leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

Rik Vera: van trendwatcher naar trendcatcher

Bedrijfsbeheer

Als trendwatcher kiest Rik Vera in een sappige stijl voor een atypische aanpak. Bij hem geen verre en vage ‘visioenen’, wel actuele aandachtspunten met een hoog hands-ongehalte. Riks verfrissende visie is een echte eyeopener voor elke ondernemer. (auteur: Frank Van Hoof)

Digital by design voor een duurzame dynamiek

“Het oude economische model loopt op zijn laatste benen. De economie was decennialang gestoeld op oneindige groei, maar het besef ‘groeit’ dat dit geen haalbaar model is. De crisis dwong ondernemers om een stap terug te zetten en vanop afstand naar de economie en hun bedrijf te kijken. Vanuit de externe dwang om te veranderen groeide bij heel veel bedrijven ook de interne drang om te veranderen. Digitaal bleek het antwoord. De manier waarop we met die digitale dynamiek omgaan, zal de levensvatbaarheid van bedrijven bepalen. Businessmodellen die ‘digital by design’ zijn, hebben een concurrentiële voorsprong. Wie digital by design is, ontwikkelt vanuit een andere ‘techniek’ een duurzame dynamiek.”


Digitaal is helemaal niet zo disruptief

“De voorzichtige digitale dynamiek zorgde voor innovatieve inzichten en interne optimalisatie. Het besef groeide dat ‘anders’ en ‘slechter’ geen synoniemen zijn. Door de alternatieve aanpak werd heel wat ‘idle capacity’ geactiveerd. En laat ook dat een essentieel element zijn in een succesvolle strategie voor optimaal ondernemen. Idle capacity is de verzamelnaam voor de massa mogelijkheden die je als bedrijf onbenut laat. Die vlag dekt veel verschillende ladingen. Kantoorruimtes die onbezet blijven, zijn een vorm van idle capacity. Door ze via een app aan te bieden, ga je rationaliseren en optimaliseren. Ook menselijk kapitaal staat centraal.

De blauwdruk van een organisatie gaat vaak ten koste van de mogelijkheden van de mens binnen die organisatie. Binnen het strakke stramien van het corporate keurslijf blijven heel wat menselijke mogelijkheden onbenut. Digitale meetings effenden het pad voor stille krachten, die na jaren discretie innovatieve én interessante inzichten aandroegen. De digitalisering zorgde ook voor onverwachte opportuniteiten. Bepaalde medewerkers bleken onverwacht ‘digital savvy’. De interne bijsturingen zorgden voor een win-win: door ook de ‘idle capacity’ te laten renderen, slaagden bedrijven erin hun werking te optimaliseren. Digitaliseren is essentieel om dat toekomstbestendig traject te realiseren.”

Consequent kiezen is geenszins verliezen

“De recente realiteit leerde ondernemers dat de digitale disruptie minder bedreigend is dan ze leek. Enerzijds konden ze bepaalde vernieuwingen snel integreren, anderzijds merkten ze dat de nieuwe spelers hen niet meteen zouden supprimeren. Showrooms bleven als paddenstoelen uit de grond rijzen, hoewel Tesla succesvol bewijst dat het ook zonder kan.” Volgens Rik Vera klampen veel bedrijven zich vast aan die zekerheid. “De geruststelling dat ook hun model kan blijven bestaan, is een rem om voluit voor vernieuwing te gaan. Die duale dynamiek blijkt een moeilijke spagaat, die verhindert dat je echt vooruitgaat. Consequente keuzes maken en daar vol voor gaan is dé remedie tegen stilstaan.”

Van hokjesdenken naar omdenken

“Ik heb jarenlang de opening keynote gedaan voor de ‘week van de ondernemer’ in Nederland. Dat evenement was gespreid over diverse dagen en locaties en richtte zich op mkb’s, het Nederlandse equivalent van kmo’s. Na die introductie, schoof ik aan tafel met tien ondernemers en één van hen legde een professioneel probleem voor, dat ik probeerde op te lossen. Door de kwestie vanuit onbevangen ooghoek te benaderen, werd een uitdaging een opportuniteit. Meestal boekten we in een uurtje echter meer vooruitgang dan in maanden of jaren die voorafgingen.

Omdenken is de boodschap, anders naar je bedrijf kijken. Bij een kmo kan ik de decision maker persoonlijk prikkelen en hem of haar stimuleren om ook eens te ‘gluren bij de buren’. Kmo’s houden te vaak vast aan hokjesdenken en zien collega’s als concurrenten, tegen wie ze hun expertise moeten beschermen. Ecosystemen laten zich echter niet indijken door bedrijfsmuren. Door samen te werken kunnen kmo’s hun positie versterken.”, besluit Rik Vera.

Lees hier het volledig artikel in KMOinsider.

banner zijkant Ilse Jaques 400x30.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials