Leaderboard KMOinsider.jpg

Aanwezigheidstijden en activiteitenbeheer? Nuttige info voor je onderneming!

Partner

Heel wat bedrijven hebben nood aan oplossingen om de werktijden van hun werknemers op te volgen. In tal van organisaties is het bovendien zeer nuttig wanneer die tijdsgegevens gekoppeld kunnen worden aan een gedetailleerd overzicht van de tijd die elke werknemer besteed heeft aan een specifieke activiteit. Op basis van die informatie kun je het werk en je personeel slimmer organiseren en de gewerkte tijd nauwkeurig aanrekenen.

Er is geen standaardoptie voor tijdsregistratie, want elke organisatie is anders: bedrijven hebben meerdere vestigingen, ploegenstelsels, glijdende werkuren, verschillende pauzemomenten … Vervolgens moeten al die gegevens, inclusief bijzonderheden als overuren, afwezigheden, laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek, vlot naar loonfiches vertaald worden. Leidinggevenden en hr-diensten kunnen op dit gebied wel wat hulp gebruiken.

Kelio, software voor tijdsregistratie

Als specialist ter zake ontwikkelde Bodet om die redenen Kelio, softwarepakketten voor tijdsregistratie en human resources. De toepassingen passen zich aan aan de specifieke noden op het vlak van tijdsregistratie in elk type bedrijf, van kmo tot multinational. Kelio beantwoordt aan de behoeften van je bedrijf en aan die van je personeel: (on)regelmatige werkschema’s, in ploeg of cycli, modulatie van de arbeidstijd … Op basis van de gegevens uit de boekingen berekenen de Kelio-oplossingen automatisch de overuren, speciale uren, premies … Het systeem waarschuwt je in real time bij eventuele onregelmatigheden.

Kelio Analytics: inzicht in de taken in je onderneming

In vele gevallen wil je meer weten dan louter de begin- en eindtijd van werknemers. Je wil inzicht in de tijd die besteed werd aan een individuele taak, order of een concreet project voor een bepaalde klant. Die informatie laat jou of je leidinggevenden namelijk toe om het personeel efficiënter in te zetten, werkuren nauwkeuriger in te schatten en transparanter te factureren aan je klant.

Bodet ontwikkelde daarom toepassingen die precies aan die noden beantwoorden: Kelio Analytics en Analytics +. Dat zijn optionele modules voor Kelio. Ze vormen gebruiksvriendelijke en krachtige oplossingen voor activiteitenbeheer in je onderneming. Kelio Analytics integreert zich rechtstreeks in het hart van je Kelio-systeem. Het vervolledigt je aanwezigheidstijdenbeheer en biedt je de nodige tabellen voor het analytisch opvolgen van de werktijden.

Je voordelen met activiteitenbeheer via Kelio Analytics

  • Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel bij het organiseren en opvolgen van de activiteiten van je onderneming en van je werknemers
  • Een beter zicht op de aan te rekenen gewerkte tijden per dienst of kostencentrum (enkel in Analytics +)
  • De nodige boordtabellen om je werktijden te integreren in je analytische boekhouding voor een optimale efficiëntie van je bedrijf.

Werknemers inplannen

Met Kelio Analytics kun je automatisch of handmatig de aanwezigheidstijden van je werknemers verdelen per dienst, activiteit, productielijn of kostencentrum (enkel in Analytics Plus).

Mogelijke verdeling:

  • Automatisch in functie van de activiteiten en/of de kostencentra (enkel in Analytics Plus) die standaard zijn voorzien of worden opgenomen in de individuele planning voor elke werknemer.
  • Manueel door een toewijzing in gewerkte tijd aan de gewenste activiteiten en/of kostencentra (enkel in Analytics +). Deze handeling gebeurt rechtstreeks op het scherm van de boekingen en wordt geoptimaliseerd met een efficiënte invoerergonomie voor tijdwinst en meer productiviteit.

Kies vandaag nog voor intelligente en efficiënte tijdsregistratie en nauwkeurig activiteitenbeheer dankzij Kelio van Bodet. Meer weten? Stel je vraag rechtstreeks aan een expert via het formulier hieronder!

Lees ook

Meer weten?

Bodet Logo

Contactinformatie

Ook interessant

Interessante bedrijven