De waardering van je bedrijf is geen exacte wetenschap. Weet jij ook waarom?

Wat is mijn bedrijf waard? Dat is dikwijls de eerste vraag die je je stelt als je je bedrijf wilt verkopen. Het antwoord op die vraag? Dat is niet zo zwart-wit. Er bestaan namelijk verschillende waarderingsmethoden.

Hoe de waardering van een bedrijf berekenen?

Om tot een waardering te komen, bestaan er verschillende waarderingsmethoden met elk hun voor- en nadelen. Anthony Hernaut, Director van Dealmakers, laat er in ieder geval geen twijfel over bestaan:

Er bestaat niet zoiets als dé waarde van een bedrijf.

We zoomen in op verschillende waarderingsmethoden:

Intrinsieke waarde en rendementswaarde

Oftewel de 2 meest gebruikte methoden. De intrinsieke waarde (of GNA, gecorrigeerd netto actief) combineert het opgebouwde eigen vermogen met de meer- en minderwaarden op activa en passiva.

De rendementswaarde heeft DCF (discounted cash flow) als meest gebruikte methode. Hierbij wordt de operationele winstgevendheid als basis genomen en wordt er enkel gekeken naar het rendement van de activa (bijvoorbeeld het rendement van kranen die dagelijks worden verhuurd), niet naar de financieringswijze van het bedrijf. Dan bekomen we de ondernemingswaarde.

En de aandelenwaarde? Die kom je te weten als je de netto schuldpositie - die ontstaat wanneer je rentedragende schulden groter zijn dan je overschot aan liquide middelen - aftrekt van de ondernemingswaarde.

Financieringswaarde

De financieringscapaciteit van een koper is een belangrijk element bij een bedrijfsovername en bestaat uit:

  1. Het geld dat uit de activiteiten van de onderneming komt
  2. De overtollige cash die in de onderneming zit
  3. De eigen inbreng

Het is iets dat Dealmakers altijd bekijkt bij de waardering van een bedrijf, maar als waarderingsmethode volstaat deze niet omdat er niet wordt gekeken naar rentabiliteit of activawaarde van een bedrijf.

Wil je je bedrijf verkopen en ben je op de hoogte van de financieringscapaciteit van de koper en de verhouding ervan tot de DCF- en de GNA-waarde? Dan heb je alvast een extra troef achter de hand bij de onderhandelingen met de mogelijke koper.

Vergelijkingswaarde

De vergelijking maken met gelijkaardige transacties van gelijkaardige bedrijven is ook een belangrijke factor, bijvoorbeeld aan de hand van de EBITDA-multiple. Dit heeft namelijk ook invloed op de waardering van je bedrijf. Multiples - of vergelijkingswaarde - moeten ondanks hun eenvoud wel grondig geanalyseerd worden. De waarde moet je sowieso vergelijken met andere methoden, zoals de DCF-methode en de substantiële waarde om een goed beeld te krijgen wat de waardering van je bedrijf betreft.

Pro’s & con’s van deze waarderingsmethoden

Intrinsieke waarde

  • Pro: Eenvoudig te bepalen
  • Con: Momentopname

Rendementswaarde

  • Pro: Kijkt ook naar toekomstig rendement (obv actuele kasstromen)
  • Con: Complexer om te bepalen en berekeningen zijn gebaseerd op prognoses

Vergelijkingswaarde of EBITDA-multiple

  • Pro: relatief eenvoudig en snel te bepalen
  • Con: Momentopname en vergelijkbaarheid met de peer group

De waardering van een bedrijf is duidelijk complex

De waardering van een bedrijf is overduidelijk geen exacte wetenschap. Wil je een professionele waardebepaling van je bedrijf? Dan moet je zowel numerieke, strategische als emotionele aspecten onder de loep nemen.

Wil jij de hulp van Dealmakers voor een professionele waardering van je bedrijf? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Meer lezen:

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Dealmakers

Meer weten?

Logo Dealmakers

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Dealmakers

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials