Furbo-Leaderboard_Updated.gif

Marktconformiteit salarispakketten: de trends

De jaren van de rustige evoluties in de salarisstudies zijn voorbij. Na inflatie en indexatie zien rewardspecialisten vandaag zeer sterke bewegingen. Hoog tijd voor een gesprek met Bert De Greve en Wouter Beuckels van Hudson. Die leggen in dit artikel uit welke opvallende evoluties zij zien in de salarispakketten.

Feest bij Hudson dit jaar. De 30e salarisstudie rolt van de persen. Dit jaar deelden meer dan 800 Belgische bedrijven uit alle sectoren en bedrijfsgroottes hun salarisgegevens met Hudson. De salarisstudie is daarom een unieke tool om de marktconformiteit van salarispakketten, zowel vast salaris, variabel loon als benefits, correct af te toetsen. Een accuraat zicht krijgen op marktconforme verloning is belangrijk als je nieuw talent aantrekt, maar ook als je je bestaande talent wil behouden en niet voor voldongen feiten wenst te staan.

Samen met Bert De Greve, Partner | Director Talent Management, en Wouter Beuckels Senior Manager, staan we stil bij de belangrijkste trends in de salarispakketten.

De boost in niet-financiële vormen van beloning

Wouter: “We kunnen stellen dat er een enorm aanbod ontstaan is van niet-financiële vormen van beloning bij bedrijven. Het is een doolhof geworden, waar de kmo nog moeilijk zijn weg in vindt. De salarisstudie van Hudson bevat sinds enige tijd ook die niet-financiële vormen van beloning. Hierdoor kunnen we onze klanten een gefundeerd advies geven rond welk een relevant pakket is om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Het gaat om zaken als erkenning, work-life balance en welzijn en gezondheid. Ook opleidingsmogelijkheden en -budget komen aan bod, een belangrijk thema voor jonge medewerkers. En actueel ook door de recente regels uit de arbeidsdeal rond het opleidingsplan en de verplichte opleidingsdagen. We beschikken ook over data rond thuiswerken. We merken dat thuiswerken bij kmo’s goed is ingeburgerd. Wel krijgen we veel vragen over de omkadering, zoals de thuiswerkvergoedingen en de hoogte ervan, de uitrusting zoals tweede schermen enzovoort.”

Snelle evoluties in salarispakketten bij bepaalde populaties

We schreven het in de intro. Jarenlang toonden de salarisstudies van Hudson een gezapige evolutie. Wouter: “Nu zien we bij sommige profielen echt sterke stijgingen. Een voorbeeld daarvan zijn de schoolverlaters/starters. Reken voor een bachelor op een startsalaris van € 2600, voor een master op € 2900. Het zijn bedragen waar tot voor kort geen sprake van was. Zulke gegevens zijn belangrijk als je gaat aanwerven, maar ook om de vinger aan de pols te houden bij je bestaande medewerkers.”

Technisch personeel wordt belangrijker in salarisstudies

Wouter: “In onze generieke salarisstudie beschikken wij over gegevens van meer dan 300 functies, denk daarbij aan de klassieke profielen van directieleden, marketingmanagers, IT-developers enzovoort. Klanten roepen onze hulp in voor het benchmarken van één specifieke functie, een set kernfuncties in de organisatie, of voor een algemene oefening voor alle rollen.

De laatste jaren is er een duidelijk stijgende vraag uit de markt om salarisinformatie te verkrijgen van arbeiders. Onze salarisstudies bevatten ook deze gegevens. We kunnen onze klanten dus adviseren over de verloning van geschoold technisch personeel zoals techniekers elektromechanica, industriële operatoren, inpakkers en ploegverantwoordelijken.”

Meer werknemers willen als zelfstandige aan de slag

Bert: “Bij directieleden, management en in de IT-sector is dit al langer een gangbare praktijk. Deze praktijk trekt zich nu breder door in de arbeidsmarkt. De functies waarin zelfstandigen aan de slag zijn worden niet alleen diverser, maar ook het niveau van verantwoordelijkheid in de rol, de duurtijd van de opdracht, is er een tussenpartij betrokken of niet, verschillen enorm.

Hoe ga je daar als kmo mee om? Enkele tips: hou de interne consistentie in het oog: de consistentie versus de andere freelancers en versus de collega’s op de payroll. En zorg ook voor een evenwicht t.o.v. het verantwoordelijkheidsniveau dat de zelfstandige opneemt. Juridisch is het dan weer van belang om je als bedrijf af te schermen van de risico’s op schijnzelfstandigheid. Ook over deze marktveranderingen kunnen we berekeningen maken en op basis van data advies geven,” besluit Bert.

Wens je voor de sleutelposities in je bedrijf een benchmarkanalyse? Neem contact op met de rewardspecialisten van Hudson via deze link.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Hudson

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Hudson

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials