Hans Wilmots, CEO BDO Belgium 'Zoveel mogelijk digitaliseren is de boodschap'

Finance

Iedere ondernemer weet wel over wie men het heeft als de “big four” uit de revisoren- en accountancywereld ter sprake komen. Het ambitieuze BDO wil zich ook in die topliga nestelen, zonder zich met de grote vier te identificeren: daarvoor is de cultuur bij BDO te verschillend. Hoe de dienstverlener dat wil realiseren en kmo’s daarin betrekt, vernemen we als we CEO Hans Wilmots op de spreekwoordelijke rooster leggen. Een ondernemer op wandeltocht. 

Onverwachte combinatie

KMOinsider: Een romanist met een  specialisatie Spaans aan het hoofd van een dienstverlenende organisatie zoals BDO is een enigszins onverwachte combinatie, niet? 

Hans Wilmots (HW): “Mijn vader was prof Germaanse talen en om niet krek hetzelfde te gaan doen, ben ik met Romaanse gestart. Eerst had ik onderwijsplannen, maar vervolgens wilde ik graag iets economisch erbij doen. Ik ben ook altijd gefascineerd geweest door wiskunde, had prima cijfers voor dat vak en in Leuven had ik een prof Spaans die een grammaticale analyse van de topliteratuur deed op basis van statistiek, een thema dat ik in mijn eindverhandeling verwerkte. Daarna wilde ik naar Barcelona voor een jaar, maar dat ging niet door en ik besloot in Leuven baccalaureaat bedrijfseconomie te doen, een samenvatting van TEW in één jaar. Via mijn broer, die een revisor aansprak over mij, mocht ik daar langsgaan en vijf dagen later was ik aan de slag bij BDO. 

KMOinsider: Dienstverlenende bedrijven zoals BDO zijn altijd al met luide trom voorvechters geweest van ondernemerschap, uitdagingen aangaan en berekende risico’s nemen. Maar hoe zit het met de ondernemingsingesteldheid bij BDO zelf?

(Beslist) Iemand die bij BDO vennoot wordt, moét per definitie een ondernemer zijn. Met cijfers of advies bezig zijn en niet kunnen ondernemen, dat kan niet. We hebben immers een heel ambitieus groeiplan opgesteld om in 3 jaar van 70 naar 100 miljoen euro te groeien, deels door autonome groei, deels door overnames, vooral in advisory. En dat gaat lukken in het najaar van 2019, omdat we ondernemer zijn en als vennoot dan ook zelf investeren om die overnames te realiseren. Op ons cliënteel dragen we die attitude over. Een klant moet ons als gesprekspartner zien die als ondernemer denkt en handelt. In die relatie met de klant kunnen we immers het verschil maken. We willen de voorkeurspartner van de ondernemers zijn. Dat is ons speerpunt, een échte vertrouwenspersoon zijn, dé gesprekspartner als er een potentieel probleem is.”

KMOinsider: Het Britse Brand Finance schuift BDO  naar voor als het op één na meest waardevolle Belgische merk, waarbij alleen KBC voorafgaat. Hoe speelt u dat klaar?

HW: “Dit instituut berekent de waarde van een merk als de economische winst die de eigenaar ervan zou maken als hij zijn merk in licentie zou geven in de open markt.  Uiteraard speelt onze goede reputatie als “trusted business advisor” op lange termijn in dit geval een belangrijke rol. Ook zijn we in bepaalde situaties wat voorzichtiger dan collega’s met mogelijke belangenconflicten. Een revisor mag bijvoorbeeld niet in de plaats treden van bestuursorganen.”

Ik wandel dus ik ben 

KMOinsider: Uit een jaarlijkse BDO-studie, de “International Business Compass”, blijkt dat België weer minder aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders en zelfs uit de Top-15 valt. Nochtans betekenen buitenlandse investeringen veel voor Belgische kmo’s omwille van opdrachten als toeleverancier en als hefboom voor groeikansen. Wat gaat er fout?

HW: “Hoewel ons land het puur economisch gezien niet slecht doet, klopt deze vaststelling. België verliest vooral terrein door de hoge taksen op energie en een onvoldoende vrije energiemarkt, naast de gekende oorzaken zoals bijvoorbeeld de hoge loonkost. Kmo’s moeten niettemin ook eens meer zélf naar buiten durven kijken. Wij kunnen hen perfect bijstaan om te internationaliseren.”  

Wandelend netwerken

KMOinsider : U bent één van de drijvende krachten achter het concept “wandelend werken”. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

HW: “Klopt, ik maakte een moeilijke periode door en iemand vertelde me om te beginnen met wandelen. Hij had gelijk: in het begin is het fysiek afzien,  maar je moet ook het karakter hebben om ermee door te gaan. Het gaf me zin om mijn levensstijl te veranderen: minder eten, minder drinken, meer bewegen en slapen… en (fier) op vier maanden tijd was ik 16 kilo kwijt. Het is een ongelooflijke én gezonde manier om je hoofd te ordenen, Je moet niet zoals bij fietsen op de weg focussen, de fiets in het oog houden enzovoort. Fietsen maakt je hoofd leeg. Het is ook prima om een moeilijk gesprek te houden of problemen te kaderen zonder wat op te schrijven. Ik vind het veel efficiënter en minder confronterend dan op restaurant gaan.  Wist u dat wijlen Steve Jobs een fervente wandelaar was en ook Marc Zuckerberg sinds kort stevig stapt? Misschien heeft die laatste  wel over mij gelezen (grijnst) !
Ik ga wandelen met collega’s én ook met klanten. In ons bedrijf is zelfs een competitie op gang gekomen om meer stappen te zetten dan de CEO. Binnen VKW-Limburg hebben we vanuit dezelfde filosofie een wandelclub in het leven geroepen met een 25-tal leden…(lachend) en met reeds een wachtlijst om er ook bij te kunnen zijn.

