B Close_banner web.jpg
Wouter De Geest, voorzitter van VOKA

VOKA-voorzitter Wouter De Geest wil achteruitgang van ons land keren

Haven

“We moeten terug opklimmen in de internationale rankings”

De uitdagingen voor Vlaanderen om zich economisch te handhaven (en om te groeien) zijn groot vandaag. Kersvers voorzitter van Voka Wouter De Geest stipte ze aan in zijn maidenspeech. “De economie heeft de jongste jaren enorm geboomd, maar de eerste tekenen van een teruggang tekenen zich af. De oorzaken daarvan zijn de vele onzekerheden waarmee wij, ondernemers, thans worden geconfronteerd. Spanningen en risico’s die vaak een internationaal karakter hebben, maar wel degelijk een impact uitoefenen op heel onze Vlaamse samenleving”, stelt hij.

Concreet praat Wouter De Geest over de Brexit, de vluchtelingencrisis, de verslechterende trans-Atlantische relaties, de internationale handelsconflicten, de angst om voorbij gestoken te worden door opkomende landen, de hoge schuldgraad in vele landen, zowel bij de overheden als de inwoners (en speciaal in ons land het aanhoudend hoge begrotingstekort), de snelle transformaties in onze ondernemingen en sectoren, denk aan de digitale omslag, de energietransitie, de veranderende mobiliteit,…

Wouter De Geest: “Ik denk ook aan het probleem van het ongebruikte reservoir op de arbeidsmarkt: de werklozen en de mensen die arbeidsongeschikt zijn. Hoe brengen wij hen terug in het arbeidscircuit? Hoe houden we mensen langer aan de slag? Hoe gaan we de mensen die ons land op een legale manier zijn binnengekomen integreren in de arbeidsmarkt?”

De Voka-kopman stelt dat we geen tijd meer te verliezen hebben om rond heel belangrijke dossiers te blijven discuteren, zonder enige daadkracht.

Streven naar excellentie

Wouter De Geest: “De kracht van Vlaanderen komt uit de ondernemingen. Het is door het ondernemingsleven dat de samenleving wordt gefinancierd. De Vlaamse bedrijven zorgen ervoor dat Vlaanderen liefst 96% van zijn welvaart kan realiseren via export. Ze geven opleiding en vorming aan een indrukwekkende 84% van de Vlaamse werknemers en met 2 miljard bijkomende investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling sinds 2009 leveren zij 70% van alle innovatie-inspanningen. Maar er is meer nodig en daarom wil ik opkomen voor excellentie, bij de ondernemingen, maar ook in het beleid, in het onderwijs, in onze infrastructuur, …”

“Terug opklimmen in internationale rankings”

Wouter De Geest: “Ons land is aan het wegglijden. Onze groei lag de jongste vijf jaar telkens zo’n half punt lager en in alle internationale rankings dalen wij verder. In de ranking van overheidsinvesteringen van de 39 OESO-landen bijvoorbeeld staan wij op een beschamende 38de plaats.”

De voorzitter reikt de hand uit om in verbondenheid een gemeenschappelijke en gedragen visie uit te werken om Vlaanderen en België terug op te laten klimmen in de internationale ranglijsten.

Wouter De Geest: “Daar is veel moed voor nodig, talent en creativiteit. Ik wil dat samen doen met de overheid, met de werknemersvertegenwoordiging, met de natuurorganisaties,…”

“Kmo’s vormen onnoemelijk groot stil kapitaal”

Wouter De Geest stelt verder dat hij ook veel aandacht wil schenken aan de thematiek van de kleine en middelgrote ondernemingen: “De kmo’s vormen de ruggengraat van onze economie. Het is belangrijk dat wij de verzuchtingen van de familiale ondernemingen begrijpen en waar nodig met Voka begeleiden. We moeten ervoor zorgen dat zij beschermd worden. Het gaat om ondernemingen die steeds opnieuw hun opbrengsten herinvesteren in hun onderneming. Dat is een onnoemelijk groot stil kapitaal, dat we moeten beschermen. Ik wil de politiek waarschuwen voor roekeloze initiatieven die tot waardevernietiging bij de familiale bedrijven zou leiden. Er zal met andere woorden geen plaats zijn om gelijk welke fiscaliteit in te voeren die de kmo’s in gevaar zal brengen. Ook startende, jonge ondernemingen, de familieondernemingen van de toekomst, moeten we begeleiden, koesteren, van kapitaal voorzien,… zodat zij niet gedwongen worden om naar het buitenland trekken om zich daar te vestigen of om daar kapitaal op te halen.”

Keuleers banner 300x250.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven