Raf Van Gysel, Ponet & LVP advocaten

Het nieuw Scheepvaartwetboek

Wetgeving

In het Staatsblad van 1 augustus 2019 verscheen de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek. 

Het opzet van het Scheepvaartwetboek is enerzijds alle relevante regels samenbrengen in een allesomvattende, gestructureerde wet en anderzijds er voor zorgen dat de wetgeving meer aansluiting krijgt bij de hedendaagse scheepvaartrealiteit en de internationale tendensen.  Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor deklading en het vervoer van gevaarlijke goederen.

Voortaan maakt het (privaatrechtelijk) binnenvaartrecht deel uit van het Scheepvaartwetboek, met dien verstande dat er uiteraard nog bijzondere bepalingen op van toepassing zijn (o.a. het bewarend scheepsbeslag en de beperking van aansprakelijkheid van de eigenaar van een binnenschip).

Belangrijk is dat de ‘gebruiken en de algemene scheepvaartrechtelijke beginselen’ als bijzondere bronnen van scheepvaartrecht worden beschouwd. Dit betekent dat de gecodificeerde én ongeschreven havengebruiken en de algemene contractvoorwaarden van beroepsorganisaties en individuele dienstverleners aan belang zullen winnen.

Er werd in het algemeen getracht om een belangenevenwicht tussen de verschillende actoren tot stand te brengen. Zo staat de scheepseigenaar niet langer in voor handelingen die de kapitein uitdrukkelijk stelt als vertegenwoordiger van een andere, duidelijk identificeerbare contractpartij.  Anderzijds is er voortaan een uitbreiding van de dwingende bescherming van de Regels van Den Haag en Visby tot andere transportdocumenten en wordt er een regeling ingevoerd met betrekking tot aansprakelijkheid voor vertraging.
De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?

logo Ponet & LVP advocaten

Ponet & LVP advocaten