Erika Tuypens, CEO Dome Assistance dienstenchequebedrijf

Eerste charter voor de klanten van huishoudhulpen

Onderhoud & Schoonmaak

“Opdat poetshulpen zich goed in hun vel voelen”

Dienstenchequebedrijf Dome Assistance lanceert als eerste bedrijf in de sector in Vlaanderen een charter voor de klanten van de huishoudhulpen. De dienstencheque onderneming hoopt dat ook andere sectorbedrijven deze gedragscode zullen onderschrijven. “Met het charter willen we optimale werkomstandigheden voor onze werknemers bewerkstelligen”, stelt CEO Erika Tuypens.

Belangen poetshulpen behartigen

“We beschouwen het als onze taak om de belangen van de huishoudhulp te behartigen. Met het charter engageren we ons om de relatie tussen de huishoudhulp en de klant duurzaam te helpen uitbouwen. Het is een nieuwe stap in de ontzorging van de poetshulp”, gaat Erika Tuypens verder.

Realiseren van een kwalitatieve samenwerking

In het charter staan een aantal beginselen of duidelijke standpunten opgesomd om een kwalitatieve samenwerking te realiseren waarbij de poetshulp zich goed in zijn of haar vel voelt en de klant een optimaal resultaat mag verwachten. “Tal van factoren kunnen er toe leiden dat het samenleven gedurende een paar uur niet lukt of niet het verwachte resultaat oplevert. Het charter is niet gebiedend, maar vraagt wel engagement voor een aantal principes”, aldus nog Erika Tuypens.

Zo worden in het charter aanbevelingen gegeven om de communicatie optimaal te laten verlopen. Er staat ook advies in om enkele praktische principes na te leven zodat de huishoudhulp optimaal kan functioneren en geen inkomstenverlies lijdt, b.v. door onverwachte wijzigingen van het werkschema, laattijdige annuleringen of ongewone werkfrequentie. Daarnaast wordt er in het document aandacht besteed aan wederzijds respect. Het charter zal om de twee jaar geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Dome Assistance is al meer dan tien jaar actief als dienstenchequebedrijf. In Vlaanderen telt de sector meer dan 900 erkende dienstenchequebedrijven, die samen tussen 90.000 en 95.000 hulpen in de huishouding tewerk stellen. Meer dan een miljoen gezinnen maakt gebruik van dienstencheques om een poetshulp of huishoudhulp te betalen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials