Hoe wordt een arbeidsongevallenverzekering berekend?

Finance

Een arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens het werk of op weg daarnaartoe. Recent maakten we het zelf nog mee: onze stagiaire viel met haar fiets op weg naar kantoor en kneusde lelijk haar knie. De arbeidsongevallenverzekering wordt dan ingeschakeld.

Niet alleen vergoedt deze verzekering de economische gevolgen door lichamelijke letsels van je gekwetste werknemer. Deze verzekering komt ook tussen wanneer bv. overmaatse stress lijdt tot een hartstilstand (dat is evenzeer een ‘ongeval’).

Wat dekt dergelijke verzekering?

Dergelijke verzekering dekt minimaal:

  • De kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval.
  • Een vergoeding wanneer je medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt is.
  • Een vergoeding als je medewerker blijvend arbeidsongeschikt is na zijn arbeidsongeval.
  • Een vergoeding indien je medewerker hulpbehoevend is.
  • Een vergoeding voor de nabestaanden van je medewerker als hij overlijdt. Denk aan: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag.

Deze verzekering dekt geen:

  • stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij,
  • eventuele morele schade door het ongeval.

Is deze verzekering verplicht?

Ja, dit betreft een verplichte verzekering die je afsluit voor iedere medewerker die bij jou in dienst is. Indien je deze verzekering niet neemt, kunnen daar boetes aan verbonden zijn. Deze worden uitgeschreven door Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s).

Daarnaast draai je bij een arbeids(weg)ongeval zelf op voor de vergoeding van het ongeval van je gekwetste medewerker. Je bent als werkgever verplicht om ieder arbeids(werk)ongeval binnen de voorziene termijnen aan te geven aan je verzekeraar.

Let op: wanneer het een ernstig arbeidsongeval betreft, moet je enkele bijkomende wettelijke verplichtingen invullen. In enkele gevallen moet je de Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verwittigen.

Hoe wordt deze berekend?

De prijs van deze verzekering ligt niet vast. De loonmassa van de werknemers vormt de basis voor de premieberekening van de arbeidsongevallenverzekering.

Naargelang de activiteit van de onderneming bepaalt de verzekeringsonderneming per personeelscategorie een premievoet die het toepast op de loonmassa.

Gewoonlijk geldt voor arbeiders een hogere premievoet dan voor bedienden. Arbeiders lopen, statistisch gezien, een hoger risico op ongevallen.

Voorts houdt de verzekeraar rekening met je schadehistoriek.

De voorwaarden van een arbeidsongevallenverzekering, de rekenregels voor de vergoedingen en de volgorde van de begunstigden voor de uitkering van de vergoedingen zijn wettelijk bepaald. Geen enkele partij, betrokken in de arbeidsongevallenverzekering kan hiervan afwijken.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials