Furbo-Leaderboard_Updated.gif

De arbeidsdeal: wat betekent ‘flexibel werken’ voor mijn kmo?

In juni bereikte de federale regering een akkoord over de zogenaamde arbeidsdeal. Via een aantal hervormingen van de arbeidsmarkt, krijgen zowel werkgevers als werknemers meer flexibiliteit. Het doel is om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 op te drijven tot 80%. Maar wat betekent dat flexibel werken concreet voor jouw kmo? Annelies Rottiers van SD Worx licht toe.

Annelies Rottiers adviseert ondernemingen als Business Unit Manager Consult SME bij SD Worx. Ze staat aan het hoofd van een team Legal & HR-experts met een passie voor kmo’s. De juriste ziet het als haar taak om complexe wetgeving begrijpelijk en tastbaar te maken voor de kmo-bedrijfsleider. Ze volgde de recente onderhandelingen rond de arbeidsdeal en het flexibel werken dan ook met meer dan gewone belangstelling.

Wat zegt arbeidsdeal over flexibel werken?

In de berichtgeving over de arbeidsdeal, kwam het aspect flexibiliteit de voorbije maanden uitdrukkelijk aan bod. “De focus op flexibel werken heeft alles te maken met de doelstelling van de arbeidsdeal, “verduidelijkt Annelies. “Er moeten dringend meer mensen aan het werk in ons land. Een van de mogelijkheden is om werken aantrekkelijker te maken door werknemers meer inspraak te geven in hun werktijden. Zo kunnen ze werk en privéleven beter op elkaar afstemmen. Kandidaat-werknemers hechten steeds meer belang aan de work-lifebalance en werkbaar werk. Zij zijn duidelijk vragende partij”

Ondernemers bevraagd over flexibel werken

“Elk kwartaal bevraagt SD Worx de kmo-ondernemers rond actuele kwesties. Deze keer peilden we naar hun reacties op de arbeidsdeal in het algemeen en het flexibel werken in het bijzonder,” vertelt Annelies. “Het akkoord was toen nog niet afgeklopt, maar de grote lijnen lagen vast. Onder het luik ‘flexibiliteit’ valt de mogelijkheid om de voltijdse arbeidstijd ofwel via een 4-dagenweek ofwel via een wisselende tweewekelijkse cyclus in te vullen. Daarnaast wordt ook gefocust op extra opleiding en het recht op deconnectie.”

Wenselijk en haalbaar

Het spreekt vanzelf dat werkgever en werknemer elkaar moeten vinden en een dialoog opstarten rond wenselijkheid voor de werknemer enerzijds en haalbaarheid voor de werkorganisatie anderzijds van flexibel werken. Ook de klanten en het servicemodel van de onderneming mogen niet uit het oog verloren worden. Een optimale dienstverlening kan voor de ene het best tijdens de kantooruren, voor andere kmo’s is bereikbaarheid buiten die uren juist interessant. Het voordeel van de arbeidsdeal is dat er nu een duidelijk wettelijk kader bestaat. “Uit onze bevraging bleek dat de ondernemers zich wel zorgen maken over de administratieve gevolgen,” vult Annelies nog aan.

Lees de resultaten van de kmo-bevraging

Op zoek naar een win-winformule

Is de arbeidsdeal rond flexibel werken nu een vloek of een zegen voor de ondernemer? Vanuit juridisch oogpunt heeft hij het laatste woord. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Volgens Annelies Rottiers hangt de regeling af van jouw organisatie en hoe je het begrip flexibiliteit invult. “Niet elke kmo is gebaat met flexibele werkuren. Sommige bedrijven kunnen die mogelijkheid om praktische redenen zelfs niet aanbieden. Anderzijds hebben werkgevers die tegemoetkomen aan bepaalde wensen van werknemers om work-life beter te organiseren door flexibele werkuren een streepje voor in de war for talent. Is de werkgever bijvoorbeeld actief in een sector met sterke schommelingen in de marktactiviteit, dan is het flexibel kunnen inzetten van medewerkers juist een troef.”

Download het e-book van SD Worx over flexibel werken

Conclusie: in de beste van beide werelden vinden werkgever en werknemer een formule die voor beiden de meeste voordelen oplevert. Zo zijn de bereikbaarheid en de productiviteit optimaal geregeld voor jouw kmo, en vooral voor jouw klanten. Bovendien heb je alle troeven in handen om waardevolle mensen te houden en nieuw talent aan te trekken.

Neem vrijblijvend contact op met onze kmo-specialisten of vul het formulier hieronder in.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en SD Worx

Meer weten?

SD Worx logo

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • SD Worx

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials