Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Een bonus voor je medewerker: kies het meest interessante alternatief

Je wil je medewerker een bonus geven als bedankje voor zijn inzet? De loonbonus cao 90, de winstpremie en aandelentopties zijn goede opties om extra te belonen zonder dat je loonkosten enorm de hoogte in gaan. Hieronder wegen we de opties tegenover elkaar af.

#1: De collectieve bonus: het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (loonbonus cao 90)

De loonbonus is een beloning voor je medewerkers die afhangt van collectieve resultaten. Uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx blijkt dat in 2020 17% van alle loontrekkenden in de privésector er een uitbetaald kreeg.

Hoeveel deze extra in jouw bedrijf bedraagt, wie er aanspraak op maakt en welke doelstelling(en) behaald moeten worden, leg je vast in een bonusplan. Bovendien is het een flexibel systeem. Gaan de zaken wat minder goed in het bedrijf, dan kun je ervoor kiezen geen bonusplan in te dienen. Draaien ze daarentegen op volle toeren, dan ken je makkelijk wat extra toe in vergelijking met vorig jaar.

Er zijn slechts twee beperkingen:

  • Er is een zogeheten plafondbedrag: voor 2021 is dat 3.447 euro;
  • Het gaat om een collectief voordeel: je kent het dus toe aan de hele groep medewerkers die je in het bonusplan hebt gedefinieerd.

De top 3 van de meest gehanteerde doelstellingen:

  • behalen van bepaalde omzet of winstdoelstelling over de periode van een jaar;
  • een bepaalde klantentevredenheidsscore op basis van objectief uitgevoerde enquêtes;
  • terugdringen van foutenmarge in productie.

#2: De winstpremie

Sinds 1 januari 2018 kun je via de winstpremie (een deel van) de winst in een bonus uitkeren. Let wel, dit voordeel is voor élke medewerker, al kun je differentiëren in het bedrag.

In tegenstelling tot de loonbonus is er voor de winstpremie geen maximumbedrag vooropgesteld: het bedrag dat je kunt toekennen is dus in principe onbeperkt. De winstpremie is ook eenvoudiger om in te voeren. Geef je elke werknemer hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van het loon (identieke winstpremie), dan kan de invoering via een beslissing door de gewone of buitengewone algemene vergadering. Wil je toch meer variëren (gedifferentieerde winstpremie), dan moet je een toetredingsakte of cao (als er een vakbondsafvaardiging is) afsluiten. Dat vergt wat meer tijd en inspanning.

Wel zijn er twee andere voorwaarden om rekening mee te houden:

  • Het totale bedrag dat je betaalt aan de winstpremie mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa;
  • Maak je geen winst, dan kun je ook geen premie toekennen.

#3: Aandelenopties

Een laatste alternatief voor een cash bonus voor medewerkers waar tot nog toe weinig zaakvoerders van kmo’s gebruik van maken, zijn aandelenopties - ook wel warrants genoemd. Nochtans heeft ook deze optie heel wat voordelen!

Als werkgever kies je zelf het budget dat je toekent. Je medewerker kan zijn aandelenopties meteen verzilveren en zo de blootstelling aan waardeschommelingen tot een minimum beperken.

Bovendien mag je het toegekende bedrag inbrengen als aftrekbare beroepskosten. Onder bepaalde voorwaarden is het aandelenpakket zelfs vrijgesteld van sociale bijdragen. Om te weten of dat ook voor jou het geval is, klop je het best aan bij je sociaal secretariaat.

Welke bonus kies jij voor je medewerker?

Graag meer over weten of met een specialist bekijken wat jouw mogelijkheden zijn? Stel vrijblijvend je vraag en een van de SD Worx-experts neemt zo snel mogelijk contact met je op. Dat kan via rechtstreeks via de website of onderstaand formulier!

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en SD Worx

Meer weten?

SD Worx logo

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • SD Worx

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials