Rebecca Tielemans, ‘verse’ CEO van Marsh: “Sommige risico’s worden nagenoeg onverzekerbaar”

Finance

We schrijven ‘verse’ CEO van Marsh, en niet ‘kersvers’, want Rebecca Tielemans is ondertussen al enkele maanden aan de slag bij de wereldwijde verzekeringsmakelaar. Gloednieuw is ze ook niet, want voor haar benoeming tot CEO was ze verantwoordelijk voor het segment Risk Management van Marsh België en Luxemburg. In haar nieuwe functie stelt ze zich tot doel om de klantervaring te verbeteren, risicoadvies en strategische diensten te verstrekken én als een modern en flexibel werkgever leiding te geven aan 400 mensen.

Een nieuwe CEO voor Marsh, een nieuw beleid?

Rebecca Tielemans houdt voor haar beleid de sleutelwoorden ‘flexibiliteit’ en ‘possibilities’ in het achterhoofd: “Ik heb onze medewerkers aangekondigd dat we post-corona zullen evolueren naar een zeer hybride en flexibele manier van werken, ‘work from anywhere’ zoals ik het noem. Die flexibiliteit heeft te maken met telewerk, maar ook met interne doorgroeimogelijkheden.”

“Ik wil ook daar de mogelijkheden bieden aan onze collega’s om effectief door te groeien, verticaal of horizontaal. Zelf ben ik daar eigenlijk een mooi voorbeeld van. Ik ben 20 jaar geleden, net afgestudeerd, begonnen bij Marsh als technical advisor multiline en via een aantal omwegen een viertal jaar geleden opnieuw bij Marsh terecht gekomen. Op deze 4 jaar heb ik dan wat sprongen gemaakt en ben nu benoemd tot CEO. Ik hoop dat mijn verhaal onze medewerkers kan inspireren, net als het feit dat ik de eerste vrouwelijke CEO van een grote verzekeringsmakelaar in België ben.”

Klanten steunen op internationale competentie

Naar de klanten toe stelt Rebecca Tielemans dat zij kunnen rekenen op een internationaal netwerk van competenties: “Corona heeft ons geleerd dat er niet langer een barrière bestaat om de beste kennis wereldwijd voor onze klanten in te zetten. Marsh moet de ambitie blijven hebben om vernieuwend en marktleidend te zijn en om te komen met nieuwe oplossingen en met nieuwe initiatieven.”

In dat kader is Rebecca Tielemans trots op het feit dat Marsh betrokken is bij het internationaal regeringsoverleg om structurele verzekeringsoplossingen te vinden voor risico’s gelinkt aan pandemieën.

Aansluiting met de kmo-markt

Dichter bij huis wil de nieuwe CEO van Marsh een nauwere aansluiting maken met de kmo-markt, vooral met de middelgrote ondernemingen: “Dat wil ik o.a. doen met partnerships met lokale makelaars en met een interne administratieve vereenvoudiging. Verder evolueren willen wij volop van klassiek verzekeringsmakelaar naar risk advisor.”

Invloed corona op verzekeringsproducten

Van een risk advisor wil KMOinsider graag weten of de coronacrisis een invloed heeft op verzekeringsproducten.

“Covid-19 heeft een accelererend effect gehad op de evolutie die we sinds anderhalf jaar zien, namelijk dat verzekeraars niet langer winstgevend zijn. Er is een verhoging van het aantal schadegevallen en de ernst en de frequentie van claims worden groter. Verzekeraars tekenen ook recordverliezen op wanneer het over natuurrampen gaat en er zijn een aantal zeer ingrijpende claims geweest rond cybersecurity. Verder werden ook enorme verliezen opgetekend in de energiesector.”

De klimaatverandering, de sociale inflatie, de onzekere economische situatie, met lage rentetarieven, een slecht ondernemersklimaat en volatiele financiële markten, dit alles heeft een grote invloed op de verzekeringsmarkt.” Verzekeraars dringen aan op het gebruik van technische modellen, om daar winst te kunnen behalen. We zien dat bijvoorbeeld heel goed in de polissen bestuurdersaansprakelijkheid.

Onverzekerbare risico’s

Volgens Rebecca Tielemans gaan verzekeraars veel meer dan vroeger over naar herverzekering: “Verzekeraars worden zeer selectief in de risico’s die zij nog wensen te onderschrijven en ze scherpen hun polisvoorwaarden aan. We moeten dat echt interpreteren als een inkorten van de draagwijdte van dekkingen en tussenkomsten. Sommige risico’s worden nagenoeg onverzekerbaar, bijvoorbeeld cyber. Ik denk dat we het er vandaag collectief over eens zijn dat de verzekerings- en herverzekeringsmarkt in zijn totaliteit en wereldwijd niet voldoende capaciteit heeft om een pandemie zoals we die vandaag kennen in zijn geheel te gaan dekken.”

PPP als oplossing voor pandemie

Marsh zit momenteel rond de tafel met de Europese Commissie en met EIOPA: “Een oplossing voor dit probleem zien wij in een PPP, een public private partnership. Het lijkt ons onmogelijk om het risico van een pandemie voor de volle 100% te transfereren naar de verzekeringsmarkt.” Wordt vervolgd.

Meer artikels over verzekeringen op KMOinsider.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials