Je bedrijf verkopen in tijden van hoge inflatie: wat is de impact?

Je bedrijf verkopen is uiteraard een heel proces. Dit verkoopproces omvat enkele vaste onderdelen. Inflatie heeft een impact op 3 cruciale onderdelen van het verkoopproces. En hier gaan we dieper op in.

Je bedrijf verkopen: 3 cruciale stappen

Je bedrijf verkopen gebeurt natuurlijk in een aantal stappen. Anthony Hernaut, Director Dealmakers, neemt 3 fundamentele onderdelen van een verkoopproces onder de loep:

  • bedrijfsanalyse
  • waardebepaling
  • financiering

Op elk van deze onderdelen oefent de inflatie een invloed uit.

De impact van inflatie op je verkoopproces

1. De bedrijfsanalyse

Ga je je bedrijf verkopen? Dan wordt er uiteraard gestart met een grondige bedrijfsanalyse. Je krijgt een zo objectief mogelijk beeld van de huidige gezondheid van het bedrijf. Daarnaast kom je ook te weten welke uitdagingen er zijn. Uiteraard wil je vandaag weten of het bedrijf ook in tijden van hoge inflatie eenzelfde omzet weet te draaien. Inflatie beïnvloedt de omzet, maar weegt ook door op de personeels- en materiaalkosten.

2. De waardebepaling

De waarde van een onderneming bepalen hoort onlosmakelijk bij een bedrijfsovername. Zo’n waardebepaling start met het onderzoeken welke gevolgen van de inflatie duurzaam zijn en welke niet. Inflatie heeft alvast impact op 3 elementen als je als koper met de discounted cash flow-methode werkt (dus kijk je naar toekomstige kasstromen die je verdisconteert naar vandaag):

  • omzet
  • personeelskosten
  • rechtstreekse kosten

Door een indexering van meer dan 10% zullen begin 2023 de personeelskosten stevig de hoogte ingaan en in 2024 wordt er nog een kleine sprong verwacht. Dit effect zal vooral erg voelbaar zijn in dienstenbedrijven.

Kijk je naar productiebedrijven dan zie je dat inflatie daar vooral impact heeft op het werkkapitaal. Er wordt bijvoorbeeld een stock aangekocht nog vóór de klant een bestelling plaatst. Er is dus geen zekerheid dat die stock weer zal verkocht worden.

3. De financiering

Ga je je bedrijf verkopen? Dan zal een koper dikwijls gaan aankloppen bij de bank voor een financiering. Uiteraard willen banken zo weinig mogelijk risico lopen. En in deze tijden van hoge inflatie zijn banken nóg terughoudender.

“Nog meer dan anders kijken banken verder dan de (stijgende) intrestvoet. Ze bestuderen net als de koper de waarde- en kostendrijvers en onderzoeken of de onderneming de omzet zal vasthouden, dan wel het risico loopt die terug te zien vallen. Vaak financiert de bank bij een bedrijfsovername slechts een gedeelte van de totale som. In de meeste gevallen bestaat de financieringsstructuur dan ook uit een mix. Er wordt van een koper alijd een eigen inbreng verwacht. Alleen gaat de koper nu zelf meer en meer risico indekken (ook naar de bank toe) door trachten gebruik te maken van een vendor loan en/of earn-out.”

Wat is een vendor loan en een earn out?

  • De vendor loan: Een vast bedrag wordt geleend bij de verkoper. Dit soort lening is achtergesteld aan een bankfinanciering, wat dus een risico inhoudt voor de verkoper.
  • De earn out: Dit is een deal met de verkoper waarbij een deel van de betaling afhangt van het toekomstig rendement. Natuurlijk een interessante piste in tijden van hoge inflatie.

Wil je je bedrijf verkopen en meer weten over de impact van inflatie op je verkoopproces? Neem dan contact op met de experts van Dealmakers via onderstaand formulier.

Meer lezen:

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Dealmakers

Meer weten?

Logo Dealmakers

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Dealmakers

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials