Versie 3 B-Close.gif

Al 20.000 internationale havenprofessionals vonden de weg naar Antwerpen en Zeebrugge

Logistiek

In aanwezigheid van de minister-president van Vlaanderen vierde APEC Antwerp/Flanders Port Training Center vandaag haar 20.000e alumnus in het Errera huis te Brussel. Een ware mijlpaal, 47 jaar na de eerste training. In de loop der jaren is APEC een toonaangevend internationaal opleidingsinstituut voor haven- en maritieme aangelegenheden geworden. Het centrum biedt kortlopende trainingen, maatwerkopleidingen, studiebezoeken en lezingen aan.

Expertise over de hele wereld

De kracht van APEC ligt in hun interactieve benadering, waarbij kennis en best practices op dynamische wijze worden uitgewisseld. Deze uitwisselingen vinden vaak plaats in het iconische Havenhuis te Antwerpen, waar deelnemers worden aangemoedigd om te debatteren en te discussiëren, wat de weg vrijmaakt voor innovatieve ideeën. Door een platform te bieden voor deze interacties, speelt APEC een belangrijke rol in het vormgeven van de toekomst van havens wereldwijd.

APEC betrekt zowel experts uit Vlaamse havens als uit universiteiten en de privésector in haar cursussen. Bovendien staan bedrijfsbezoeken en belangrijke havens zoals Antwerpen-Brugge, Gent en Oostende steevast op het programma, wat deelnemers de kans geeft om praktijkervaring op te doen en de nieuwste ontwikkelingen in onze havens van dichtbij mee te maken.

In de afgelopen 47 jaar heeft het opleidingscentrum een levendige alumni-gemeenschap opgebouwd, en dit jaar de kaap van 20.000 deelnemers bereikt. De 20.000ste alumnus, Bruno Januzzi (specialist in regelgeving bij ANTAQ, Brazilië), volgde de training Port Management & Concessions. Aan deze training namen maar liefst 23 deelnemers deel, afkomstig uit Angola, Brazilië, India, Indonesië, Ivoorkust, Libië, Maleisië, Marokko, Mozambique, de Seychellen, Suriname en Vietnam.

Bruno Januzzi (Brazilië), 20.000ste APEC alumnus: “Het is een eer om de 20.000ste alumnus te zijn. De kans om hier te zijn en te leren over de realiteit van een van de grootste havens ter wereld, die een eeuwenlange geschiedenis heeft en een referentie is op het gebied van de ontwikkeling van operationele en managementoplossingen, is een mijlpaal in onze carrière.”

Havens, dynamische motoren van groei

Havens zijn de levensader van de wereldeconomie en fungeren als kritieke knooppunten voor de verplaatsing van goederen en diensten. Een verloop aan efficiënte en doeltreffende havenactiviteiten zijn van het grootste belang voor de wereldeconomie en de economie in Vlaanderen en België.

APEC’s trainingen zijn dan ook speciaal ontworpen om snel te schakelen in de snel veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in havens over de hele wereld. Van economische trends tot ecologische kwesties en digitale vooruitgang. De uitdagingen waar we voor staan - van technologische vooruitgang en digitale transformatie tot duurzaamheid op milieugebied en geopolitieke verschuivingen - vragen om een gelijkgezind antwoord.

Kristof Waterschoot, Managing Director APEC: “De impact van APEC’s alumni is van onschatbare waarde. Ze dragen de merken Port of Antwerp-Bruges en Vlaanderen wereldwijd uit. De expertise en vaardigheden die ze hier opdoen, worden verder meegenomen en hebben een directe positieve impact in hun havens. De duurzame sterke banden die worden gesmeed met havens wereldwijd bevorderen bij uitbreiding de scheepstraffic naar de Belgische havens.”

Samenwerking Vlaanderen, Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en CEPA

De werking van APEC wordt ondersteund door Port of Antwerp-Bruges, de coöperatieve organisatie voor privé-havenoperatoren (CEPA) en de Vlaamse overheid (meer specifiek het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken alsook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken). Deze partners verlenen hun steun aan de APEC-programma’s door middel van het uitreiken van studiebeurzen voor de deelnemers.

Filip Boelaert, Secretaris Generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare werken: “De APEC-beurzen die worden toegekend door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zijn niet louter financiële bijdragen; ze dienen als basiselementen van een bredere visie en onze partnerschappen met andere overheden wereldwijd. ​ Dankzij APEC versterken we de wereldwijde maritieme sector door kennisuitwisseling en capaciteitsvergroting. Deze beurzen stellen deelnemers in staat om deel te nemen aan hoogwaardige opleidingsprogramma's, die onmisbaar zijn voor het bevorderen van duurzame en efficiënte havens wereldwijd en een solide basis vormen voor verdere samenwerking met de betrokken partners.”

APEC werd door het havenbestuur van Antwerpen opgericht. Port of Antwerp-Bruges biedt ondersteuning aan haar dochteronderneming APEC door middel van docenten, expertise, beurzen en een wereldwijd netwerk aan havenexperten. Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge speelt de haven een belangrijke rol in de wereldwijde toeleveringsketens. Daarmee is Port of Antwerp-Bruges de dynamische motor voor duurzame economische groei in België en een essentieel knooppunt voor maritieme handel in Europa. ​ ​

CEPA is de coöperatieve organisatie voor privé-havenoperatoren. OCHA, het opleidingscentrum voor arbeiders in de haven van Antwerpen dat deel uitmaakt van CEPA, heeft een lange traditie in vaardigheidstrainingen voor havenarbeiders in België. In samenwerking met APEC biedt ook OCHA opleidingen aan in haar Antwerpse faciliteiten of in het buitenland.

BCLOSE_Rectangle.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials