Versie 3 B-Close.gif

Eerste walstroom voor zeeschepen arriveert in Antwerp Euroterminal

Logistiek

Antwerp Euroterminal (AET) installeert de eerste walstroomaansluiting voor zeeschepen in België. Walstroom voorziet aangemeerde schepen in de haven op een milieuvriendelijke en stille manier van elektriciteit en speelt daarom een belangrijke rol in de vergroening van havens. De installatie zal in 2026 operationeel zijn en is de eerste in België voor zeeschepen, gebouwd volgens internationale ISO-normen.


Primeur voor België

Met walstroom kunnen aangemeerde schepen worden aangesloten op het lokale elektriciteitsnet via een 'stopcontact' op de kade. Dat vermindert de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, zwaveloxiden en zwevende deeltjes en draagt bij aan een betere lokale luchtkwaliteit en minder omgevingslawaai. ​ Aan de Antwerpse Euroterminal (AET) worden twee vaste walstroomaansluitingen geïnstalleerd voor car carriers en conroschepen. AET is de grootste multipurpose terminal van Europa en een van de 24 terminals van de Grimaldi Groep. Hoewel de Europese verplichting om containerschepen tegen 2030 van walstroom te voorzien niet geldt voor roro- en conroschepen, kiest AET er bewust voor om dit toch te doen. Dat maakt hen de eerste terminal in de Port of Antwerp-Bruges - en in België - die een "future proof" vaste walstroominstallatie voor zeeschepen levert, die verder gebouwd is dan de huidige EU-voorschriften en -richtlijnen.

HOPaS (High voltage Onshore Power As a Service), een technologie- en dienstenconsortium bestaande uit Techelec, Yuso en Whitewood, zal instaan voor de investering, installatie en exploitatie (www.hopas.eu). Port of Antwerp-Bruges treedt op als facilitator voor de uitrol van walstroom in de terminal.


Groene walstroom

De installatie voorziet in 2 walaansluitingen met een totale capaciteit van 5MW, voornamelijk voor de nieuwe roroschepen van Grimaldi. Met de opgedragen projecten is een investering gemoeid van 25 tot 30 miljoen euro, waarvoor het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie van 4 miljoen euro heeft toegekend. De installatie zal in 2026 operationeel zijn en is ontworpen voor toekomstige uitbreiding, zodat extra schepen kunnen worden aangesloten. De 100% groene stroom wordt in eerste instantie geproduceerd door windturbines die worden geïnstalleerd en geëxploiteerd door Wind aan de Stroom. De behoefte aan extra capaciteit zal worden gecompenseerd door zonnepanelen en extra windmolens. De geproduceerde groene energie wordt opgeslagen in een groot accusysteem om het gebruik van de opgewekte elektriciteit te optimaliseren.

BCLOSE_Rectangle.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials