat niet hetzelfde?

baner-square.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials