lindner banner set 2 v2 120.jpg
zonnepanelen

7 aandachtspunten voor een duurzame herwaardering van bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Vlaanderen telt tal van bedrijventerreinen. Veel van die terreinen zijn niet meer aangepast aan de duurzaamheidsnormen waarmee we vandaag als maatschappij moeten rekening houden. Hoe kan hieraan verholpen worden?

Duurzaamheid begint bij het maximaal gebruik maken van wat er is en met deze basis opnieuw iets te creëren voor de toekomst. De herwaardering van een bedrijventerrein is dan ook een belangrijk onderdeel van 'duurzame ontwikkeling'. 

De Provincie Antwerpen stelt zeven aandachtspunten voorop die leiden tot een duurzame herwaardering van bestaande bedrijventerreinen.

 1. Aard van de bedrijvigheid
  Oude bedrijventerreinen zijn door hun ligging, karakter en historiek vaak geschikt voor een bepaald soort bedrijvigheid of niche activiteit.
 2. Mobiliteit
  De herwaardering van oude bedrijventerreinen biedt kansen op het vlak van multimodaliteit en fietsverkeer.
 3. Bodem
  Historische bodemverontreiniging komt geregeld voor, maar is op te lossen.
 4. Waterhuishouding
  Op oude bedrijventerreinen moet vaak de waterhuishouding in orde gebracht worden, bijvoorbeeld met waterbuffers en infiltratiezones.
 5. Omgeving
  Allerlei aanpassingen – soms heel eenvoudige – kunnen de leefbaarheid in nabijgelegen woongebieden verhogen en een meer kwaliteitsvolle omliggende natuur en open ruimte tot stand brengen.
 6. Energie
  Hernieuwbare energie is een must, de uitwisseling van restenergie is een nieuwe beloftevolle trend.
 7. Klimaat
  De herinrichting van een bedrijventerrein gebeurt het best met de klimaatverandering in het achterhoofd. Planten die schaduw bieden en waterdoorlatende verharding zijn twee voorbeelden van maatregelen die meestal gemakkelijk te nemen zijn.

Bron: ‘Inzicht’ van Provincie Antwerpen

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven