BCLOSE_Leaderboard.gif
Erik Cotman, BRIXadvice

IoT leidt tot meer supply chain visibiliteit

Supply Chain

Kunnen IoT (Internet of Things) en andere innovaties bijdragen tot meer supply chain-visibiliteit? Een gesprek met Erik Cotman van BRIXadvice.

Een beperkt zicht op de supply chain zou te grote voorraden als gevolg van verkeerde of te late voorspellingen met zich brengen en omzetverlies doordat geretourneerde goederen niet te zien zijn als beschikbare voorraad. Dat blijkt uit een onderzoek van Zetes bij ruim 450 Europese bedrijven. 

Retail is een zeer consumer gedreven business en de impact op de supply chain is hierdoor vrij complex, maar uitermate geschikt om AI en IoT op toe te passen. Tal van parameters hebben invloed op de verkoop en zonder technologische innovatie is het quasi onmogelijk om die in kaart te brengen en je productaanlevering te sturen. Je weet, dat bij zomers weer er meer vraag naar zonnebrillen, ijsjes, zomerkleedjes, enz is.

Retailbedrijven hebben geen inzicht in hun supply chain

Condition monitoring old school

Met condition monitoring volgt men de temperatuur van een warehouse op waar temperatuur gevoelige goederen bewaard worden. Bij de goederen of in het pallet is vaak een kleine temperatuur recorder aangebracht die de temperatuur meet. “Maar dat is geen online gegeven”, zegt Erik Cotman.

“Dit systeem wordt vaak in de farma industrie gebruikt, en om goederen te verschepen of met luchttransport te vervoeren. Die temperatuur recorder is een soort van USB-stick die op geregelde intervallen de temperatuur bijhoudt en meet of de maximale of de minimale temperatuur is overschreden. De verpakking is een passief mechanisme van cooling zoals een icepack waarmee je de temperatuur kan behouden, maar niet extra kan koelen. Bij ontvangst van de goederen en bij overschrijding van de vooropgestelde temperaturen is de schade al geleden. Zo ging het tot nu toe. Met IoT krijg je real time data en kan je onmiddellijk actie nemen.”

Realtime condition monitoring

Fruit is een van de moeilijkste dingen om te vervoeren. Fruit ademt en beïnvloedt zelf de temperatuur. Het is algemeen geweten dat het rijpingsgas van een rotte appel een andere aantast.

Erik Cotman: “Met realtime condition monitoring van paletten, die data op geregelde tijdstippen verstuurt naar een cloud platform, kunnen de betrokken partijen in de supply chain het overzicht behouden en onmiddellijk alarm slaan als er iets mis loopt.

Zwarte bessen zijn een goed voorbeeld. Die moet je bewaren op 1 °C. Bij deze temperatuur hebben ze, indien goed voorgekoeld na de oogst,  een ‘shelf life’ (houdbaarheidsdatum) van 10 dagen. Op 20 °C zou dat slechts een tweetal dagen zijn. Zwarte bessen worden ’s ochtends geplukt en meteen in de koeling gezet. Daarna worden ze zo snel mogelijk verladen in de truck die klaar staat met een temperatuur van maximum 2 °C. Bij slecht voorgekoelde paletten kan de temperatuur 5 °C bedragen. De paletten met een hogere temperatuur gaan warmte afgeven aan de omringende paletten in de truck. En ook al is het een gekoelde truck, dan kan die de temperatuur alleen behouden, maar niet afkoelen. Het gevolg is dat de temperatuur gaat toenemen, ook van de omringende paletten met bessen, en de houdbaarheid afneemt. Met IoT kan je ‘actionable data’ verzamelen: data waarmee je iets kunt doen, actie nemen. Anders blijft het achter de feiten aanhollen.”

Actionable data

Als je realtime temperatuurverschillen kunt vaststellen, dan weet je dat je maar beter de paletten met de ‘opgewarmde’ bessen meteen naar de confituurfabriek kunt voeren of die dag zelf verkopen. “Realtime data maken het verschil tussen een houdbaarheidsdatum op het schap van 1 dag of 5 dagen ... De inzichten uit de realtime data kunnen een directe impact geven op je verkoop”, verduidelijkt Erik Cotman.

Inefficiënties in de supply chain oplossen

Erik Cotman: “Eerder dan meer opslagmogelijkheid creëren, moeten we ervoor zorgen dat we de bestaande opslagruimte zodanig organiseren dat ze aangepast is aan de omstandigheden voor de beoogde doeleinden. Forecasting is nu nog vaak een natte vingeroefening. We zitten nog te veel in een push modus, terwijl de vraag van de markt de totale supply chain zou moeten aansturen.”

Het gegeven dat er verschillende partijen betrokken zijn bij de supply chain, maakt dat het uitwisselen van data niet zo eenvoudig is vanuit een vertrouwens- en IT-standpunt. “Je geeft niet zomaar toegang tot gegevens aan iedereen”, stelt Cotman. “Maar blockchain biedt nieuwe mogelijkheden. Alle gegevens in de database zijn niet voor iedereen beschikbaar. Zo moet b.v. de vrachtvervoerder wel de temperatuurgegevens kunnen checken, maar niet de kostprijs van de vracht.”

IoT kan ook inzichten geven over de best mogelijke tijd om te verschepen. “In het geval van b.v. blauwe bessen moet de koeling in de vrachtwagen overdag veel meer draaien, of doet de vervoerder er langer over o.w.v. files en gaat hij bepaalde omwegen maken. Dat werkt kostprijsverhogend. In de retail gaat het echt om percentjes. Elke cent telt. Met IoT kan veel bespaard worden”, verduidelijkt Erik Cotman.

Verspilling van verse voeding tegen gaan

Nog al te vaak wordt er voeding, en vaak verse groenten en fruit, verspild. Volgens Cotman helpt IoT dit ook te voorkomen.

“Ook al worden groenten en fruit in de wijde natuur of in serres geteeld, de supply chain van ‘farm to fork’ kan je bij manier van spreken binnenskamers aansturen en regelen. We moeten onze productie afstemmen op de vraag (pull principe). IoT kan daar een grote rol in spelen”, zegt Erik Cotman.  

Traceerbaarheid

Vandaag staan merkfabrikanten in de mode-industrie al vrij ver om hun volledige waardeketen in kaart te brengen en fraude tegen te gaan. Zo heeft de consument de zekerheid of merkkleding echt is of niet.

Voor bioproducten zou dat ook kunnen. Bij sommige producten heb je al eens bedenkingen over de ‘echtheid’. Zijn ze werkelijk op een biomanier gemaakt?

“Met IoT, identificatietechnieken en blockchain, zou een QR-code op het bioproduct kunnen aangebracht worden om zo het levensverhaal van het product traceren. De hele waardeketen tot in de winkel. Zo wordt b.v. duidelijk in welke omstandigheden biosla geteeld is, of er werkelijk geen pesticiden zijn toegevoegd, enz. Op die manier wordt datamanipulatie tegengegaan”, besluit Erik Cotman van BRIXadvice.

Banner Zetes 300x250.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven