B Close_banner web.jpg
Philippe Degraef, directeur Febetra (Federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners)

De hot topics voor de transportsector

Transport

Het Mobility package, de Brexit, de verkiezingen van mei,…

De uitdagingen voor de transportsector in ons land zijn en blijven talrijk. Met Philippe Degraef, directeur van Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistiek dienstverleners, had kmoinsider een gesprek over de grootste hot topics van het moment en over enkele andere thema’s.

De grootste uitdagingen

Philippe Degraef: “De hot topics voor onze federatie voor dit jaar zijn ongetwijfeld het Mobility Package, de Brexit en de verkiezingen van mei. Wat het Mobility package betreft, blijft Febetra bij haar standpunt. De huidige regels zijn zeker niet ideaal, maar liever geen akkoord op Europees vlak dan een slechte deal, waarvan de negatieve gevolgen jarenlang voelbaar blijven voor de Belgische transportsector. Het Belgisch wegvervoer zit al 15 jaar in een negatieve spiraal. Niet omdat Belgische transporteurs prutsers zijn die niet in staat zijn om een vracht van punt A naar punt B te vervoeren. Wel omdat ze te duur zijn ten opzichte van de buitenlandse concurrentie en dus niet competitief zijn. Het blijft godgeklaagd dat onze vervoerders hun ideale ligging in het hartje van de blauwe banaan niet kunnen verzilveren. Er is nood aan een level playing field in de EU, zodat alle vervoerders met gelijke wapens kunnen strijden, wat vandaag absoluut niet het geval is.”

De transportsector is vandaag nog altijd voor quasi 100% dieselafhankelijk - Philippe Degraef

“Niet zo vervelend als onzekerheid”

In verband met de Brexit stelt Philippe Degraef dat het ergste is dat die vandaag nog alle richtingen uit kan, maar dat niemand kan voorspellen hoe die precies gaat uitdraaien.

Philippe Degraef: “De landing is ingezet, zoveel is zeker, maar niemand kan vandaag met zekerheid zeggen of we een zachte landing, een harde landing dan wel een regelrechte crash krijgen. Voor een ondernemer is niets zo vervelend als onzekerheid. In het ergste geval zullen transporten naar en van het VK vanaf 30 maart alleen nog met CEMT vergunningen mogelijk zijn. Deze zijn evenwel gecontingenteerd. De hamvraag, waarop niemand het antwoord heeft, is dan ook of het Belgisch contingent CEMT-vergunningen (1040 jaarvergunningen en 3048 maandvergunningen) al dan niet toereikend zijn.”

Begeleiden bij aanvraag CEMT-vergunningen

Febetra bereidt haar leden volop voor op de Brexit.

Philippe Degraef: “Reeds in november 2018 hebben we infosessies georganiseerd voor de leden die op het Verenigd Koninkrijk actief zijn. Vermits niemand vandaag kan weten hoe het Brexit-feuilleton uiteindelijk zal aflopen, is de beste tactiek om op het beste te hopen en zich op het ergste voor te bereiden. Wat dat laatste betreft, begeleiden we onze leden bij de aanvraag van CEMT-vergunningen. In het horrorscenario zijn transporten van en naar de UK vanaf 30 maart immers alleen nog met CEMT-vergunningen mogelijk.”

Het is volgens Philippe Degraef moeilijk in te schatten wat de gevolgen van de Brexit precies zullen zijn, maar de kans is groot dat er lange wachttijden aan de grenzen zullen ontstaan, dat er bijkomende administratieve procedures komen en extra kosten. In dat geval worden transporten naar en van het Verenigd Koningkrijk fiks duurder.

Loonhandicap nog niet weggewerkt

Met het oog op de verkiezingen van mei hoopt de Febetra-directeur dat er snel een nieuwe federale regering gevormd kan worden, een die van het herstel van de competitiviteit een absolute prioriteit maakt.

Philippe Degraef: “De maatregelen die door de regering Michel genomen werden om de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te verbeteren, met name een gematigd sociaal akkoord, de taxshift en een indexsprong, zijn een stap in de goede richting. Ze volstaan echter niet. De loonkosthandicap is nog altijd niet weggewerkt.”

Elektrische vrachtwagens nog niet voor morgen

Vrachtwagenfabrikanten werken momenteel volop aan de ontwikkeling van elektrische trucks. Verschillende merken brengen er dit jaar op de markt. Ze spreken van bereiken tussen 100 en 300 km.

Philippe Degraef: “De transportsector is vandaag nog altijd voor quasi 100% dieselafhankelijk. Het spreekt voor zich dat de transportsector volkomen bereid is zijn ecologische voetafdruk te reduceren en een planeet achter te laten die ook voor de volgende generaties nog leefbaar is. Maar alternatieve brandstoffen staan vandaag nog in hun kinderschoenen. LNG is voor zware voertuigen stilletjes aan een opmars bezig. Vervoerders willen wel voertuigen op alternatieve brandstoffen aankopen, maar het moet functioneel, technisch en economisch haalbaar zijn. Hoe men het ook draait of keert, de total cost of ownership blijft doorslaggevend. En als de klant niet bereid is om extra te betalen voor groen transport, dan zijn we snel uitgepraat. Specifiek wat elektrische aandrijvingen betreft, is de technologie voor zware vrachtwagens nog niet marktrijp. De kostprijs is veel te hoog, de actieradius veel te beperkt en de batterijen nog altijd veel te zwaar, waardoor men te veel moet inboeten op laadvermogen.”

banner_land_EU_algemeen_vlaggen_300x250px-rev04.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven