Leaderboard KMOinsider.jpg

Nieuwe start, nieuwe regels

Personeel

September brengt niet alleen een nieuw schooljaar, de maand brengt ook heel wat veranderingen. Van schoolfoto tot een hervorming van erfenissen: ontdek enkele nieuwigheden.

Schoolfoto

Vanaf 1 september 2018 staat in de schoolreglementen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs dat iedereen die op foto’s of filmpjes in beeld komt, toestemming moet geven voor het maken van die beelden. Deze regels kaderen in de nieuwe privacywetgeving, die voortaan ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’ heet.

Nieuwe erfenisregels

Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe erfenisregels. Je kan nu via het testament een groter deel van de nalatenschap nalaten aan niet-reservataire erfgenamen. Voortaan hebben alle kinderen samen nog recht op slechts de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Over de andere helft kunnen de ouders vrij beslissen aan wie het toekomt. Ouders blijven ook niet langer beschermde erfgenamen.

Opgelet met onleesbare nummerplaat

De verkeersboete voor een onleesbare nummerplaat verdubbelt van 58 naar 116 euro. Vorig jaar werden meer dan 35.000 boetes uitgeschreven voor onleesbare nummerplaten, waardoor de flitscamera’s kunnen verschalkt worden.

Pendelvergoeding

Wie met de fiets naar het werk gaat, kan van zijn werkgever hiervoor een vergoeding krijgen tot maximaal 23 eurocent per getrapte kilometer. Deze vergoeding is vrijgesteld van belastingen en RSZ. Vlaanderen verhoogt nu deze vergoeding en laat toe dat de fietser van zijn werkgever 30 eurocent ontvangt. In dat geval betaalt Vlaanderen 3,5 cent aan de werkgever. De kilometervergoeding voor wie met eigen wagen verplaatsingen maakt in opdracht van de werkgever, bedraagt sedert 1 juli 0,3573 euro, eveneens onbelast.

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om bedrijf te starten

Wie een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig. Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is zo’n attest een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om een zaak te starten. Om zo’n attest Basiskennis Bedrijfsbeheer te behalen, moest je een aantal vakken rond economie gevolgd hebben in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenonderwijs.

Fiscaal vriendelijk verenigingswerk

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten kan een vrijwilliger van een vereniging voortaan tot 510,83 euro per maand bijverdienen, tot maximaal 6.130 euro per jaar, zonder hierop belastingen of sociale bijdragen te betalen. Alleen feitelijke verenigingen en verenigingen zonder winstgevend doel kunnen verenigingswerkers in dienst nemen. Het gaat wel om specifieke hulpverlenende taken. De verenigingen moeten wel een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Raadpleeg uw boekhouder of sociaal secretariaat. De overheid geeft grondige toelichting op de website: www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/onbelast-bijverdienen

Geen extra kosten voor betaling met bankkaart

Sedert 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Het verbod geldt ook voor kleine bedragen en voor aankopen op het internet. Het gaat om een Europese richtlijn, die de federale regering heeft omgezet in Belgisch recht.  Bedoeling is het elektronisch betalen verder te stimuleren.

Opleidingsverlof

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kan elke werknemer in de privésector in Vlaanderen 125 uur opleidingsverlof aanvragen zonder loonverlies. Het is een hervorming die deel uitmaakt van het zgn. Zomerakkoord. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten terug aan de werkgever. Weldra zullen alle goedgekeurde arbeidsmarktgerichte opleidingen eenvoudig te raadplegen zijn in een online databank.

Thuisblijven voor kinderen

Ouderschapsverlof opnemen kan weldra ook met een halve dag per week. Werknemers zullen kunnen kiezen om de ene week voltijds en de andere week in een ouderschapsverlofregime te werken. Het voorstel omvat ook andere thematische verloven zoals palliatief verlof en verlof voor medische bijstand.

Aanvullend pensioen

De tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen) is sedert 1 juli ook opengesteld voor zelfstandigen, die actief zijn als natuurlijk persoon  en meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep, die evenveel bijdragen als deze in hoofdberoep.

Nieuw voor jaarverslagen

In september 2017 is de verplichting ingevoerd om bepaalde niet-financiële informatie ook in het jaarverslag op te nemen van een beursgenoteerd bedrijf. Sedert die datum moeten ook in het jaarverslag opgenomen worden: diversiteit, sociale aangelegenheden, corruptie, mensenrechten en leefmilieu. De richtlijn is ondertussen een jaar oud, maar uit de praktijk blijkt dat 9 procent nog altijd niet aan deze verplichting voldoet.

Naam veranderen

Sedert 1 augustus wordt de mogelijkheid om van voornaam te veranderen makkelijker. Nu volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van uw gemeente te stappen. Indien deze geen bezwaren ziet, kan u in principe een nieuwe voornaam krijgen. Een familienaam wijzigen aan het loket is nog niet mogelijk. De gemeenten bepalen voortaan zelf de prijs die hieraan verbonden is.

Politie mag u filmen

Geüniformeerde politieagenten mogen u voortaan filmen met een bodycam en ook herkenbare politiecombi's mogen een dashcam gebruiken tijdens een achtervolging. Dat staat in de nieuwe camerawet die deze zomer van toepassing werd.

Banner_SDW.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven