Wat kan de PPWR (Packaging & Packaging Waste Regulation) betekenen voor jouw kmo?

De Europese Commissie stelt voor om de Richtlijn 94/62/EG (PPWD: Packaging & Packaging Waste Directive) om te vormen naar een Verordening (of: Regulation). Dat betekent dat de regelgeving onmiddellijk in werking zou treden in alle lidstaten. Zou, want het voorstel is nog niet goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. Valipac houdt de vinger aan de pols en plaatst enkele kanttekeningen.

België begon reeds een kwarteeuw geleden zijn aandacht te richten op bedrijfsmatig verpakkingsafval. In 1997 zag Valipac het licht op aansturen van de ondernemingen zelf. Tot vandaag zijn we het enige Europese land met een dergelijke organisatie. Door de ongeëvenaarde expertise beschouwt men ons land als een ware voortrekker. Logisch dus dat Valipac, met name in de persoon van Ingrid Bouchez, een vinger aan de pols houdt van wat er zich op dit vlak in Europa afspeelt.

Het waarom van de PPWR?

Ingrid Bouchez, Communication Manager, Valipac

De EU wil de milieu-impact van het verpakkingsafval aanpakken en de verschillende regels in de EU-lidstaten uniformiseren. De PPWR kadert binnen die ambitie. De publicatie in november 2022 van het voorstel om de Richtlijn om te vormen tot Verordening, volgt uit de vaststelling van de Commissie, dat sommige lidstaten de vooropgestelde doelstellingen niet behaalden. “De eventuele Verordening kan een grote impact hebben op de ondernemingen,” vertelt Ingrid Bouchez. “Samen met de verschillende stakeholders (industrie, sectoriële federaties...) en collega-organisatie Fost Plus, nemen we het voorstel nu grondig onder de loep, om te bekijken welke bezwaren we kunnen formuleren. We willen vermijden dat de positie van onze Belgische bedrijven als koploper en voortrekker in het gedrang zou komen.”

Rekening houden met àlle stakeholders

In de Verordening ziet Europa enkele stakeholdersgroepen in de waardeketen van verpakkingen over het hoofd. De PPWR-focus ligt op de verpakkingsproducenten en de industriële gebruikers, maar men vergeet de andere spelers. Denk aan de bedrijven die goederen uitpakken, de inzamelaars van verpakkingsafval, de recyclagebedrijven… “In België staan we dankzij Valipac en Fost Plus al veel verder dan andere lidstaten. We werken wel nauw samen met al die actoren van de waardeketen,” zo stelt Ingrid. “Dit is alvast een van de aandachtspunten die we willen aankaarten bij Europa."

De PPWR ‘vergeet’ de bedrijfsverpakkingen

Daarnaast betreurt Ingrid dat zowel de Richtlijn uit 1994 als het voorstel tot Verordening uit 2022 vertrekken vanuit het standpunt van huishoudelijk verpakkingsafval. “Wat kan voor huishoudelijke verpakkingen is niet noodzakelijk van toepassing voor bedrijfsverpakkingen. Als je de PMD-zakken van huishoudens vergelijkt, zal de inhoud vrij gelijkaardig zijn. In de bedrijfswereld kan de samenstelling en het volume van het verpakkingsafval evenwel sterk verschillen. Dat vergt een flexibele aanpak op maat, aangeboden door private inzamelaars. De PPWR gaat ervan uit dat de aanpak van huishoudelijk verpakkingsafval ook zal werken voor bedrijfsverpakkingen. Ook hier willen we met Valipac de aandacht op vestigen.”

Of, wanneer en in welke vorm de PPWR er komt is nog onzeker. Maar ondertussen kan jouw kmo alvast even stilstaan bij de recyclage van je verpakkingsafval. Je vindt alvast alle up-to-date informatie op Valipac Academy. Je kan ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen of vul het formulier hieronder invullen.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Valipac

Meer weten?

Valipac

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Valipac
  • Koningin Astridlaan 59 a
    1780 Wemmel
  • +32 (0)2 456 83 10

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials