anr-banner.gif

Profiteer van de voordelen van S&OP voor een efficiëntere bedrijfsvoering

De potentiële voordelen van S&OP (Sales & Operation Planning) situeren zich op het vlak van geoptimaliseerde serviceniveaus, supply-chainkosten, voorraadkwaliteit en planning. Ben je nog niet vertrouwd met het concept, of wil je bestaande processen verder ontwikkelen? In dit artikel geven we het antwoord op veel gestelde vragen over S&OP.

S&OP zorgt voor een betere afstemming tussen alle afdelingen (verkoop, aankoop, supply chain, finance, HR, logistiek…). Daardoor kan je kmo mensen en middelen efficiënter inzetten. Resultaat: minder operationele kosten, een betere service en gelukkigere werknemers. Let wel, een implementatie is niet vanzelfsprekend zonder de juiste technologie en processen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van S&OP?

Het diagram hieronder (bron: Gartner) toont aan hoe breed en veelzijdig de voordelen van S&OP kunnen zijn. Ondernemingen die het concept met kennis van zaken implementeerden, stellen tal van verbeteringen vast. Van de belangrijkste noemen we verbeterde nauwkeurigheid, een verbeterde klantervaring, geoptimaliseerde supply-chainkosten, verhoogde productiviteit en minder gemiste kansen. De juiste aanpak bij de implementatie heeft in de eerste plaats te maken met de eigenheid van elke onderneming. Het welslagen hangt af van de mate waarin je kmo klaar is voor S&OP en je specifieke doelstellingen.

Hoe draagt S&OP bij aan een betere dienstverlening?

Recent onderzoek van Gartner wijst uit dat de meeste bedrijven betere service- of leveringsprestaties vooropstellen dankzij een betere planning van de supplychain. Veel problemen met de dienstverlening zijn namelijk te wijten aan planningsfouten. Die houden op hun beurt vaak verband met onnauwkeurige verkoopprognoses. En dat leidt dan weer tot gemiste bestellingen en verminderde rendabiliteit. In hetzelfde onderzoek noemde zowat een derde van de respondenten ‘minder omzetverlies’ of ‘meer omzet’ als belangrijke voordelen van S&OP. Het proces verschaft namelijk inzichten in de gemiste kansen.

Wat zijn de voordelen van S&OP inzake kostenoptimalisering?

S&OP kan helpen om je voorraad te optimaliseren en met minder voorraad een hoger serviceniveau te bereiken. De voordelen van S&OP gaan verder dan alleen lagere magazijnkosten, minder afschrijvingen en lagere kapitaalkosten. Je beschikt over inzichten die je helpen om onderbouwde beslissingen te nemen. Je ziet bijvoorbeeld welke transportkosten een grote impact hebben en welke overeenkomsten met leveranciers je beter opnieuw onderhandelt. Kortom, verbeteringen in je S&OP-proces kunnen besparingen in de totale supply-chainkosten opleveren. Neem zeker contact op met de specialisten van Slimstock indien je de voordelen van S&OP wilt vertalen naar tastbare prestatieverbeteringen.

Hoe kan je S&OP inzetten om je voorraad te optimaliseren?

Het terugdringen of optimaliseren van voorraden behoort tot de top 3 van de doelstellingen van een S&OP-implementatie. Dat kan aan de hand van het duidelijk in kaart brengen van de vraag, in overleg met alle betrokken afdelingen. Door hen inspraak te geven bij de besluitvorming, kunnen ze de violen gelijkstemmen en hun (soms tegenstrijdige) doelstellingen beter op elkaar afstemmen. Maar zelfs als je dit alles verwezenlijkt, moet je organisatie nog altijd kunnen inspelen en anticiperen op marktverstoringen. Gartner stelde vast dat nauwkeurige prognoses en snelle besluitvorming essentieel zijn voor een efficiënt planningsproces. Afhankelijk van de specifieke situatie van jouw kmo, zal je merken welke voordelen van S&OP voor jou het meest uitgesproken zijn.

Besluit

Samenvattend kunnen we stellen dat S&OP leidt tot inzichten in de kerncijfers, nauwkeurigere verkoopprognoses, betere samenwerking tussen afdelingen, het sneller inschatten van risico’s en herkennen van kansen. Voordelen die doorslaggevend kunnen zijn voor de concurrentiepositie van je kmo.

Registreer je voor de Slimstock S&OP-Community via info@slimstock.be
Schrijf je in voor de Slimstock nieuwsbrief

Ben je helemaal overtuigd? Verneem je graag meer over de voordelen van S&OP? Weet dat een deskundige implementatie cruciaal is om de vruchten te plukken van het proces. Praat daarom zeker eerst met de specialisten van Slimstock.

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Slimstock

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Slimstock

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials