Versie 3 B-Close.gif

De Customs Quick Scan: een bijzonder nuttige doorlichting van je douane-compliancy

Kmo’s met import- en/of exportactiviteiten, opereren in een steeds veranderende internationale marktomgeving. De douaneregelgeving is daar een goed voorbeeld van. Dankzij de Customs Quick Scan verkrijg je inzicht in je compliancy. Zo beschik je over een solide basis voor het aanpassen van je processen aan de recentste wijzigingen.

Expediteurs, traders, industriële bedrijven… doen een beroep op de expertise van Customs Support. De full-service douanepartner biedt een totaalpakket aan douanediensten. Wil je proactief inspelen op mogelijke potentiële risico’s en kansen grijpen om nieuwe business binnen te halen? Dan vormt de Customs Quick Scan de ideale springplank.

Wat is de Customs Quick Scan?

Wat de douaneactiviteiten betreft, moeten de systemen, procedures en processen van je kmo op elk moment compliant zijn en blijven. Geen eenvoudige opgave, gezien de voortdurende wijzigingen. Wil je weten of je organisatie mee is met alle ontwikkelingen en klaar om bijvoorbeeld nieuwe douanevergunningen binnen te halen? Vraag de experten van Customs Support dan om een Customs Quick Scan uit te voeren. Gedurende gemiddeld 1 à 2 dagen komen ze ter plaatse langs in de onderneming. Daar houden ze de organisatie, het team, de processen, de procedures, certificaten en vergunningen tegen het licht. Ze gaan eveneens in gesprek met leidinggevenden en operationeel personeel. Zo kunnen ze nagaan of je medewerkers alle processen correct begrijpen en uitvoeren.

Een 360°-inzicht in documenten en routines

“De Customs Quick Scan is een handige tool voor vrijwel elke onderneming. Het is een complete momentopname van de huidige stand van zaken”, aldus Philippe Vandevyver, Senior Consultant Trade & Customs. “Zo weet je als kmo welke risico’s zich op termijn kunnen voordoen en hoe je jezelf daartegen beschermt. Dat kan gaan om onjuiste data, overtredingen of non-compliance.” Degelijke inzichten zijn belangrijk om te verzekeren dat je over een solide basis beschikt vóór je nieuwe stappen zet. Daarom stellen de experten een rapport in mensentaal op. Het omvat een overzicht van wat goed loopt, een analyse van de risico's en aanbevelingen voor verbeteringen.

De Customs Quick Scan is pas het vertrekpunt

De Customs Quick Scan is een oplossing op maat. Er bestaat geen one-size-fits-all-formule, aangezien de ondernemingen en sectoren onderling sterk kunnen verschillen. In de meeste gevallen komen er zaken aan het licht die voor verbetering vatbaar zijn of waar kostenbesparingen mogelijk zijn. De grondige analyse leidt tot procesoptimalisering, wat op zijn beurt een gunstige impact heeft op het budget. “Vaak vormt de doorlichting eveneens de aanleiding voor een vraag naar bijkomende opleidingen van de medewerkers.” Belangrijk: Customs Support is als douanevertegenwoordiger niet gebonden aan andere logistieke spelers en verstrekt dus onafhankelijk advies. “We helpen organisaties ook bij het implementeren en beheren van performante douanesoftware, waarbij we streven naar een verregaande automatisering van de processen via interfacing. Dat kan reeds op basis van Excel-bestanden of documenten in pdf-formaat, maar ook andere formats zoals csv, xml, iDoc behoren tot de mogelijkheden”, geeft Philippe nog mee.

Wens jij een momentopname van je organisatie en processen met betrekking tot de douane? Neem dan contact op met onze experts en vraag een Customs Quick Scan aan. Of neem contact op via het formulier hieronder.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Customs Support

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Customs Support

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials