anr-banner.gif

Hoe creëer je een duurzaam partnerschap met jouw IT-leverancier?

Wanneer je op zoek gaat naar een (al dan niet nieuwe) IT-leverancier, is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Hoe kan je van meet af aan inschatten met wie je op termijn een duurzaam partnerschap kunt uitbouwen? Dit zijn alvast enkele nuttige tips die je kunnen helpen bij de eerste verkennende gesprekken.

Aan IT-leveranciers geen gebrek. Maar als je op zoek gaat naar een gespecialiseerde partner voor jouw kmo, wil niet over een nacht ijs gaan. Soms kan je andere klanten raadplegen en informeren naar hoe tevreden zij zijn. Maar in de praktijk moet je het vaak zelf uitzoeken. Hoe pak je zoiets aan? iOnLogistics licht een tip van de sluier op. Aan de hand van dit advies ontdek je al snel met welke IT-leverancier je een duurzaam partnerschap op termijn mogelijk is.

Denkt de IT-leverancier mee met jouw kmo?

Jouw onderneming heeft haar specifieke sterke punten, bedrijfscultuur, strategie, specialiteiten... Kortom, haar eigenheid. En die is belangrijk, want ze ligt aan de basis van de groei die je, samen met jouw medewerkers, tot vandaag realiseerde. Het is noodzakelijk dat jouw IT-leverancier die eigenheid kent en erkent. Hij moet zich in de plaats kunnen stellen van jouw organisatie en meedenken met jouw business. Alleen op die manier kan hij oplossingen op maat aanbieden en proactief inspelen op jouw uitdagingen en opportuniteiten, vandaag en in de toekomst. Voel je aan dat je gesprekspartner jouw kmo vooral vanuit zijn eigen visie en producten benadert, dan is de kans op een succesvolle langetermijnrelatie beperkt.

Kan en wil de IT-leverancier flexibel meegroeien?

Eens je gekozen hebt voor de software van een bepaalde IT-leverancier, betekent dit in het beste geval pas het begin van een duurzame samenwerking. Je kijkt in de eerste plaats uit naar een pakket dat tegemoetkomt aan jouw behoeften en meegroeit met jouw bedrijf. Maar vervolgens wil je een partnerschap uitbouwen. Het moet klikken. Met andere woorden: de leverancier moet bereid zijn om samen met jouw kmo te groeien. Want enkel in dat geval kunnen jullie elkaar versterken, een win-winrelatie creëren. Bespreek dus zeker jullie toekomstvisie. Software is nooit ‘af’, maar blijft evolueren. Hetzelfde geldt voor jouw business. Bekijk of de leverancier klaar is om zijn applicatie uit te breiden met functionaliteiten, naargelang jouw noden toenemen. Heeft hij dit al aangetoond bij andere klanten?

Is de IT-leverancier bereid tot open communicatie?

Een duurzaam partnerschap vergt wederzijds vertrouwen. Dat kan er komen indien beide partners open en eerlijk met elkaar communiceren. Wanneer een IT-leverancier alles in het werk stelt om jouw kmo ‘binnen te halen’, zal hij misschien bepaalde gebreken van de software verbloemen of zelfs verzwijgen. Dit leidt op een later tijdstip hoe dan ook tot ontevredenheid of een conflict. Stel van bij de eerste contacten vragen over heel concrete functionaliteiten die je wenst (of in de toekomst zal nodig hebben). Vraag door hoe de software of de leverancier die aspecten aanpakken en oplossen. Dat zal je snel veel nuttige informatie opleveren.

iOnLogistics verloor nog nooit het vertrouwen van een klant, net omdat wij kijken wat de klant nodig heeft. Daardoor kan hij de software zonder problemen implementeren in zijn business. Wil jij een duurzaam partnerschap opbouwen met een IT-leverancier? Neem dan contact met ons op of vul het formulier hieronder in.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en iOnLogistics

Meer weten?

iOnLogistics

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • iOnLogistics

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials