Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Veiligheidsopleidingen: een opportuniteit voor jou als werkgever

In België mogen uitsluitend ‘bekwame personen’ risicovolle taken uitvoeren. Daarmee bedoelt de werkgever werkzaamheden met een verhoogd risico omwille van de gebruikte uitrusting, de werkmethoden of de omstandigheden. Wie in de petrochemie werkzaamheden uitvoert of voor VCA-geregistreerde bedrijven werkt, moet kunnen aantonen dat zijn medewerkers hiervoor zijn opgeleid. Een verplichting, die je als werkgever als een opportuniteit kan bekijken, volgens Ingrid Nys van NOA Trainings.

NOA Trainings organiseert opleidingen rond veiligheid en gezondheid. De organisatie ziet haar taak als een wettelijke en maatschappelijke plicht. Gerichte opleidingen dragen enerzijds bij aan de veiligheid en motivatie van de werknemers, en anderzijds aan professionele uitstraling en rendabiliteit van het bedrijf. “Dat geldt voor ons opleidingsaanbod in het algemeen, en voor de veiligheidsopleidingen risicovolle taken in het bijzonder,” aldus Ingrid Nys.

Wettelijk verplichte opleiding

Elke medewerker die een veiligheidsfunctie bekleedt, moet een adequate opleiding krijgen rond veilig werken. Onder de veiligheidsopleidingen vallen de strikt genormeerde opleidingen volgens Risicovolle Taken. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten beschikken over een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen per functie/taak en verzekeren dat hieraan wordt voldaan. Dit betekent dat werknemers voor een aantal Risicovolle Taken een examen moeten afleggen via een erkend opleidingscentrum zoals NOA Trainings. Wie op petrochemische sites werken uitvoert, moet in veel gevallen een bewijs of attest van opleiding voorleggen volgens de norm van Risicovolle Taken. “Eigenlijk ga ik ervan uit dat iedere werkgever bekommerd is om de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Bekijk dergelijke veiligheidsopleidingen dus niet als een verplicht nummertje, maar als een investering in je mensen” zo luidt het advies van Ingrid.

Concreet werken rond risicovolle taken

Medewerkers die veiligheidsopleidingen risicovolle taken (moeten) volgen, zijn mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Daarom zet NOA Trainings maximaal in op interactie en praktijk. “Een gedeelte theorie is hoe dan ook nodig. We gaan telkens kort in op de wetgeving, de verantwoordelijkheden en de fysische aspecten (zwaartepunt, kantelmoment…). We maken dit deel interactiever aan de hand van gesprekken en het uitwisselen van ervaringen. Dan volgt een groot gedeelte met praktische oefeningen en proeven. De deelnemers steken er veel van op. Bekijk de training daarom als een incentive, een motiverend gebaar. Vertel je medewerkers dat je in hen wil investeren. Omdat ze belangrijk zijn voor het bedrijf en omdat jij hun veiligheid ter harte neemt.”

Het belang van een professionele partner

NOA Trainings is een erkende partner voor veiligheidsopleidingen en volgende risicovolle taken: Vorkheftruck, Starre verreiker, Roterende verreiker, Roterende verreiker met hijsfunctie, Hoogwerker, Aanslaan van niet-kritieke lasten, Aanslaan van kritieke lasten, Veiligheidswacht besloten ruimte, Onafhankelijke adembescherming en Rolbrug. “Wij organiseren het vooropgestelde programma (opleidingen en examens) in het eigen opleidingscentrum, maar mits een aantal voorwaarden kunnen we dat ook bij de klant doen,” geeft Ingrid Nys nog mee.

Moeten jouw medewerkers veiligheidsopleidingen volgens risicovolle taken volgen? Of heb je interesse in andere veiligheidsopleidingen? Neem vrijblijvend contact op met Patrick Segers van NOA Trainings (tel. 0492/31.23.94) of vul het formulier hieronder in.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en NOA Trainings

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • NOA Trainings

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials