Wat brengt 2020 voor jou als werkgever? 5 belangrijke veranderingen

Arbeids & Sociaal recht

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden. Zoals gewoonlijk brengt een nieuw jaar (en een nieuwe regering) enkele grote en kleine wijzigingen mee voor werkgevers. Zo zijn er belangrijke veranderingen op het gebied van onder meer verloning, fiscaliteit, mobiliteit en verloven. We zetten ze op een rij!

Kathelijne Verboomen en Annelies Bries werken bij het kenniscentrum van Acerta. Als experts in onder meer fiscaliteit, loonoptimalisatie, mobiliteit en verlofregelingen vinden zij een antwoord op zelfs de meest complexe vragen van werkgevers. Ze lichten voor ons vijf belangrijke nieuwigheden toe.

Hoger Voordeel Alle Aard voor ‘valse hybrides’

Heel wat werkgevers kiezen voor een vloot met plug-in hybride wagens. Zulke wagens hebben een verbrandingsmotor en een elektrische motor. In theorie stoten ze dus minder CO2 uit dan hun niet-hybride equivalenten. De praktijk is echter vaak anders. Sommige plug-in hybride wagens rijden bitter weinig elektrisch, bijvoorbeeld omdat hun batterijcapaciteit te klein is – meer bepaald minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht. Andere hybrides stoten dan weer meer dan 50 gr CO2 per km uit. Zulke wagens worden ook wel ‘valse’ hybrides genoemd.

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor valse plug-in hybrides een hoger VAA. Dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig of wordt berekend aan de hand van een formule. Voor zuivere hybrides (met batterijcapaciteit groter dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht EN CO2-uitstoot kleiner dan 50 gr / 100 km) geldt deze regel niet.

Groter vrijstellingspercentage doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat

Werkgevers die arbeiders in een ploegensysteem tewerkstellen op een externe locatie, moeten vanaf 1 januari 2020 minder bedrijfsvoorheffing doorstorten. Tot eind 2019 was 6% van de bedrijfsvoorheffing vrijgesteld. Vanaf 2020 geldt een vrijstelling van maar liefst 18%. Dat is een aanzienlijke korting die werkgevers moet stimuleren om meer arbeiders in een ploegenstelsel aan te werven. De vrijstelling compenseert de hogere kosten van een ploegenpremie.

Gewijzigde voorwaarden voor doelgroepverminderingen in Vlaanderen

Als werkgever krijg je korting op je RSZ-bijdrage wanneer je bepaalde doelgroepen tewerkstelt. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren en ouderen. Vanaf 1 januari zijn er minder jongeren en ouderen waarvoor je doelgroepvermindering krijgt.

  • Wat de jongeren betreft, is er geen korting meer voor middengeschoolde jongeren – jongeren met als hoogste diploma dat van het secundair onderwijs – die je aanwerft. De korting geldt enkel nog voor laaggeschoolde en zeer laaggeschoolde jongeren.
  • Wat de ouderen betreft, geldt de doelgroepvermindering vanaf 1 januari niet langer voor ouderen vanaf 55 jaar, maar vanaf 58 jaar. Er zijn wel een aantal overgangsmaatregelen voorzien.

Hogere uitkeringen voor thematische verloven

Onder thematische verloven vallen bijvoorbeeld het ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand. Voor zulke vormen van verlof is er een uitkering. Die wordt vanaf 1 januari verhoogd met 4,5% voor alleenstaanden met kinderen ten laste.

De thematische verloven zullen wellicht worden uitgebreid met het mantelzorgverlof, al is het hier nog wachten op een Koninklijk Besluit. Mantelzorgverlof is een vorm van thematisch verlof waarbij een werknemer die erkend is als mantelzorger vrij neemt of zijn tewerkstelling vermindert om te zorgen voor een zorgbehoevend persoon. Tijdens zijn of haar afwezigheid krijgt de werknemer een uitkering.

Tussenkomst in kosten openbaar vervoer

Als gevolg van het interprofessioneel akkoord zul je als werkgever meer moeten tussenkomen in de vervoerskosten van je werknemers die per bus, tram of metro hun woon-werkverkeer afleggen. Tot 2020 gold dat de werkgever tussenkwam in de vervoerskosten vanaf 5 afgelegde kilometers. Vanaf 1 juli 2020 valt dat minimum weg en moet je al vanaf de eerste kilometer bijdragen.

Daarnaast verhoogt de NMBS haar tarieven op 1 februari 2020. Niet alleen je werknemers betalen dan meer voor hun vervoerbewijs, ook je tussenkomst als werkgever wordt mogelijk groter, afhankelijk van de regeling die hierover in je sector of je onderneming geldt.

Zorgeloos het nieuwe jaar in met de juiste hr-partner

Zoveel nieuwe wijzigingen: het lijkt wel een duizelingwekkend doolhof. Gelukkig wijzen de hr-specialisten van Acerta je de weg. Zo gaat de overgang naar het nieuwe jaar niet gepaard met een heuse schanssprong zoals in Garmisch-Partenkirchen, maar is het een stap die je vol vertrouwen zet.

Vraag juridisch advies aan Acerta

Wetten en regelgevingen veranderen om de haverklap. Onze juristen houden dagelijks de vinger aan de pols bij de overheid en sociale partners. We informeren en adviseren onze collega’s en jou proactief, en passen onze applicaties en documenten meteen aan.

Meer informatie

Up2dates.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven