Wat bij stormschade aan je bedrijf?

Finance

Ciara, Dennis, Ellen of recenter: Alex. Je kent ze vast nog wel. Stormen die op hun pad alles meenemen en veel schade aanrichten, ook aan bedrijven. Wat doe je als kmo als je stormschade hebt? Op welke verzekeringen kan je een beroep doen?

Stormschade terugbetaald

Welke verzekeringen nemen voor stormschade?

Verzekering voor bedrijfsschade

Stormschade op een bouwwerf

Stormschade terugbetaald

Ieder bedrijf wil de door een storm veroorzaakte schade zo spoedig mogelijk terugbetaald zien. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt in belangrijke mate af van de afspraken die makelaars hebben met verzekeraars.

Welke verzekeringen nemen voor stormschade?

Brandverzekering

Materiële schade: eenvoudige risico’s

Hieronder vallen volgende risico’s:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Abnormale uitstoot van rook of roet
 • Aanrijding door een voertuig
 • De uitwerking van elektriciteit op elektrische apparaten
 • Blikseminslag
 • Storm of hagel
 • Glasbreuk
 • Insijpelen van water
 • Ontdooiing van een koelinrichting
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Natuurrampen
 • Huurdersaansprakelijkheid
 • etc.

Materiële schade: speciale risico’s

Dergelijke verzekering wordt op maat gemaakt. De hamvraag van de verzekering voor speciale risico’s: welke goederen moeten tegen welke risico’s verzekerd worden?

Welke risico’s kunnen gedekt worden?

Je kan uitgaan van twee mogelijkheden: een benadering ‘alle risico’s behalve’, waarbij alle risico’s gedekt zijn behalve de risico’s die uitdrukkelijk uitgesloten zijn. Of een benadering waarbij enkel de genoemde gevaren gedekt zijn. Voorbeelden:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Bliksem
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • Rookschade
 • etc.

Lees hier meer over brand- en technische verzekeringen.

Verzekering voor bedrijfsschade

Een verzekering voor bedrijfsschade beschermt je onderneming tegen de financiële gevolgen van een onderbreking of verstoring van je bedrijfsactiviteit na een schadegeval door storm. Afhankelijk van de verzekeraar zijn hier een aantal formules voor, zoals:

 1. Een forfaitaire formule, waarbij je een storting van een forfaitaire vergoeding per dag van volledige onderbreking van je activiteiten krijgt. Als de onderbreking gedeeltelijk is, is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.
 2. Een formule ‘plus’, waarbij je een vergoeding op omzet gestort krijgt om je bedrijfsresultaat te behouden.
 3. Een formule op basis van extra bijkomende kosten, wat een dekking inhoudt van de bijkomende kosten die je moet maken om je activiteit te hervatten. Hieronder begrijpen we de uitbetaling van overuren enzovoort.

Stormschade op een bouwwerf

Bij schade op een bouwwerf zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Lees verder:

Stormschade op bouwwerven. Wie betaalt de rekening?

Stormschade op bouwwerven: wie draait op voor de kosten?

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials