leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

Meer 55-plussers aan de slag als freelancer

Bedrijfsbeheer

Steeds meer mensen kiezen voor een freelance bestaan. Maar wie is de doorsnee freelancer en wat drijft hem/haar? NextConomy, een van de organisators van de Dag van de Freelancer, vergelijkt het rapport ‘Freelancer Focus 2015’ met dat van 2020.

Het rapport ‘Freelancer Focus 2020’ over freelancen in Vlaanderen en Brussel geeft een overzicht van tendensen en evoluties, getuigenissen van freelancers én opdrachtgevers en beleidsaanbevelingen. Een eerste opvallende vaststelling: het aantal freelancers is in Vlaanderen de afgelopen 5 jaar gestegen van ruim 132.000 naar 142.446, een groei met 8%.

Meer 55-plussers en vrouwen worden freelancer

In 2020 gingen ook meer 55-plussers aan de slag dan in 2015. Hun aandeel is gestegen van 1 op 5 naar 1 op 3,5. Opmerkelijk hierbij is dat de groep van 25 tot 34 jaar krimpt, van 18% in 2015 naar 9% in 2020. 60% van de freelancers is tussen de 35 en 54 jaar.

Ook steeds meer vrouwen kiezen voor het freelance-statuut. In 2015 was 28% een vrouw, in 2020 al 36%.

Wat verdient een freelancer?

Tussen 2015 en 2020 is het freelance uurtarief licht gestegen. In 2015 verdiende 7% van de freelancers 30 euro of minder. In 2020 is dat 3%. De afgelopen jaren vroeg ongeveer de helft tussen de 31 en de 70 euro per uur. 21% van de freelancers verdient meer dan 91 euro per uur. In 2015 was dat 15%. 21% van de freelancers verdient meer dan 91 euro per uur. In 2015 was dat 15%.

Freelancers werken graag samen

In 2015 gaf bijna de helft van de respondenten aan projectgebonden samen te werken met andere freelancers. In 2020 is dat percentage gestegen naar 63%.

Waar vinden freelancers opdrachten?

In 2015 was de top 3: via mijn eigen netwerk (85%), via bestaande klanten (67%) en via tussenpersonen (55%). In 2020 is de top 3: via bestaande klanten (69%), via voormalige collega’s (56%) en via andere freelancers (43%).

Social media speelt steeds een grotere rol in het vinden van opdrachten. Het belang van dit kanaal steeg van 19% in 2015 naar 31% in 2020. Freelance opdrachtplatformen blijven hangen op 15%.

Freelance contracten

Wie in opdracht freelancewerk verricht, kan maar best heel waakzaam zijn. Of je dit nu een samenwerkingsovereenkomst, een freelanceovereenkomst of zelfstandig contract noemt, maakt op zich niet uit. Maar een document waaruit blijkt dat je als zelfstandige prestaties levert voor je opdrachtgever, is alleszins verplicht. Lees hier de 9 tips voor goede freelance contracten van Furbo, de partner van KMOinsider in opleidingen.

Wil je nog dieper in dit rapport over freelancers duiken? Raadpleeg dan Freelancer Focus 2020 rapport van Unizo. Lees ook over de Dag van de freelancer

Meer leesvoer:

banner zijkant Ilse Jaques 400x30.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials