anr-banner.gif

Performante oplossingen voor logistiek en supply chain

Best Internet Concept. Globe, glowing lines on technological background. Electronics, Wi-Fi, rays, symbols Internet, television, mobile and satellite communications. Technology illustration

Descartes profileert zich als een provider van oplossingen, die alle aspecten van transport, logistiek en supply chain omvatten. Een TMS-systeem en een digitaal communicatienetwerk vormen enkele van de bestanddelen. Maar het succesmenu bevat nog talloze ingrediënten, stuk voor stuk geënt op de uitdagingen van de gebruikers. Eric Geerts en Nick Neesen stellen ons de wereldspeler in cloud-gebaseerde oplossingen voor logistiek en supply chain voor.

Eric Geerts, Director Product Manager Customs, is al ruim tien jaar aan de slag voor Descartes. Zijn team werkt rond uiteenlopende domeinen: product management, product strategy, product vision, product lifecycle, prioterisering enz. “De eerste jaren lag mijn focus hoofdzakelijk bij douaneoplossingen, zoals software voor inklaringen en allerlei procedures. Tegenwoordig leg ik mij toe op transportation management. Denk bijvoorbeeld aan Descartes’ multimodale globale oplossingen voor transportbeheer, voor carrier connectivity en voor havens. Sales Executive Nick Neesen trad meer dan vijftien jaar geleden in dienst bij Descartes. “Ik ging van start als support-implementatieconsultant. Vandaag ben ik verantwoordelijk voor de verkoop aan bestaande en nieuwe klanten in de Benelux. Hier ligt de nadruk op onze douaneoplossingen en security.” Kortom, de ideale gesprekspartners om ons alles te vertellen over hun onderneming, die technologische oplossingen ontwikkelt voor logistiek en supply chain.

Manufacturing wireless computing future technology server room. Industry technology concept. Mixed Media virtual screen.

Oplossingen aanreiken voor concrete problemen

“Descartes houdt onophoudelijk de vinger aan de pols van logistiek en supply chain,” steekt Eric meteen van wal. “Ons zeer uitgebreide netwerk draagt er ook toe bij dat we pijnpunten snel opsporen en waar mogelijk proactief aanpakken. Doorheen de jaren ontwikkelden we op die manier een zeer veelzijdig aanbod van cloud-gebaseerde oplossingen.” Die omvatten software voor B2B-connectiviteit & Berichtenverkeer, Douane & Compliance, Global Trade, E-commerce, Transport Management en Rittenplanningen & Mobiele oplossingen. Ondernemingen uit de Retail, Transport & Logistiek, Productie en Distributie en E-commerce, zetten ze in om mensen, goederen en informatie te coördineren. We gaan wat dieper in op enkele tools van Descartes, die elke dag wereldwijd het verschil maken.

Ons zeer uitgebreide netwerk helpt om pijnpunten snel op te sporen en waar mogelijk proactief aan te pakken

Volop uitdagingen voor transport, logistiek en supply chain

De laatste jaren beweegt er heel veel in het vakgebied van transport, logistiek en supply chain. Covid, de energiecrisis, de onstabiele geopolitieke situatie, de klimaatverandering, de krapte op de arbeidsmarkt… “Dit alles zet de bedrijven aan om zich snel en flexibel aan te passen in functie van de wereldmarkt. ‘Resilience’ is een woord dat je in die context vaak hoort,” aldus Nick. “Ondertussen wint ook duurzaamheid voortdurend aan belang (Corporate Sustainability Directive). En dan is er nog de regelgeving, onder meer rond douaneverplichtingen. Er komen alsmaar nieuwe updates en uitbreidingen bij. Aan uitdagingen geen gebrek!” Descartes komt de logistieke en transportbedrijven tegemoet met performante oplossingen om al die uitdagingen het hoofd te bieden. Een voorbeeld: klanten die gebruik maken van de douane-entrepotoplossing kunnen invoerrechten uitsparen voor goederen die Europa binnenkomen, en onmiddellijk weer buitengaan.

Kostenbeheersing en efficiëntie

Eric Geerts

Tegen die achtergrond van onzekere marktomstandigheden, zijn kostenbeheersing en efficiëntiewinst cruciaal. Digitalisering heeft daarbij volgens Eric een grote meerwaarde: “Als je performante software implementeert, lopen de processen vlotter, sneller en foutlozer. Daarnaast is digitalisering quasi een voorwaarde voor toekomstgerichte competitiviteit en groei. In een disruptieve markt moet je een goed serviceniveau kunnen blijven aanbieden. Met andere woorden, vertragingen en tekorten vermijden. Een oplossing voor transportation management kan hierbij bijvoorbeeld helpen.” Descartes vertrekt vanuit een TMS-systeem als kernoplossing. Je kan dit beschouwen als een ERP-systeem voor transport, logistiek en supply chain. Het centraliseert een pak relevante data en maakt tegelijk uitwisselingen met andere partijen mogelijk. Ook het plannen, optimaliseren, uitvoeren en opvolgen van transport, het genereren van labels en documenten, tot en met de financiële afhandeling, maken deel uit van de functionaliteiten. Zo’n TMS-systeem is vandaag eigenlijk een onontbeerlijke tool om resilient te zijn als productie- of distributiebedrijf.

Digitalisering is quasi een voorwaarde voor toekomstgerichte competitiviteit en groei

Meer dan een tool voor logistiek en supply chain

Descartes staat evenwel voor zoveel meer dan een TMS-systeem. Eric: “Het Descartes Global Logistics Network (GLN) is een platform om langs digitale weg te communiceren met handelspartners, zoals carriers en logistieke dienstverleners (LSP’ers). We spreken in die zin over holistisch multimodaal logistiek berichtenverkeer. Duizenden vervoerders die instaan voor luchtvracht, zeevracht, wegtransport en expres- en postzendingen zijn al aangesloten op het netwerk. Zo verkrijg je meer inzicht in en controle over het transportproces, van een verzending boeken en tracken tot het bewijs van levering ontvangen. Wanneer er zich ergens een disruptieve gebeurtenis voordoet (oorlog, verstoorde aanvoer…), kan je op die manier veel makkelijker veranderen van carrier of verzendpunt. Alle aangesloten betrokken partijen communiceren namelijk via een en hetzelfde centraal platform. Voor partijen, die op een ander platform zijn aangesloten, kunnen wij een interconnectie opzetten.” Zodoende vormt Descartes GLN een belangrijke tool om snel, flexibel en efficiënt in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Waar Descartes het verschil maakt

Descartes is zoals gezegd niet de enige organisatie, die een TMS-systeem aanbiedt. Partijen die gebruik maken van een ander systeem, kunnen gebruik maken van dezelfde dienstverlening. “Zo hebben we bijvoorbeeld een langlopende overeenkomst met SAP,” vult Nick aan. “Wij staan in voor de integratie met hun Transportation, Management & Business Network. Descartes sloot het merendeel van de stakeholders (carriers, douane, leveranciers…) al aan op ons netwerk, maar wij hebben ook de expertise in huis om koppelingen met andere systemen te maken en te onderhouden. Wij onderscheiden ons in de markt door ons uitgebreide communicatienetwerk, de focus op alle transportmodi en onze oplossingen voor real-time visibility. En nog een tool met een grote meerwaarde: onze real-time visibility oplossing met duizenden aangesloten carriers. De combinatie van al die elementen, gekoppeld aan een aanzienlijke expertise, dát is de succesformule van Descartes.”

Wij onderscheiden ons in de markt door ons uitgebreide communicatienetwerk, de focus op alle transportmodi en onze oplossingen voor real-time visibility

De digitalisering zet zich door in logistiek en supply chain

Descartes is ontstaan vanuit het idee om de wereld van logistiek en supply chain tegemoet te treden als single solution provider. Connecteren en optimaliseren vormden van meet af aan de sleutelwoorden van de bedrijfsfilosofie. Sinds de oprichting in 1981 neemt de digitale transitie alleen maar toe in snelheid en omvang. “We stellen vast dat er al enorm veel gebeurt, onder meer inzake douaneformaliteiten. Maar tegelijk valt er nog steeds heel wat te digitaliseren. Dat betekent: nieuwe uitdagingen voor de marktspelers, en nieuwe opportuniteiten voor ons om modulaire cloud-oplossingen te bedenken en te ontwikkelen. “Oplossingen die de rendabiliteit opdrijven, groei mogelijk maken en toekomstbestendigheid verwezenlijken. Met ons Global Logistics Network als gebruiksvriendelijke draaischijf voor de communicatie tussen alle betrokken partijen: carriers, verladers, producenten enz,” besluit Eric.

Op zoek naar een technologiepartner die innovatieve oplossingen aanreikt voor de huidige en toekomstige marktuitdagingen inzake logistiek en supply chain? Heeft je bedrijf nood aan een specifieke tool of gericht advies? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze experts.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Descartes

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Descartes

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials