leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

Digitalisering moet lokale economie versterken

Bedrijfsbeheer

Data-gestuurde winkelgebieden, een platform voor het druktebeleid in de stad, een digitaal distributieplatform en een Stadsmunt, ... Het zijn maar enkele van de 8 projecten die gesteund worden door minister Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie. Ze helpt steden en gemeenten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met technologie en digitalisering.

“Met het gebruik van data willen we steden en gemeenten meer hefbomen geven om de lokale handel nog beter te organiseren. Zo kunnen koopstromen in kaart gebracht worden en kan de mobiliteit beter gestuurd worden.” - Hilde Crevits

Dat de lokale economie het hard te verduren heeft door de coronacrisis, is geen geheim. De coronacrisis heeft de vaststelling dat digitalisering en het slim gebruik van data belangrijk zijn voor de lokale economie, alleen maar versterkt. Heel wat ondernemers zijn genoodzaakt om op zoek te gaan naar digitale alternatieven en relevante informatie om zich beter te positioneren. Steden en gemeenten spelen hierbij een essentiële rol.

Reeds in mei 2020 werd een steunoproep gelanceerd die gericht is op lokale en provinciale besturen. Deze oproep past in het ‘Smart City’ programma van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat steden en gemeenten wil stimuleren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met technologie en digitale innovatie. De samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en de burger is daarbij onontbeerlijk.

Gebruik van data om winkelgebied te laten floreren

Er werden in het kader van deze steunoproep 8 projecten goedgekeurd, goed voor een totaal Europees steunbedrag van 1,9 miljoen euro. Vlaams minister van Economie en Innovatie, Hilde Crevits, zorgt voor 1,84 miljoen euro cofinanciering. Eén van de 8 goedgekeurde projecten is ‘Data-gestuurde winkelgebieden’, een samenwerking van de steden Mechelen, Leuven, Roeselare, Antwerpen en de Thomas More hogeschool.

%items poses during a photoshoot with members of the Flemish government, %datetext. BELGA PHOTO %photographer
Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie

Het project zoekt naar een gebruiksvriendelijke manier om data te monitoren en aan te bieden aan handel en horeca, die deze kunnen toepassen in hun businessplannen. Ook de steden kunnen deze data benutten om hun beleid rond handel en horeca bij te sturen.

Er wordt vertrokken vanuit de behoeften van de handelaars en samen met hen wordt bekeken over welke data zij beschikken en hoe deze kan worden aangevuld. Op het einde van het project leveren ze een dashboard voor handelaars op en een dashboard voor het beleid van de betrokken steden. Dat laatste zorgt ervoor dat beide partijen via accurate data meer kennis ter beschikking krijgen waarop ze hun acties kunnen afstemmen. Deze ervaringen zullen op ruime schaal gedeeld worden met andere steden en gemeenten.

Een platform voor het druktebeleid in de stad, een digitaal distributieplatform en een Stadsmunt

VLOED: een platform voor druktebeleid

De steden Gent en Brugge slaan de handen in elkaar om een platform te creëren dat bruikbare informatie levert over het druktebeleid in de stad. Dat platform is zowel gericht naar stadsdiensten, handelaars als investeerders. Het biedt antwoorden op hoeveel wisselende bezoekers er in een winkelstraat passeren, waaruit conclusies kunnen worden genomen over het al dan niet zinvol zijn om te investeren.

Wij leveren: een digitaal distributieplatform

De stad Leuven en buurtgemeenten bouwen samen een hypermodern digitaal distributieplatform waarop handelaars hun bestellingen kunnen plaatsen. Daarna kunnen ze deze bestellingen door een duurzame logistieke speler laten ophalen en uitleveren aan de klant. Het project neemt zorgen weg van lokale handelaars én vermindert en verduurzaamt de logistieke verplaatsingen.

De Sint-Niklase Stadsmunt

Sint-Niklaas wil de stadsmunt ontwikkelen als een beleidsinstrument waarbij ze de inwoners belonen voor wenselijk gedrag op vlak van lokaal kopen, mobiliteit, ecologie en sociale cohesie. Het gebruik van de stadsmunt zal data opleveren die handelaars meer inzichten zal geven in het profiel van consumenten & hoe gerichte campagnes opzetten.

banner zijkant Ilse Jaques 400x30.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials