banner-horitzontal.jpg
Bart Van Coile

ITAA: nieuwe Instituut voor belastingadviseurs en accountants

Het nieuwe Instituut van belastingadviseurs en accountants (ITAA, Institute for Tax Advisors and Accountants) vertegenwoordigt zo’n 15.000 Belgische accountants en belastingadviseurs. “Onze leden weten beter dan wie ook waar ondernemers van wakker liggen”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA.

De voornaamste taken van het instituut zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen.

15.000 ITAA-leden

Het ITAA zal ongeveer 15.000 leden vertegenwoordigen waarvan 3.000 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn meer dan 30.000 mensen tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen staan ten dienste van de ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, die 99% van alle ondernemingen in België.

Deontologie

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het openbaar belang gediend.  De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen.

Vertrouwen

“Vertrouwen in de relatie tussen de fiscale overheid en de ondernemer, dat is een van de speerpunten voor een gezond ondernemersklimaat,” zegt aldus Bart Van Coile. 

Vertrouwen is des te meer verantwoord omdat de accountants en belastingadviseurs verplicht zijn om eventuele fraude- en witwaspraktijken te melden. Het ITAA houdt toezicht op de naleving hiervan, niet alleen bij zijn leden maar ook bij al wie fiscale diensten aanbiedt aan belastingplichtigen.

Ondernemers ondersteunen

“De coronatijden leiden ertoe dat ondernemers meer dan ooit alle steun van de overheid nodig hebben”, aldus Bart Van Coile. “Al onze aanbevelingen staan in ons memorandum. Wij zijn zeker bereid om hierover meer toelichting te geven aan de partijen betrokken bij de huidige regeringsvorming.”

Lees alle artikels in de KMOinsider rubriek Accountancy

Meer weten?

baner-square.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials