Ponet & De Vleeschauwer Advocaten

ADR 2019

Wetgeving

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het ADR-Verdag. Op basis van voortschrijdend inzicht inzake de nieuwste technologische ontwikkelingen enerzijds en ten behoeve van de eenduidigheid anderzijds, wordt het ADR-Verdrag tweejaarlijks bijgestuurd. Vanaf 2019 geldt er een nieuwe versie. 

Het is onbegonnen werk om alle wijzigingen op te sommen in het kader van deze bijdrage en ik beperk me dan ook tot enkele aandachtspunten. Naast de steeds terugkomende kleine - eerder cosmetische - wijzigingen, zijn de belangrijkste aanpassingen nu op het domein van de verpakkingsinstructies voor lithiumbatterijen, de 1000-punten-regelvermelding op het vervoerdocument en het toekennen van UN-nummers aan machines die eerder onder de algemene vrijstelling 1.1.3.1b), die de aanwezigheid van gevaarlijke goederen in machines regelt, mochten vervoerd worden. De vervoerder mag voortaan - in het kader van zijn veiligheidsverplichtingen  - vertrouwen op 'het verpakkingscertificaat van de container of van het voertuig' dat hem door de andere betrokkenen in de transportketen wordt bezorgd. 

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019, maar zullen pas verplicht zijn vanaf 1 juli 2019. In een aantal gevallen is er evenwel een zeer ruime overgangsbepaling voorzien. Zo moeten ondernemingen die enkel als verzender aan het vervoer van gevaarlijke goederen deelnemen en die nu nog geen verplichting hadden om een veiligheidsadviseur aan te wijzen, ten laatste op 31 december 2022 er een aanduiden. Ook de afschaffing van de vrijstelling m.b.t. het vervoer van machines of materiaal, die bijkomend gevaarlijke goederen bevatten, kent nog geen uitwerking tot 31 december 2022.

Ook al lijken deze aanpassingen beperkt, het is van belang er de nodige aandacht aan te besteden. Een verwitttigd man is er twee waard. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?

logo Ponet & LVP advocaten

Ponet & LVP advocaten

Bekijk de socials