Versie 3 B-Close.gif

Douanesoftware om jouw e-commerce te automatiseren

Sinds 1 juli 2021 moet je elke zending aangeven met een douanedocument. Voordien was dit niet nodig voor zendingen van lage waarden uit niet-EU-landen. Dit veranderde recent. Specialist Stream Software ontwikkelde daarom software voor e-commerce die juiste douaneanalyses maakt én een scenario bepaalt voor elk pakket.

Waarom nieuwe software voor e-commerce?

Er was altijd een ongelijk speelveld in de Europese Unie. Webshops uit niet-EU-landen, kregen immers vrijstelling van btw en invoerrechten voor zendingen lager dan €22.

Dit voordeel was er niet voor producenten van gelijkaardige producten in Europa. Ze konden niet profiteren van de vrijstelling van btw en andere heffingen.

De nieuwe regels zorgen voor een uniforme btw-regeling voor grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten. Om te garanderen dat je zonder zorgen deze nieuwe regels kunt implementeren, komt Stream Software op de markt met nieuwe software .

Hoe gaat het in zijn werk?

Vanaf 1 juli 2021 kan jij goederen van niet meer dan €150 aangeven via de nieuwe ‘super reduced data’ set H7. Je mag deze dataset gebruiken voor aangiftes van goederen die voldoen aan artikel 23 of 25 van Verordening(EG) 1186/2009 en waarvoor géén accijnzen, verboden of beperkingen gelden.

In het systeem kan je de volgende aangiften voor het vrije verkeer doen:

  • Volgens de normale procedure specifieke dataset (H7/SRD);
  • In het kader van de bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derde landen ingevoerde goederen (Invoerregeling/iOSS);
  • In het kader van de bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van btw bij invoer (Special Arrangement).

Deze nieuwe software vereenvoudigt dit proces aanzienlijk.

Hoe bereid jij je voor op deze veranderingen?

Zorg er in de eerste plaats voor dat je klant voldoende en juiste informatie aanlevert om de aangifte te kunnen doen. De juiste HS-codes zijn zeer belangrijk vanwege de uitsluiting van goederen waarop accijnzen, beperkingen en verboden van toepassing zijn.

Binnen het platform voorziet Stream Software een template die gebruikt kan worden om de correcte data op te laden.

Nieuwe douanesoftware voor e-commerce toegelicht

Stream Software biedt een cloud-based platform waar zendingen via templates of API’s opgeladen kunnen worden.

Via een Customs Advanced Advisory Service (CAAS) bepaalt de software het scenario van een pakket aan de hand van intelligentie en validatieregels. Vervolgens ontvang je een terugkoppeling op pakketniveau in geval van eventuele datafouten of laat de software weten welke pakketten een andere flow moeten volgen.

Alle pakketten worden reeds gevalideerd tegen de business rules van de douane alvorens ze te versturen om zoveel mogelijk fouten te vermijden.

Er zijn dashboards voorzien om een snelle interventie of opvolging te kunnen doen.

Op termijn integreert Stream Software deze software met het Customs Dossier. Pakketten die niet voldoen aan de criteria voor H7 worden dan via dit Customs Dossier naar PLDA/AGS(H1) of transit doorgezet.

Drie pilootklanten In België

Momenteel is deze nieuwe software voor e-commerce live bij drie pilootklanten in België.

Ook voor Luxemburg én Nederland staat een oplossing op til. Onze software kan dus alle e-commerce verwerken binnen dezelfde applicatie (en met dezelfde interface of uploadfile) voor de hele BeNeLux. Een Belgische klant van Stream Software verwerkt nu reeds AWB’s (airwaybills) met meer dan 10.000 pakjes via de software.

Wil je jouw e-commerce automatiseren via Stream Software? Neem dan contact op met st@streamsoftware.be, of vul onderstaand formulier in.

Lees ook:

Elektronische globalisatie door Stream Software is duidelijk een succes

Screen je douaneaangifte automatisch op fouten en win tijd

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Stream Software

Meer weten?

Logo Stream Software

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • Stream Software

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials