Je woning verkopen? Deze verkoopdocumenten dien je voor te leggen

Normering & Certificaten

Documenten en attesten nodig voor de verkoop van een onroerend goed

Wil je een onroerend goed verkopen in Vlaanderen? Dan dien je een aantal documenten en/of attesten voor te leggen, met name een energieprestatiecertificaat, een keuringsverslag van de elektrische installatie, een bodemattest, een stedenbouwkundig uittreksel, en eventueel een postinterventiedossier.

Het energieprestatiecertificaat (EPC)

Op het energieprestatiecertificaat of EPC vindt je koper informatie over de energetische kwaliteit van je woning en de kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering ervan. Het EPC heeft een geldigheid van tien jaar. Heb je ondertussen maatregelen genomen om je woning energiezuiniger te maken? Met het oog op de verkoop kan je een nieuw energieprestatiecertificaat laten opmaken, zodat je een betere score kan aantonen. Vanaf 1 januari 2019 zit de EPC in een nieuw jasje. Meer informatie over de EPC.

Keuringsverslag elektrische installatie

Sinds 1 juli 2008 ben je verplicht om bij de verkoop van je woning een controleverslag van de elektrische installatie te bezorgen aan je koper, tenminste als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981 en wanneer die nog niet gecontroleerd werd door een erkend orgaan. Een installatie die na 1 oktober 1981 werd vernieuwd of verzwaard dient niet opnieuw gekeurd te worden wanneer je je woning verkoopt, voor zover je een keuringsverslag geldig voor de volledige installatie kan voorleggen. De kosten van de controle worden gedragen door de verkoper. Wordt de elektrische installatie afgekeurd? Dan dient de koper binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een nieuwe controle te laten uitvoeren.

Het bodemattest

Bij de verkoop van een onroerend goed dien je ook een bodemattest voor te leggen. Wordt of werd er een activiteit uitgeoefend of was er een inrichting actief die vermeld staat op de lijst met risico-activiteiten van de Vlaamse regering? Dan zal je als verkoper in principe een oriënterend bodemonderzoek moeten laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige. OVAM dient kennis te krijgen van het verslag en zal gepaste maatregelen bevelen alvorens de verkoop kan doorgaan.

Het stedenbouwkundig uittreksel

In de verkoopakte van een onroerend goed zal de notaris melding maken van het stedenbouwkundig uittreksel, dat trouwens niet ouder mag zijn dan één jaar. Het gaat om een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister. Het eerste vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed en het tweede vermeldt of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, of een verkavelingsvergunning van toepassing is en of er een bouwovertreding op het onroerend goed rust.

Het postinterventiedossier of PID

Een postinterventiedossier van een gebouw bevat alle elementen die nuttig zijn voor de veiligheid en de gezondheid  van diegenen die er later werkzaamheden aan zullen uitvoeren, denk aan onderhoud en herstellingen, verbouwingen en sloopwerk. Het is verplicht voor woningen of appartementen waarvan de bouw begonnen is na 1 mei 2001 of waaraan sinds die datum werken zijn uitgevoerd door een of meer aannemers.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • logo ocb

    OCB