Hoe gezonder een bedrijf, hoe hoger de kredietwaardigheid

Debiteuren & Kredietverzekering

Wat is kredietwaardigheid?

Financiële instellingen willen over het algemeen alleen geld verstrekken aan bedrijven die kredietwaardig of financieel gezond zijn. Maar ook bedrijven die met een potentiële klant zaken gaan doen willen eerst weten of die kredietwaardig is. 

Kredietwaardigheid is de term die aangeeft of een bedrijf, particulier of zelfs land, in staat is zijn rekeningen te betalen en dit dan ook daadwerkelijk doet. 

Waarom is kredietwaardigheid belangrijk? 

Vooraf weten welke financiële status het bedrijf heeft waarmee je zaken doet, is heel belangrijk. Klanten die niet kredietwaardig zijn, betalen mogelijk hun rekeningen niet. Kredietwaardige bedrijven betalen minder rente over leningen. De kredietwaardigheid van de bedrijven in een bepaald land, zegt ook iets over de economische toestand van dat land. 
Als de kredietwaardigheid in dalende lijn is, dan betekent dit dat:

  • bedrijven financieel minder gezond zijn 
  • de economie in zwaar weer kan verkeren. 

Kredietwaardigheid is een belangrijke parameter voor het vertrouwen dat mensen hebben, voor beleggers en beurskoersen. 

Hoe wordt kredietwaardigheid gemeten? 

Kredietwaardigheid is gebaseerd op een groot aantal financiële gegevens. Als die gecombineerd worden, ontstaat een ‘credit rating’. Die geeft de mate van kredietwaardigheid aan. 
Credit rating wordt uitgedrukt in letters: A, B, C en D. ‘AAA’ of tripple A staat voor zeer kredietwaardig. Bij een D-rating is er geen sprake meer van kredietwaardigheid. 

Wie meet kredietwaardigheid?

Professionele rating bureaus brengen de kredietwaardigheid van bedrijven en landen in kaart. De bekendste kredietbeoordelaars zijn: Fitch Ratings, Moody’s en Standard & Poor’s. De kredietwaardigheid van particuliere aanvragers (personen en gezinnen) wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België. 
Banken onderzoeken de kredietwaardigheid van bedrijven die voor een lening aankloppen. 
Specialisten op gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso kunnen hun klanten ook informeren over kredietwaardigheid van bedrijven.  

Welke factoren bepalen de kredietwaardigheid?

De financiële gezondheid van een bedrijf wordt onder meer afgeleid uit:

  • de solvabiliteit: hoe groot is de schuld ten opzichte van het eigen vermogen? 
  • de liquiditeit: is er voldoende cashflow om aan lopende verplichtingen te voldoen? 
  • het resultaat en de omzetgroei: een hoge winstgevendheid en omzetgroei leiden tot een betere credit rating. 
  • het betaalgedrag: worden facturen binnen de afgesproken betaaltermijn betaald? 
  • het klantenbestand: bedrijven met veel klanten zijn meestal kredietwaardiger dan bedrijven die afhankelijk zijn van maar een paar afnemers, want die zijn kwetsbaarder. 
  • voorraadbeheer: te veel voorraad haalt de kredietwaardigheid naar beneden omdat aan veel voorraad risico’s verbonden zijn. 

Banner web Atradius - def.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Lees ook