Haven van Brussel

Logistiek

Vandaag omvat de Brusselse havencluster (Port of Brussels) bijna 400 bedrijven uit verschillende sectoren (bouw, beton, petroleum, energie, voeding, distributie, ...). Deze maritieme haven telt circa 12.000 directe en indirecte jobs. Op de site van deze haven (150 ha) werken dagelijks 4.500 mensen.

Diensten

 • transport via waterweg

  Transport via waterweg

 • Havenoperator Brussel

 • Containerterminal Brussel

 • Magazijnen Haven van Brussel

  Magazijnen Brussel

 • Transportdeskundige waterweg

  Transportdeskundige waterweg

 • Stedelijke distributie

  Stedelijke distributie

Havenoperator

De Haven van Brussel beheert een domein van 107 hectare langs het kanaal. Ze is eigenaar van haar terreinen en kent concessieovereenkomsten toe aan klanten. Met ruim een miljard euro aan toegevoeg­de waarde vertegenwoor­digt de havencluster bijna 2 % van de gecreëerde rijkdom door het Brussels Gewest. Verder staat de Haven in voor het beheer van de waterweg, die het Brussels Gewest doorkruist over een lengte van 14 km. Bijgevolg is ze bevoegd voor het onderhoud van het kanaal en de goede werking van de mobiele bruggen en sluizen. De haven is 24u/24 geopend.

Mobiliteit en milieu: modal shift bevorderen

Een van de opdrachten van de Haven van Brussel bestaat erin het transport via de waterweg te bevorderen, de meest milieu­vriendelijke transportwijze. In 2018 werd ongeveer 7,3 miljoen ton goederen vervoerd via de waterweg, wat een rechtstreekse impact had op de mobiliteit en het milieu in Brussel. Naar schatting werden daardoor ongeveer 2.000 vrachtwagens per dag in Brussel vermeden en werd er 106.000 ton minder CO2 uitgestoten.

Overslagplatformen langs het kanaal in Brussel

De haven ontwikkelt een netwerk van over­slagplatformen langs het kanaal, om zo de stedelijke distributie te organiseren langs de waterweg en om goederen zo dicht mogelijk af te leveren bij de eindgebruiker. Zo kan de Haven van Brussel het aantal afge­legde kilometers en het aantal voertuigen in de stad verkleinen.

Transportdeskundige waterweg

Bedrijven kunnen gratis een beroep doen op een transportexpert van de Haven van Brussel. Deze adviseur reikt adequate oplossingen aan op maat van elk bedrijf. Zo komen bedrijven al gauw tot de vaststelling dat de kleine meerkost via het kanaal naar en van de Haven van Brussel zich snel terugbetaalt.

Magazijnencomplex: TIR Logistics Centre

De haven beheert het TIR Logistics Centre, een groot ma­gazijnencomplex van 160.000 m². Vanuit deze magazijnen (75 m² tot 10 000 m²) worden de goederen fijnmazig verdeeld over onze hoofdstad. Daarin is zowel een douanedienst voor goederen gevestigd als een dienst voor opslag en logistiek inbegrepen. Ook kantoren van 25 tot 350 m² worden te huur aangeboden Meer info over het huren van magazijnen en kantoren krijg je via het telnr. 02 421 66 31 of via rent@port.brussels .

Haven van Brussel in cijfers

 • 150 ha
 • 6.6 miljoen globale trafiek in 2019
 • +2 % bouwmaterialen in 2019 tov 2018
 • 5.2 miljoen ton eigen trafiek in 2019
 • +25% diverse (waarvan containers)

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

 • Haven van Brussel

Uitgelicht

Bekijk de socials