KMOinsider: Zoals in veel sectoren is er prijsdruk op geleverde goederen en diensten. BDO zal daar wellicht ook niet aan ontsnappen…

HW: “Die prijsdruk is er inderdaad. Maar door doorgedreven digitalisering en informatisering en zware investeringen in allerlei ICT-tools kunnen we onze efficiëntie beduidend verhogen. Maar er zijn ook andere elementen die een doorslaggevende rol kunnen spelen : fair zijn, respect, integriteit en eerlijkheid aan de dag leggen. Een voorbeeld: samen met een collega-revisor hebben we een probleem tussen de vakbond en de directie van een bedrijf uitgeklaard. Achteraf bleek dat wij het grootste deel van het werk deden, maar minder dan helft van de collega factureerden. Dom? Neen, het gaat erom de langetermijnrelatie te bestendigen. Je kan dan ook goed uitleggen met ons verhaal waarom iets een bepaalde prijs heeft. Uiteraard kijken klanten over de haag en komen ze soms aandraven met een 20% lagere prijs van een collega, maar 9 op de 10 blijft toch omdat ze onze menselijke aanpak waarderen.

Risicoavers 

KMOinsider: Wat betekent geld voor u?

HW: “Ik ben eerder spaarzaam, reeds van kindsbeen af. Het was wel even schrikken toen ik als dertigjarige de kans kreeg om vennoot te worden mits een inbreng van een grote som geld. Gelukkig vond ik een bankier die in mijn leningsdossier geloofde en het zelfs op de Brusselse hoofdzetel ging verdedigen.  Zelf streef ik naar fiscale optimalisatie en ben eerder risicoavers. Zo koop ik geen individuele aandelen meer, zeker na mijn mislukte Fortisbelegging. Ik geef toe dat ik toen te veel aandacht heb gehad voor “nog meer” ... (Mijmert) Eigenlijk ben ik altijd wat te veel met het toekomstige bezig geweest en wat weinig met het heden, zodat ik niet genoeg profiteerde van het moment.”

Bij BDO moet je zelf ook ondernemer zijn

KMOinsider: Tot slot, welk advies geeft u als raadgever vanuit uw professionele inzichten mee aan de kmo-bedrijfsleider/ondernemer?

HW: “Ik denk aan een vijftal zaken:

  1. Veel kmo’s gaan de digitale uitdaging niet aan, ze denken dat de kelk wel aan hen zal voorbijgaan. Fout, zoveel mogelijk digitaliseren is de boodschap;
  2. Kmo’s dienen veel meer aandacht te besteden aan het beslissingsproces. Governance dus in plaats vanuit het buikgevoel werken;
  3. De impact van de verstrengeling van familie en onderneming niet onderschatten: een familiale kmo moet  zich zo organiseren dat de delicate kwesties in het bedrijf kunnen worden geobjectiveerd;
  4. Het rapporteringsysteem en de interne processen voortdurend verbeteren;
  5. De opvolging  – de generatie babyboomers wordt steeds meer met dit vraagstuk geconfronteerd - tijdig aanpakken en opvolgen. Daarbij kan de leeftijd van de stichter/eigenaar een belangrijke impact hebben omdat hij vanaf een bepaald moment onbewust anders gaat denken.  


Wie is Hans Wilmots?

Romanist Wilmots behaalde aan de KULeuven eveneens een Baccalaureaat Economie. Na twee maanden lesgeven – “niet mijn ding” - maakte hij de overstap naar BDO en ging er nooit meer weg. Al op zijn dertigste werd hij er vennoot, om nu op zijn vijftigste zijn zevende jaar als CEO actief te zijn.  Hans houdt van een boek lezen op een zonnig terras met een goed glas Italiaanse wijn erbij, van Coldplay, van de negende symfonie van Dvorak en van zijn goudkleurige Austin-Healey uit 1967. En uiteraard van wandelen. Omdat hij naar eigen zeggen in het verleden de balans werk-privé fout heeft gelegd, besloot hij dat anders aan te pakken en vandaag de dag sneller op de stopknop te duwen en gepaste aandacht aan vrouw en kinderen te besteden.

Over BDO

BDO staat niet voor British Darts Organisation maar voor drie Europese kantoren Binder (UK), Dijker (NL) en Otte (D) die samen met een Canadees en Amerikaans kantoor 51 jaar geleden de groep oprichtten. Die groep is wereldwijd aanwezig in 162 landen met 74.000 werknemers. Met 11 kantoren over heel België zorgen de 720 medewerkers van revisoren- en advieskantoor BDO Belgium voor de dienstverlening in eigen land. Het is de ambitie van BDO om de uitdager van de “big four” in de sector (KMPG, EY, Deloitte en PwC) te zijn, zonder hun cultuur over te nemen. BDO Belgium telt de volgende divisies: Audit & Assurance, Tax & Legal, Advisory en Accounting & Reporting. De publieke sector, Retail, Life Sciences, Healthcare en Vastgoed & Bouw zijn de sectoren die de meeste focus krijgen.   
www.bdo.be en www.bdobusinessruns.com

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven